IBM Cloud Virtual Servers for VPC nedir?

IBM Cloud® Virtual Servers for VPC, IBM Cloud üzerindeki kendi korumalı alanınızdır. IBM Cloud Virtual Servers for VPC, genel bulutun çevikliği ve kolaylığıyla özel bulutun gelişmiş güvenliğini sağlar. IBM genel bulutunun mantıksal olarak ayrıştırılmış bölümlerinde sanal ağlarınızı tanımlayın ve kontrol edin. IBM Cloud üzerinde Hesaplama, depolama ve bulut kaynaklarını devreye alabileceğiniz ve yönetebileceğiniz ağ bölümlerini ayrıştırmak ve tahsis etmek için sanal özel bulutları kullanın. IBM Cloud Virtual Servers for VPC, işinizin kolay büyümesi için çevik ölçeklenebilirlik, daha iyi müşteri memnuniyeti için yüksek düzeyde kullanılabilirlik, iş yükleriniz için güvenlik ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunar.

Avantajlar

Esnek iş büyümesi

IBM Cloud Virtual Servers for VPC, işinizin gerektirdiği şekilde sanal sunucuları, depolama ve ağ bulut kaynaklarını dinamik olarak devreye alırken sanal ağınızın boyutunu kontrol etmenizi sağlar. Değişen iş koşullarına uyum sağlayacak şekilde kaynakları kolayca ölçeklemek için IBM Cloud Virtual Servers for VPC'yi kullanın. IBM Cloud Virtual Servers, kullanım kolaylığı ve devreye alım için, işletim sistemi kurulumu gerektirmeyen hızlı tahsis özelliğine sahiptir.

Artan müşteri memnuniyeti

IBM Cloud Virtual Servers for VPC, IBM Cloud'un güvenlik yeteneklerini artırır ve uygulama iş yükleri ve verileri için yüksek düzeyde güvenli ortamlar oluşturur. Hem Güvenlik Gruplarını (eşgörünüm düzeyinde çalışan ve bulut kaynaklarının erişim kurallarıyla gruplar halinde düzenlenmesini sağlayan durum denetlemeli güvenlik duvarları) hem de Erişim Denetimi Listelerini (bir alt ağın içinde ve dışındaki trafiği denetleyen ve alt ağların içindeki ve dışındaki trafik kurallarına izin vermeyi ve reddetmeyi sağlayan alt ağ düzeyinde durum denetimsiz güvenlik duvarı koruması) kullanır.

Güvenilir iş tepkisi

IBM Multi-Zone Regions (MZR) içinde birden çok VPC alt ağı oluşturarak hata toleransının eklenmesiyle uygulama iş yüklerini kullanılabilir halde tutun. Dirençli iş uygulamalarının yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve tepki verme yetenekleriyle sadık müşteri topluluğunuzu genişletin. Kesinti veya planlı kapalı kalma durumunda, kullanılabilirlik bölgelerinde fazladan devreye alınmış olan kritik misyonlu iş yükleri çalışmaya ve müşterilerin beklediği hizmetleri sunmaya devam eder.

Özellikler

Çevik

İş ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan, mantıksal olarak ayrıştırılmış sanal özel ağ bölümlerinde sanal sunucular, nesne ve blok depolaması ve ağ dahil olmak üzere bulut altyapısı kaynaklarını ölçekleyin.

Güvenli

Bulut kaynaklarınıza ve iş yüklerinize nasıl ve kim tarafından erişildiğin kontrolünü size sunan, daha güvenli ve yüksek düzeyde kullanılabilir özel sanal ağlarla işinizi koruyun.

Dirençli

Kurumsal iş yüklerinizin ve bulut tabanlı uygulamalarınızın müşteriler tarafından kullanılabilmesini sürdürmek için IBM Cloud MZR'yi ve ortak hata noktaları olmayan ve fazladan kaynakları olan kullanılabilirlik bölgelerini kullanın.

Alt ağlar bulut kaynaklarını genel bulut VPC'nizde devreye almak için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Bunlar tek bir bölgeye bağlıdır ve birden çok bölge veya alana yayılamadığından güvenliğin sağlanmasına yardımcı olur, gecikme süresini azaltır ve kullanılabilirliği iyileştirir.

Önerilen önek aralıklarını ve önceden yapılandırılan ağ güvenliği ilkelerini kullanarak birden fazla VPC'yi ve alt ağı kolayca oluşturun veya kendi adres öneklerinizi ve özel güvenlik ilkelerinizi tasarlayın ve tanımlayın.

CIDR blokları 161.26/16 ve 166.8/14 hem ayrılmış hem de her alt ağa yönlendirilmiştir.

Kendi alt ağınızı/IP'nizi getirin

VPC, müşterilerin kendi genele yönlendirilebilir IPv4 öneklerini eklemelerini ve VPC kaynaklarıyla birlikte kullanmalarını sağlayan kendi IP'ni getir (BYOIP) ilkesini destekler. Şirket içi kaynakları kesinti olmaksızın IBM genel bulutundakilere bağlayarak uygulamaları kolayca buluta taşıyın ve buluttaki varlığınızı artırın. Kendi anahtarlarını getir (BYOK) yeteneğiyle uygulamalar ve veriler için daha yüksek düzeyde güvenlik sayesinde verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliği ve gizliliği bir tek sizin kontrolünüzde olur.

IBM Flow Logs for VPC

IBM Cloud Flow Logs for VPC, VPC'nizde ağ arayüzlerine giren ve çıkan IP trafiği hakkında bilgilerin toplanmasını sağlayan IBM Cloud VPC (Gen2) eklentisidir. Akış logları güvenlik grubu kurallarını tanılamanıza, eşgörünümünüze erişen meta veri ağ trafiğini kaydetmenize ve ağ arayüzlerindeki kaynak ve hedef trafiği belirlemenize yardımcı olabilir.

Özel ve genel bulutlarda korumalı çalışma alanları oluşturma

Inspire-Tech (bağlantı IBM dışındadır) güvenli kurumsal dosya paylaşımı EasiShare (bağlantı IBM dışındadır) ile müşterilerinin yolculuğunda köklü bir değişiklik yapmayı hedefledi. Inspire-Tech'i zorlayan nokta şu oldu: intraneti internetten ayrıştırırken içerideki kullanıcıların dışarıdaki kişilerle dosya paylaşmasına nasıl izin verecekti?

IBM Cloud Virtual Servers for VPC web, uygulama ve veritabanı sunucuları intranetinde ve DMZ'de başka bir kümede üç katmanlı bir mimariyi devreye almak için ideal ortamı sundu. Inspire-Tech, yalnızca dışarıdakiler için belirlenen dosyaların internete açılacağını bilerek bu üç katmanlı uygulamadan yararlanıp çözümünü güvenle hayata geçirdi. IBM Cloud Virtual Servers for VPC tarafından sağlanan esneklik, hassas ağ kuralları ve erişim kontrolleri Inspire-Tech'in kuruluşun güvenlik hassasiyetine uygun olan özel ve genel bulutlarda güvenli çözümleri devreye almasına yardımcı oldu.

"Güvenlik konusundaki hassasiyetimizle paralel olarak aynı ağ izolasyonlu mimariyi kullanarak, IBM Cloud sayesinde IBM Cloud Object Storage gibi diğer teknolojilerden artık kolaylıkla yararlanabiliyoruz."  

— Teck Wei Ting, Inspire-Tech Operasyon Yöneticisi 

200 USD tasarruf edin

Hemen IBM Cloud hesabı oluşturun ve ilk alışverişinizde 200 USD kredi kazanın.