Skyplattform og tjenester

Innsikt fra sky-pionerene

Share this post:

Skyen har fått velfortjent oppmerksomhet de siste årene. Stadig flere har fått øynene opp for fordelene ved å kjøpe akkurat den kapasitet og funksjonalitet man trenger – når man trenger det. Men mens software-as-a-service og infrastructure-as-a-service begynner å få bred fotfeste i markedet, er det mindre forståelse rundt bruken av platform-as-a-service (PaaS).

Kort fortalt gir PaaS alle fordelene ved å leie infrastruktur. Du får den maskinvarekapasiteten du trenger komplett med operativsystem, men på toppen får du et mellomvare- og utviklermiljø. I tillegg har man full kontroll over egne data og applikasjoner. Dette gjør PaaS særdeles velegnet fra et innovasjonsperspektiv.

For å få mer innsikt i brukermiljøene til PaaS gjennomførte IBM nylig en undersøkelse blant 1500 beslutningstagere i 18 land. Rapporten gir nyttig innsikt i hvilke grupper som har omfavnet PaaS og fordelene de ser.

Respondentene kan i hovedsak deles i to grupper. 84 prosent av respondentene avventende, søkende og eksperimenterer med PaaS. De virkelig innovative er PaaS pionerene. Disse 16 prosentene har sett det virkelige forretningspotensialet med en PaaS-plattform.

Det er særlig strategiske forhold som gjør at pionerene har omfavnet PaaS. Som innovatører har de for lengst modnet forbi spørsmål rundt ROI og sikkerhetsspørsmål. Pionerene skiller seg fra resten av utvalget ved at de er opptatt av å gjenbruke erfaringer og automatisere prosesser for å redusere feilprosenter i utviklingsprosjekter. Det handler om å kunne etablere maler basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. Rett og slett skape automatiserte prosesser basert på tidligere kunnskap og gjenbruke den kunnskapen for å raskt sette opp alt fra nye utviklingsmiljøer til å konfigurere databaser, sikkerhetsinnstillinger med mer.

Får man en forståelse for hva som ligger i PaaS-teknologien, ser man at det er en reise som kan skape positive ringvirkninger for hele bedriftens forretningsmodell.

Interessert i PaaS?
Følgende steg er å anbefale om du er interessert i å se på mulighetene PaaS gir.

• Begynn med et pilotprosjekt i egen regi eller gjennom en tilbyder av skytjenester.
• Analyser applikasjonsporteføljen og lag et veikart for overgang til PaaS.
• Ha en systematisk tilnærming til å samle kunnskap og erfaringer om utvikling, bruk og administrasjon av applikasjonene. Automatiser kunnskapen for å iverksette nye prosjekter raskere og bedre.

Paul Are Killie
Direktør cloud computing

More Skyplattform og tjenester stories

Yngre utgave av datamaskinens mor

Først publisert i Computerworld 25. september 2019. KOMMENTAR: Vi tar for gitt at de tekniske løsningene vi omgir oss med fungerer. Det kan vi takke «datamaskinenes mor» for. Mainframe – eller IBM Z – lever i beste velgående. Har du noen gang tenkt på hvor mye av hverdagen du tar for gitt? Mobilen vekker deg om […]

Continue reading

Nyttige tips ved digitalisering med SAP S/4HANA

Svært mange norske bedrifter har valgt å bruke SAP ERP som ryggrad i den digitale økonomien. Den siste versjonen, SAP S/4HANA, er laget for å hjelpe kundene å foreta sin digitale transformasjonsreise. SAP S/4HANA erstatter tidligere versjoner, og kan kjøres både on premise og i skyen. En ERP-løsning gir virksomheter et konsistent og alltid oppdatert […]

Continue reading

Bygg et globalt utstillingsvindu for norsk digital kompetanse og innovasjon

Først publisert på digi.no 1. april 2019. I siste runde ble Norges nye regjeringskvartal redusert, men nå virker det i hvert fall klart at byggestart er 2020, første innflytting skjer i 2024 og totalt skal det gjøres plass til 4700 ansatte. Om det nye, symbolsk viktige regjeringskvartalet er stygt, pent, byfiendtlig eller funksjonelt, får arkitektene, […]

Continue reading