Digitalisering

Seize your talent

Share this post:

Er det virkelig mulig å måle noe så subjektivt og komplekst som; hva er en god ansatt? Hvordan kan Analytics innenfor HR blant annet være en god støtte i rekrutteringsprossessen for å finne rett kandidat med rett profil og kompetanse til rett tid? Dataanalyser, både fra strukturerte og ustrukterete data, vil ikke bare finne rett kandidat, men også bidra til å se utviklingspotensiale i egne ansatte. Faktabasert innsikt og målbare kriterier vil være et verdifult verktøy i rekrutteringsprosessen av nye ansatte.

HR_Infographic_NO

På en annen side kan HR Analytics også brukes til å identifisere risikoen for hvem som med stor sannsynlighet vil finne nye utfordringer andre steder – og til å forhindre at dette skjer. For å være en strategisk partner må HR i større grad enn tidligere ta sine beslutninger basert på fakta og data i stedet for å la magefølelsen styre. Mange av disse dataene er allerede tilgjengelige, og ved hjelp av sammenstilling og analyser av ulike former av HR data kan bedriften få en helt unik innsikt i bedriftens ressurser og kompetansebehov. Man vil enklere kunne forstå hva som motiverer de ansatte til å yte best mulig og på denne måten sikre at organisasjonen rekrutterer de aller beste, utvikler ansatte og ikke minst; beholder de beste.

De menneskelige ressursene er det mest verdifulle i  en organisasjon. Gjennom å identifisere og benytte disse ressursene på best mulig måte vil HR avdelingen være bedre rustet til å bli en aktiv bidragsyter slik at bedriftene kan nå sine strategiske og finansielle mål. Vi ser viktigheten av å etablere gode opplæringsmuligheter og karriereveier, og ikke minst identifisere faktorer som gjør at folk trives på jobben, og som gjør at man arbeider produktivt og gjør sitt aller beste. HR Analytics vil tjene begge parter – både de ansatte og deres oppdragsgivere.


Vil du høre mer om de nye og spennende verktøyene som gjør det enklere å finne gode og nye talenter  bør du komme på årets BusinessConnect!
Vi sees på Scandic Fornebu 19. november.

 

Recrutment & HR Transition Manager

More stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading