Digitalisering

Asfalten sitter i ryggmargen – men er det så smart?

Share this post:

Hva gjør man når man skal investere i fremtiden? Jo, man ruller ut litt asfalt. Og om man skal øke trafikksikkerheten? Jo, man bygger motorvei. Ny fysisk infrastruktur har lenge vært det enkle svaret på våre utfordringer, men er det på tide på å løfte blikket?

Hver tidsepoke har hatt sin samferdselsteknologi. Om vi ser tilbake noen hundre år var det sjøfarten som knyttet sammen byer og land. Sjøfarerne brakte nye varer, informasjon og velstand og gjorde at vi bygde nye havner, sluser og kanaler. Så kom jernbanen og viste seg langt mer effektiv på mange områder, og vi begynte å bygge ut tusenvis av kilometer med jernbanespor. I dag er mye av jernbanen passè, og vi har lagt vår elsk på bilismen som den foretruktne form for transport. Derfor ruller vi nå ut asfalt som svar på dette. Selvfølgelig må det en del asfalt til for å sørge for en akseptabel veistandard, men asfalt er ikke løsningen på alle våre transportutfordringer. Kanskje det er på tide å løfte blikket igjen og se inn i neste epoke?

Når vi nå bygger grunnlaget for de neste generasjoner må vi tenke smart. Teknologien er vår tidsepokes store fordel, for å spare tid, redusere miljøproblemer og jobbe mer effektivt. Vi bør først tilrettelegge for å redusere antall reiser, dernest effektivisere de reisene som faktisk må tas, og sørge for sikkerhet og forutsigbarhet.

La oss se på om reisen er nødvendig. Teknologien gjør at prosesser digitaliseres i en rasende fart og all informasjon blir tilgjengelig uansett hvor du er. Mange arbeidstagere kan jobbe hvor og når de vil. Flere arbeidsplasser kan tilrettelegge for hjemmekontor og møter over telekonferanser. Samhandlingsprogramvare og integrerte kameraer i PCene har forenklet dette. Fjernhelsetjenester gjør videre at leger kan følge opp pasienter lettere over avstand. Ny analyseteknologi vil gjøre det enklere for legene å stille diagnoser. Dette er bare begynnelsen. Vi kommer til å spare masse ressurser på å erstatte fysiske reiser med den fleksibilitet som kommer i den digitale fremtiden.

For de som må reise kan smarte trafikksystemer som snakker sammen gi de reisende en mer forutsigbar og effektiv hverdag. Trafikksystemene kan analysere trafikkmønstre i sanntid basert på hastighetsmålinger av trafikken sett opp mot fartsgrensene på de aktuelle veiene. Uhell, veiarbeid, større festivaler og annet som får betydning for reisemønstre tas med i betrakning. Det samme gjør problemer i kollektivtrafikken, værforhold og tid på døgnet. Systemet kan så gi deg beskjed på din smartphone når du må reise fra jobben for å hente barna i barnehagen i tide, om det ideelle er å kjøre kollektivt eller egen bil og hvilken rute man må velge.

Dette er bare begynnelsen, fremtiden er digital. I mitt neste innlegg vil jeg se nærmere på hvilke muligheter Norge har for å møte transportutfordringene og bli ledende innen smart transport.

Transport Industry leader IBM Nordic

More Digitalisering stories

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Nyttige tips ved digitalisering med SAP S/4HANA

Svært mange norske bedrifter har valgt å bruke SAP ERP som ryggrad i den digitale økonomien. Den siste versjonen, SAP S/4HANA, er laget for å hjelpe kundene å foreta sin digitale transformasjonsreise. SAP S/4HANA erstatter tidligere versjoner, og kan kjøres både on premise og i skyen. En ERP-løsning gir virksomheter et konsistent og alltid oppdatert […]

Continue reading

Let’s put your data to life – IBM Life 2019 Oslo

Det har lenge vært en ambisjon at teknologien vil bidra til å diagnostisere og foreslå behandlingstiltak for å møte utfordringer knyttet til liv, helse og samfunn. I takt med økende digitalisering og eksplosiv data og informasjonsvekst, gir dataverktøyene våre økt innsikt. Det kan virke som en evighet siden IBM lanserte Watson. Gjennom sin helsesatsing kunne […]

Continue reading