Skyplattform og tjenester

Hastverk er lastverk i skyen

Share this post:

Føler du deg presset til å kutte kostnader og øke tilgjengligheten på dine IT-tjenester? Du er ikke alene. Mange IT-sjefer føler kniven på strupen når tidene blir tøffe, og skyen blir ofte sett på som en lettvint løsning for effektivisering.

Skyen har gitt oss utrolige muligheter. Den leverer raskt, billig, dynamisk og effektivt, noe mange har omfavnet med stor glede. Det settes opp åpne, private og hybride sky-løsninger over en lav sko for å få gleden av rå prosesseringskraft og programvareløsninger uten å behøve bry seg om hva som ligger i bunn av teknologi. Mulighetene for samhandling og problemløsning er i dag mye enklere enn det var for noen få år tilbake. Og nye sky-tjenester dukker opp jevnt og trutt.

Spørsmål om sikkerheten er imidlertid et stadig tilbakevendende tema, og en kilde til bekymring hos noen. I IBMs globale sikkerhetsstudie for 2010 ble respondentene bedt om å evaluere nye teknologier. Av 556 IT-sjefer svarte 42 % at de anså cloud computing som ekstremt risikofylt, 35 % som middels risikofylt og bare 24 % at det var lav risiko ved å ta i bruk tjenester fra skyen. Når vi så nærmere på grunnen, svarte 61 % at de var redde for å la eksterne håndtere sensitiv data, 50 % var engstelige for datainnbrudd og 23 % bekymret for den generelle sikkerheten i bedriftsnettverket.

Som alle andre IT-løsninger bør sikkerheten ligge i bunn. Det er mange tilbydere, og det viktigste er å ikke kaste seg uti med begge beina først. Man må velge sin løsning og leverandør med omhu.

Her er fem sikkerhetstips for deg som vurderer å legge IT-løsningene til skyen:

  1. Evaluer nøye. Evaluer sikkerhetsbehovene grundig før du starter prosessen, og legg vekt på dette under implementeringen. Kostnadene stiger raskt hvis sikkerhetshull skal tettes i ettertid.
  2. Husk kundene! Kundenes behov må være i fokus for å velge den beste leveransemodellen. Deretter er det viktig å velge en løsningsleverandør som både støtter opp om dine og kundenes behov, og tilbyr de sikkerhetsegenskapene som er nødvendig.
  3. Serviceavtaler. Vær nøye på serviceavtalene du har med din leverandør. Det er viktig at du raskt og hyppig blir varslet om hendelser som påvirker sikkerheten og tilgjengeligheten.
  4. Restriksjoner. Vurder aktivitetene du ønsker å utføre i skyen og eventuelle regler som legger føringer på disse aktivitetene. Deretter må du identifisere de nødvendige kontrollmekanismene som behøves for å overholde disse.
  5. Bygg på det du har. Velg en leverandør som kan jobbe videre med de IT-løsningene du allerede har, og som støtter opp om din forretning. Muligheten for å integrere dine eksisterende sikkerhetsløsninger med den eksterne leverandørens er kritisk.

Om du tar dine forhåndsregler vil du raskt se gevinstene skyen kan gi deg. Husk; over skyen skinner alltid solen!

More Skyplattform og tjenester stories

Står døren til hjemmekontoret åpen for hackere?

I mars tok nesten hele verdens arbeidsstyrke med seg datamaskinene sine til hjemmekontoret. Nå går debatten for fullt om hvor mye av vår fremtidige jobbhverdag som skal foregå hjemmefra. Uansett hvor man ender gjelder det å stenge døren til hjemmekontoret for hackere.   Siden koronaviruset sendte store deler av verden til hjemmekontor har veksten i […]

Continue reading

Heldigital jobbhverdag krever økt sikkerhet

Med stengte skoler, barnehager og bedrifter, jobber nordmenn på hjemmekontor. I hele verden finner man nå nye måter å organisere hverdagen på grunnet koronaviruset. Pandemien endrer samhandlingsmønstre, og vi bruker digitale løsninger på nye måter og i langt større omfang enn vi har gjort noen gang tidligere. Videokonferanser, e-læringsløsninger, dokumentdelingssystemer og andre samhandlingsteknologier hjelper oss […]

Continue reading

Hvorfor bør bedriftsledere være opptatt av cybersikkerhet?

Det treffer hele organisasjonen – ikke bare IT avdelingen. Og det omfatter alt og alle som kan nås via internett. Å sikre omdømme og kontinuitet i bedriften går på tvers av hele organisasjonens økosystem. Det handler om prosesser, kontroll, ledelse og oppførselen til de ansatte. For å få en dypere forståelse av hvilke bekymringer og […]

Continue reading