Genel bakış

OpenPages IT Governance

İş süreçlerine, stratejiye ve mevzuat gerekliliklerine uyum sağlayarak işletme içi BT denetimini ve riskini yönetir. OpenPages IT Governance; kuruluşların, Committee of Sponsoring Organizations, IT Infrastructure Library ve International Standards Organization dahil olmak üzere çok sayıda en iyi uygulama çerçevesi kapsamında uyumluluğu sürdürebilmesine olanak sağlar.

Ürün modülü ne işe yarar?

Nasıl çalışır

BT yönetişimi gösterge panosu

Örnek iş akışı

BT yönetişimi gösterge panosu

Kullanıcıların ilgilenmelerini gerektiren tüm sorunları, olayları, güvenlik açıklarını ve iş uygulamalarını, yapılandırılabilir tek bir ana sayfada görüntüler. Kök neden analizi için alt raporları detaylı olarak inceler.

BT olayı iş akışları

Hesaplamalar havuzu

BT olayı iş akışları

BT ile ilgili etkinliklerin otomatik olarak bildirilmesi ve yönlendirilmesi. İlgili tüm BT olaylarını izler ve belgelendirir. Yukarıdan aşağı planlama ve iş riski odaklı, araştırmacı iş akışları başlatır.

Uygulama riski değerlendirmesi

Uyumluluk görevleri

Uygulama riski değerlendirmesi

Sınıflandırma değerlendirmesi ve uyumluluk değerlendirmesi için varlıklar veya iş uygulaması sahipleri ile etkileşim kurmak üzere tüm iş uygulamalarına yönelik merkezi bir kaynak olan anket değerlendirme kullanıcı arayüzünden faydalanır.

Diğer ürün modülleri

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerinizi kolayca otomatikleştirin

IBM OpenPages with Watson, belirli risk ve uyumluluk zorluklarının üstesinden gelmeniz için size faaliyet alanına yönelik ürün modüllerini devreye alma yeteneği sunar. Tek bir tümleşik ortam içinde ihtiyaç duyduğunuz ürün modüllerini seçin.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Operasyonel riskleri belirleme, ölçme, izleme, analiz etme ve yönetme sürecini otomatikleştirin.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Uçtan uca etkili mevzuat uyumluluğu yönetimi sağlayın.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Güçlü model yönetişimi, raporlama ve uyumluluk sergileyin.

IBM OpenPages Internal Audit Management

İç denetimleri otomatikleştirip yönetin, daha kapsamlı risk ve uyumluluk yönetimi faaliyetleri yürütün.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Şirketinizi iş sürekliliğine hazırlayın ve işleri aksatan olaylar karşısında çalışanları koruyun.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Satıcılarınızın her biriyle ilgili riskleri en aza indirin ve iş sonuçlarını iyileştirin.

IBM OpenPages Policy Management

İlke ve prosedürlerinizi iç ve dış yükümlülükleriniz doğrultusunda güncel tutun.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Sarbanes-Oxley ve benzeri finansal raporlama düzenlemelerine uymanın maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltın.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Tam veri gizliliği ve yönetişimi için BT ile uyumluluk arasındaki siloları ortadan kaldırın.