Tingenes internett

«Internet of Things» – gir trafikkutsatte områder en ny sjanse

Share this post:

iot-gunnarEtter nettopp å ha kommet hjem fra ITS World Congress i Bordeaux føler jeg en stor optimisme for fremtiden og de investeringer som IBM gjør i bransjeløsninger med utgangspunkt i ‘tingenes internett’. Min optimisme er først og fremst basert på to iakttagelser.

ITS (Intelligent Transport Systems) har ikke fått den betydningen som mange hadde håpet på, til tross for omfattende støtte fra EU og mange andre organisasjoner. Årsaken er at ITS har vært for dårlig definert, og at det på tidligere ITS kongresser kun har blitt demonstrert ulike «duppeditter» som bare blinker i forskjellige farger.

Men i år var budskapene basert på «Internet of Things» – uansett hvor de kom fra. Eksempler er «connected cars» og selvkjørende elektriske biler som nå er så velutviklede at vi ikke behøver å vente i mange år før vi faktisk vil få se dem på veien. Her er IBM en leverandør på et helt nytt marked, og kan levere back-end systemer med nye tjenester og funksjoner direkte til både bilen og eieren. I Bourdeaux fikk IBM også stor oppmerksomhet for vårt Transportation Management Center. Dette er en IOC-baserte (Integrated Operations Center) bransjeløsning som gir overordnet kontroll på hva som i sanntid skjer i transportsystemets ulike deler. Med denne løsningen kan trafikken styres på en mye bedre måte – og kontinuerlig reguleres for å bedre trafikkflyten. Samtidig kan man holde både innbyggere, ansvarlige myndigheter og medier informert om situasjonen.

Min andre iakttagelse er at det som nylig var kontroversielt gjennomføres nå med full kraft. Nå kastes både parkerte og kjørende biler konsekvent ut av sentrumsgatene. Byen Bordeaux er et glimrende eksempel på et sted der bilene i sentrale områder kun får kjøre forsiktig – på fotgjengernes vilkår. Dette skjer i kombinasjon med et avansert trikke-system med strømforsyning via bakken – uten luftledninger eller andre barrierer – og med kun to spor i gaten. Kongressen, med over 10.000 deltakere, ble gjennomført i et område 10 kilometer utenfor byen. En trikk kunne transportere over 500 deltakere rolig, raskt og miljøvennlig inn til hotell og restauranter i byens mer sentrale deler. Om samme antall passasjerer hadde valgt å kjøre bil, så hadde hver trikk skapt en kø tilsvarende halvparten av den 10 kilometer lange strekningen. Trikken var bare 100 meter lang.

ITS har blitt svært aktuell ved å nettopp fange opp «The Internet of Things». Connected cars, Traffic Management Center og elektriske selvkjørende biler passer perfekt inn i den framtid man har lagt grunnlaget for i Bordeaux – og mange andre steder. Manuelle og fossildrevne biler kommer til å forsvinne fra urbane sentrumsområder raskere enn vi aner. Epoken da byen var preget av bilisme og tett trafikk kommer til å vise seg å være en relativt kort periode sett i forhold til byens lange historie. Det kommer til å ta lang tid å lege de sårene som allerede er skapt, og fokuset bør nå være på å ikke gjøre vondt verre med investeringsbeslutninger på feilaktig grunnlag. Det er på høy til å bruke en større andel av infrastrukturbudsjettet på intelligente transportløsninger og digitaliseringsagendaen!

/Gunnar

ITS Congress and Exhibition – the world’s largest event in intelligent transport systems and services
PSA Peugeot Citroën and IBM Partner to Accelerate Time to Market of New Services Based on Connected Cars
Traffic Management for a Smarter Planet

Transport Industry leader IBM Nordic

More Tingenes internett stories

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

People of IBM: Vilde Wittingsrud

Hun beskriver seg selv som en person som blir engasjert i mye rart, og går all in når hun først bestemmer seg. Derfor ser hun nå Formel 1 annenhver helg. I IBM jobber hun som Associate Consultant, bli bedre kjent med Vilde Wittingsrud: Jeg hadde aldri sett for meg å jobbe i IT-sektoren, men jeg […]

Continue reading

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading