Dönüşüm yaratan bir DevOps platformuyla başarmak için önünüzdeki engelleri ortadan kaldırın

Kurumsal geliştirme ekipleri dijital dönüşümlere önderlik ederken ve iş açısından kritik uygulamaları günümüz ortamına uyarlarken her geçen gün yeni zorluklarla karşılaşıyor. Başarmak için geliştiriciler ve operasyonlar arasındaki duvar ile farklı geliştirme ekipleri arasındaki siloların ortadan kalkması gerekir.

DevOps'un başarılı olması için atılacak 10 adım

Uygulama geliştirme süreci sabit değildir. Her zaman yeni kaynaklar vardır. Yeni metodolojiler. Yeni kullanıcı beklentileri. 10 DevOps öncüsüyle her gün karşılaştıkları zorluklar ve bunları nasıl çözdükleri hakkında konuştuk.

Geliştirme kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanın

Modern geliştirici her zaman platformlar, ortamlar ve diller arasındaki uygulama bağımlılıkları, karmaşıklığı ve kalitesini anlamaya çalışır. IBM, bunu gerçekleştirecek altyapıyı ve uzmanlığı sağlar.

Anabilgisayarınızdan yararlanın

DevOps for IBM Z®   platformlar genelinde hizmetleri ve uygulamaları hızla geliştirme, test etme ve devreye almaya yönelik bir çerçeveyle inovasyon sağlar. Kanıtlanmış çevik çözümler, inovasyonları hızlandırmak için anabilgisayar verilerinden yararlanmanıza yardımcı olur. Uygulama modernizasyonuna yönelik bir analitik platformu, uygulamaları verimli bir biçimde dönüştürebilir ve yenileyebilir; API ekonomisini canlandırmak için de zaman açısından test edilen anabilgisayar kodundan yararlanabilir.

Ölçeklenebilir bir hibrit bulut altyapısında geliştirin, uygulayın ve yineleyin

IBM hibrit bulut depolaması bulut ölçeğine kadar büyürken bir DevOps kültürünü sürdürecek mimariyi sağlar. Şirket içinde ve dışında heterojen altyapı genelinde hızlı ve esnek bir uygulama için tasarlanmış yazılım tanımlı blok depolamasından yararlanın. IBM Spectrum Connect tüm blok depolamanız için ortak bir VM ve Container etkinleştirmesi sağlar.

En yeni verilere daha hızlı erişimle DevOps'u hızlandırın

Test ve geliştirme sürecinin kritik bir bölümü, geliştiricilere üretim verilerinin en yeni kopyasından sunarak daha az sayıda hatayla daha yüksek kaliteli uygulamalar geliştirebilmesini sağlar. Geliştirme ekibinizi yetkinleştirmek ve elde ettikleri sonuçları iyileştirmek için bu kopyaları oluşturmak ve otomatik olarak belirli bir zamanlamaya göre yenilemek üzere IBM Spectrum Protect™ Plus (01:26)  kullanın .

DevOps'un ayrıntılarına inin

DevOps iş kolları, geliştirme ve BT operasyonları arasında daha yakın işbirliği sağlayan, güçlü ve çevik yazılım hizmeti sunan bir yaklaşımdır. DevOps, müşteri geribildirimlerini karşılamak için gereken zamanı azaltmak ve çevikliği artırmak için geliştirme, operasyon ve test silolarını birleştirir.

Sizin için ideal geliştirme ortamını oluşturun

En üst düzeyde anabilgisayar kullanımı, depolama esnekliği ve veri bütünlüğünün doğru birleşimi kuruluşunuzun birbirine bağımlılıkları belirlemesine ve bundan yararlanmasına yardımcı olabilir, tutarlı bir iş ortamı sağlayabilir ve yazılım hizmetini hızlandırabilir.

Eksiksiz bir DevOps çözümüyle kuruluşunuzda bir dönüşüm gerçekleştirin

Günümüzde tüketicilerin dijital deneyimler için her zamankinden daha yüksek beklentileri vardır. IBM Z DevOps, işletmelerin çoklu bulut sistemlerine yönelik uygulamaları modernleştirmesini ve çeviklikle inovasyon yapmasını sağlayarak beklentileri aşmanızı sağlıyor.

DevOps anabilgisayar santralinden yararlanın

IBM z14™ anabilgisayarı, DevOps santrali olarak tasarlanmıştır. API'ler ve diğer bütünleştirmelerden dil desteğine kadar IBM z14, özel ve hibrit bulut ortamlarında çalışacak şekilde tasarlanmış, IBM'in en gelişmiş anabilgisayarıdır.

Hibrit bulut ortamınızın uygulama dönüşümünü hızlandırın

IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI), birbirine bağımlılıkları hızla tanımlayabilmeniz için anabilgisayar uygulamalarını analiz edecek kognitif teknolojileri kullanan, uygulama modernizasyonuna yönelik bir analitik platformudur.

İş çevikliğini artırın, hibrit bulutla verileri koruyun

Hibrit buluta yönelik stratejik bir yaklaşım, BT altyapısını modernleştirerek şirket içindeki uygulama ortamıyla özel ve genel bulutlar arasında köprü kurar. Hibrit bulut iş çevikliğini artırır, verileri korur ve maliyetleri düşürür.

Verileri eşleyin ve riski azaltın

IBM Spectrum Protect Plus ile sanal makineleri yerinde veya bulutta hızlandırın. Self servis, API'ler ve Chef ve Puppet gibi DevOps araçlarıyla fazla kopyaları ortadan kaldırın ve yedekleme, raporlama ve analitik genelinde ikincil yeniden kullanımı sağlayın.

Şirket içi blok depolamaya hibrit bulut işlevi ekleyin

IBM Spectrum Virtualize™ ve IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud birlikte, şirket içi ve bulut veri merkezleri arasında veya farklı bulut merkezleri arasında ikizlemeyi destekler.

Çoklu bulut devreye alımlarını ücretsiz olarak sadeleştirin

IBM Spectrum Connect, IBM blok depolamasının, kapsayıcı mimarisine sahip VMware ve Microsoft PowerShell ortamlarında tedarik edilmesine, izlenmesine, otomatikleştirilmesine ve koordinasyonunun sağlanmasına imkan tanır. Kapsayıcılar ölçekleme hizmetleri ve hızlı yetkilendirme için ideal, basit bir çerçevede hızlı bir devreye alım sunar.

İş yüklerini basitleştirilmiş DevOps için güvenli hizmetler olarak devreye alın

Düzinelerce müşteri için yüzlerce iş yükünü tamamen sanallaştırılmış, paylaşılan bir kaynak platformu üzerinde çalıştırın. Tek bir IBM LinuxONE Rockhopper II™ sunucusu üzerinde 330.000 adede kadar Docker kapsayıcısı sayesinde yeni uygulamalarınızın sağlanmasını kapsayıcılar ve bulut üzerinde yerel geliştirme araçları ile hızlandırın.

Kaynaklar

DevOps ile inovasyon ve çevikliği artırın

IBM uzmanlarının DevOps for IBM Z'nin geliştiricilere çevik bir dünyada inovasyon yapmak için ihtiyaç duydukları araçları nasıl sağladığı konusundaki tartışmalarını izleyin.

IBM Spectrum Protect Plus

Klonlama, devreye alma ve  DevOps iş akışları gibi yeni kullanımları sağlayarak yedekleme verilerine değer katın. Spectrum Protect Plus, şirket içinde ve bulut ortamında bunu mümkün kılar.

IBM LinuxONE ürününü seçmek için en iyi 10 neden

Karışık geliştirme/test ve üretim iş yüklerini destekleme ve yönetme yeteneği ile LinuxONE™, güçlü bir DevOps seçimdir.

Bizi arayın: +902123171920 | Öncelik kodu: IBM Systems

Bizi ziyaret edin:

Bizi ziyaret edin: