Kunstig intelligens

Watson Discovery Advisor – En forskningsassistent!

Share this post:

Alle store oppdagelser gjennom historien har en ting til felles: en gnist av inspirasjon.

Watson har fått en ny jobb – å hjelpe forskere med å utnytte de enorme summene ($600 milliarder) som årlig investeres i forskning og utvikling. Ved hjelp av store mengder data og sofistikert analyse er det mulig å drive opp innovasjonstakten og skape nye verdier.

Utfordringene innen forskning, spesielt knyttet til medisin, er beslektet med mange av de samme utfordringene som vi ser globalt; enorme mengder informasjon vokser i et tempo som ikke kan håndteres med dagens verktøy.research2

Tenk over dette: En gjennomsnittlig forsker leser ca. 23 forskningsartikler per måned, noe som tilsvarer i underkant av 300 i året. Samtidig  produseres det hvert 30 sekund (!) én ny forskningsartikkel. Det er et regnestykke som ikke går opp. Hvis man legger til at det tar 10-15 år i snitt for å få én medisinsk behandling godkjent og satt i produksjon, ser man at det er et stort forbedringspotensiale på dette området.

Watson Discovery Advisor gir forskere muligheten til å oppdage korrelasjoner og sammenhenger som før måtte letes etter manuelt – både på kryss og tvers av journaler og emner. Teknologien gjør det mulig for forskere å dykke ned i den enorme datamengden innen forskning – som gjerne er spredt utover emner, geografi, og journaler – og analysere korrelasjoner og finne nye områder for fremtidig forskning.

Ved hjelp av Watson teknologien har for eksempel Baylor College of Medicine klart å identifisere seks proteiner som kan brukes i behandling av kreft. Dette var mulig fordi Watson, i løpet av et par uker analyserte flere millioner sammendrag i forskningsartikler og 70 000 artikler som handlet om et bestemt protein (p53) som var forbundet med mange typer kreft. Johnson & Johnson, verdens største selskap innen medisinske apparater og diagnostikk, brukte tidligere i gjennomsnitt ti måneder på datasamling og sortering før de kunne starte hypotesetesting og forskning. De bruker nå Watson som forskningsassistent for å kunne spørre direkte på deres database, fyllt med tusenvis av artikler.

Hva slags innvirkning vil Watson Discovery Advisor ha, spør du?

Watson Discovery Advisor kommer til å ha spesiell stor innvirkning på måten forskere arbeider på – over hele verden. Det meste av forskning, og dermed forskningsartikler, publiseres og deles på engelsk. Med Watson Discovery Advisor slipper forskere og brukere den største barrieren knyttet til kognitiv teknologi: språktilpasning og forståelse av lokale språk og dialekter (slik som norsk). Det er dette som gjøre det så utrolig spennende!

What will you discover with Watson?

Watson Discovery Advisor

Business Partner Manager - IBM Analytics

More stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading