Skyplattform og tjenester

Forretningens forventninger til Cloud

Share this post:

I undersøkelsen “Power of Cloud” gjennomført av IBM Institute of Business Value kommer det frem seks klare forventninger om hvordan cloud kan bidra i forretningen. Undersøkelsen er basert på intervju med ledere fra 572 selskaper rundt i verden.

Forventningene er drevet av erkjennelsen av at kundene har sosiale medier som sin viktigste samhandlingsplatform. Cloud gir bedriften en måte å tilfredsstille kundene og dermed drive fremtidig vekst.

Variable kostnader
Cloud kan bidra til å redusere investeringer og overføre kostnader til driftsbudsjettet. Ved å flytte kostnadene oppnås større fleksibilitet og økt handlingsevne.

Skalerbar forretning
Cloud gjør det enkelt å skalere bruk av teknologi på en rask og enkel måte. Siden forretningsprosesser er avhengig av teknologi, gir det store muligheter for å skalere forretningen på samme måte. Avhengig av produktet kan cloud gi enorme skaleringsfordeler sammenlignet med tradisjonell IT. Spesielt viktig for selskaper som eksempelvis Netflix, som er avhengig av hurtig skaleringsevne.

Tilpasning til markedet
Cloud øker bedriftens evne til å følge Darwin sin teori ”survival of the fittest”. Ved å gjøre forretningen i stand til å justere prosesser, produkter og service raskt og i tråd med markedets krav, gir cloud en anledning til å drive prototyping og innovasjon uten krav til store investeringer, kostnader og risiko.

Maskere kompleksitet
Cloud gir muligheter til å skjule kompleksitet. Tilgang til skalerbare ressurser og enklere kommunikasjon gir mulighet til å skåne kundene for kompliserte prosesser.

Kundetilpasset innhold
Cloud gir enklere tilgang til datakraft og datakapasitet. Det gir muligheter til å lagre flere og bedre opplysninger om den enkelte kundes behov. Dermed kan det gis kundetilpasset service og informasjon skreddersydd den enkelte (innenfor personvernlovens rammer). Det kalles innholdsdrevet informasjon.

Kontakt med ekosystemet
Cloud fasiliteter og gjør toveiskommunikasjon med kunder og partnere enklere. Det fører til økt produktivitet og bedre innovasjon. Cloud-baserte plattformer bringer sammen ulike grupper av mennesker som kan dele ressurser, informasjon og prosesser.

Cloud er en måte å levere IT-tjenester på, som gjør at bedriften raskere kan tilpasse seg nye krav og forventninger i markedet. Og nettopp evnen til omstilling er forutsetningen for å vokse og leve godt. ”Survival of the fittest”.

Paul Are Angell Killie, direktør Cloud IBM Norge

More Skyplattform og tjenester stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading