Kunstig intelligens

Disruptiv innovasjon og nye muligheter

Share this post:

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har i årtier lagt til rette for nye og mer effektive arbeidsprosesser. Slik er det fortsatt, men nå skaper også teknologien i seg selv helt nye markeder. Endring har blitt en konstant faktor, som alle markedsaktører må forholde seg til.

Og det er verken økonomi eller globalisering som ventes å være driverne for de store endringene fremover. Det er teknologien i seg selv, skal vi tro det ledere internasjonalt svarer i undersøkelser.

Teknologi er den viktigste faktoren for utvikling av nye forretningsmuligheter, og er nå selve grunnlaget for omstilling både i offentlig og privat sektor. Sosiale kanaler og mobile plattformer gjør at alle kan hente informasjon om hva det skal være, alltid – og overalt. Dette gjør at måten man driver forretning på og møter kundene, kontinuerlig endres. Skytjenester, mobilitet og bedre sikkerhet er er blitt viktige faktorer i kjølvannet av den teknologiske utviklingen.

Skyløsningene fordrer selvsagt en klar strategi for sikkerhet. De skal stå imot virusangrep og datainnbrudd i IT-systemene. IKT-sikkerhet er ikke lenger som en solid murvegg som skal holde inntrengere ute. Sikkerhet skal være som et immunsystem som bryter ned uautorisert trafikk, mens autorisert trafikk skal ha fritt spillerom og slippe igjennom.

Digitale kundeopplevelser stiller nye krav

IT-ledere må være i stand til å integrere komplekse systemer i sine virksomheter, men de må også tenke på nye og innovative måter. De må kunne tilpasse seg og legge tilrette for fremtidig utvikling av tjenester som som per i dag ikke er klart definerte. IT-ledere må være i stand til å lede i en tid med store forandringer. Når tilgangen til både strukturerte og ustrukturerte data øker radikalt, endres også rammevilkårene for både bransjer og yrker. Det er derfor viktig at IT-ledere har både overblikk og evnen til å nyttegjøre seg av skiftet, og skape bedre kundeopplevelser som differensierer dem fra konkurrentene. Nye løsninger gjør det mulig å skreddersy tjenester og produkter til den enkelte – samtidig som kundens personvern ivaretas.

Gode beslutninger betinger dyp innsikt. I dag innebærer det blant annet grundig og sofistikert dataanalyse. Det betinger igjen riktige analyseverktøy. Stadig flere bedrifter investerer i kundeinnsikt for å skreddersy tilbudet til den enkelte, og predikere fremtidig kundeadferd. Virksomhetene må både forstå sine kunders behov i sanntid, og hvordan disse endres over tid. Alternativt risikerer de å tape markedsandeler til konkurrenter som bedre utnytter innsikten fra ulike datakilder.

Nye tider – nye løsninger

Virksomheter som ønsker å være ledende må utnytte sin totale kunnskap og informasjon fullt ut. Det betinger kommunikasjon, kunnskapsutveksling og kreativitet – og kontinuerlig innovasjon, som igjen krever robuste IKT-løsninger som kan håndtere endrede krav og løsninger som skal på plass.

Omstilling stiller store krav til både mennesker og IKT-systemer. Teknologien er med på å endre alle bransjer, og vil fortsette å true eksisterende forretningsmodeller. Vinnerne er de som tar utviklingen og den nye skiftet på alvor, og ser potensialet i data som den nye store naturressursen.

Meld deg på Business Connect 19. november, og følg diskusjonen rundt disruptiv innovasjon og bruk av data som konkurransefortrinn.

Vi sees!

/Arne

Redefining Boundaries: Insights from the Global C-suite Study

Tidligere administrerende direktør IBM Norge

More stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading