Kurumsal DevOps ile hızlı inovasyon

Kurumsal dijital dönüşüm çalışmaları, hibrit buluttan, API ekonomisinden, mikrohizmetlerden ve konteynerlerden yararlanmaya bel bağlıyor. Bu dönüşüm, yazılımla destekleniyor ve bu nedenle iş değerinin sağlanmasında acilen inovasyona odaklanılmasını teşvik ediyor.

Bunun için, çevik, modern DevOps uygulamalarından faydalanan ve değer akışının omurgası olan entegre bir işlem hattı aracılığıyla uygulamalar sunan yazılım geliştirme ekipleri gerekiyor. z/OS geliştirme ekipleri, IBM Z DevOps portföyü tarafından sunulan yetenekleri kullanarak, standart yazılım sağlama uygulamalarını benimseyebilir, temel uygulamaları modernleştirebilir ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bir işlem hattı sunabilir.


Analiz ve planlama

Bağımlılıkları görün

Riskleri ve değişimin etkisini belirlemek için IBM® Z uygulamalarını hızla analiz edin.

Hızı artırın

Değer akışını optimize etmek için orkestrasyon gerçekleştirin ve DevOps olgunluğunu analiz edin.

Planlayın ve işbirliği yapın

Planları yönetin, görevleri takip edin ve gereksinimleri teslim edilecek malzemelerle ilişkilendirin.


Kodlama ve derleme

Hızla teslim edin

IDz ve sorun saptama araçlarıyla uygulama geliştirmek, hata ayıklamak ve uygulama oluşturmak için kendi IDE'nizi getirin.

Bulut tabanlı geliştirin

Red Hat® OpenShift® için optimize edilmiş, konteynerleştirilmiş bir ortamda IBM z/OS® uygulama bileşenlerini oluşturun, analiz edin ve test edin.

Hibrit uygulamaları daha hızlı oluşturun

IBM z/OS üzerinde çalışan uygulamalar dahil olmak üzere, DevOps'u otomatikleştirmeye yönelik açık ve hibrit bir çözümle kurumsal yazılımları otomatikleştirin ve hızlandırın.

Bir kez oluşturun, istediğiniz yerde devreye alın

Tutarlı yönetim ve orkestrasyon ile oluşturun ve devreye alın.

SCM seçimi özgürlüğü

Hangi SCM'yi kullanırsanız kullanın, otomasyon yetenekleri elde edin ve z/OS® derlemelerini daha iyi izleyin.


Otomatik Test

Shift-left (erken bulgu) testi

Sürekli entegrasyonu hızlandırmak için açık bir otomatik test çerçevesinde uygulama entegrasyon testlerini daha erken gerçekleştirin.

Konteynerleştirilmiş test

Bulut eşgörünümlerinde veya şirket içi x86 sistemlerinde anabilgisayar uygulamaları geliştirin ve test edin.

Birim testi

Toplu iş, CICS ve IMS programları için kod kapsamını ve bir birim testi aracını kullanın.


Tahsis etme, dağıtma ve yayınlama

Dağıtımları otomatikleştirin

Hızlı geri bildirimden, sürekli teslimden ve denetim geçmişlerinden yararlanın.

Çoklu buluta tahsis edin

z/OS ve z/OS yazılımları üzerinde geliştirme ve operasyon otomasyonuna ve birleşik iş akışına olanak sağlayın.

Uygulamaları birlikte konumlandırın

Basitleştirilmiş kurulum ve operasyon sayesinde Linux on Z ve z/OS uygulamalarını bütünleştirin.


İzleme

Uygulamaları izleyin

İşlemleri takip edin ve z/OS altsistemlerinden APM'ye kadar olan kaynakları izleyin.

Java içgörüleri

Şirket genelinde Java'yı devreye almaya ilişkin içgörüler sağlayın.

COBOL performansını artırın

Yeniden derleme, geçiş veya ayarlama yapmadan optimize edin.

Uzmanlardan dinleyin

Modernleşme sayesinde maliyetleri düşürün

Müşterilerin nasıl ortalama 194 milyon ABD doları gelir, 6:1 oranında bir fayda/maliyet oranı ve yeni özellik geliştirmede 2 kat daha fazla çeviklik elde ettiğini öğrenin.

Kurumsal Uygulama Modernizasyonu, Hibrit Bulut Altyapısına İhtiyaç Duyuyor

Kuruluşların dijital dönüşüm hedeflerini desteklemek için hibrit bulut bilgi işlemini ve depolama altyapısını neden kritik bulduğu hakkında bilgi edinin.

Müşterilerin görüşlerini dinleyin

BNP Paribas

IBM Z üzerinde yazılım geliştirme ile özerkliği, çevikliği ve verimliliği artırıyor.

Swedbank

Hızlı ve kaliteli uygulama geliştirme ile müşteri odaklı bir stratejiden yararlanıyor.

State Farm

DevOps'un çevikliğini IBM Z'nin güvenliği ile birleştiriyor.