App Connect nedir?

Binlerce işletme, geleneksel hizmet odaklı mimarilerden modern, çevik ve olaya dayalı olanlara kadar çeşitli entegrasyon stilleri aracılığıyla uygulamaları, verileri, eski sistemleri ve modern teknolojileri anında birbirine bağlamak ve API'ler olarak kullanılmak üzere nerede barındırıldığı fark etmeksizin verilere erişimi sanallaştırmak amacıyla App Connect'e güveniyor.

App Connect - uygulamaları, verileri, teknolojileri ve daha fazlasını birbirine bağlayın.

Uygulamalarınızla ve verilerinizle daha fazlasını yapın ve bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirin. Bunu bütünleştirin, bununla API'ler oluşturun ve harekete geçin.

Uygulamaları ve verileri bütünleştirin

Birbiriyle uyumsuz kaynaklar, biçimler ve standartlar konusunda endişe etmeksizin verileri şirket içindeki ve bulut tabanlı uygulamalar arasında otomatik olarak kopyalayın ve eşitleyin. Örneğin, işletmenizin, müşteri verilerini hizmet olarak sunulan yazılım MİY sistemi ile şirket içi veritabanı arasında eşitlemesi gerekiyor olabilir.

Uygulamaları ve verileri nasıl bütünleştireceğinizi görün

Verileri şirket içindeki ve bulut tabanlı uygulamalar arasında otomatik olarak kopyalayın ve eşitleyin

API'ler oluşturun

Tüm kurumsal uygulamalarınız, veritabanlarınız ve sistemleriniz genelindeki veri varlıklarına güvenilir biçimde erişin, bunları dönüştürün ve birleştirin ve bunları API'ler olarak kullanıma sunun. Örneğin, işletmeniz bir iş ortağının bir siparişi güvenilir bir biçimde tamamlamasına olanak sağlamak için iş ortağına ayrıntılı ürün bilgilerini ve güncel envanteri toplayan bir API sağlamaya ihtiyaç duyabilir.

API'lerin nasıl oluşturulduğunu görün

Kurumsal uygulamalar, veritabanları ve sistemler genelindeki verilere erişin, bunları dönüştürün ve birleştirin ve bunları API'ler olarak kullanıma sunun

Olaylar karşısında eyleme geçin

Doğru iş eylemlerini anında tetiklemek için, ekosisteminiz genelindeki kaynak uygulamalarda olaylar meydana geldiğinde bunu hızla saptayın. Örneğin, bir iş biriminin müşteriye üst düzeyde hizmet sağlamaya başlamasını tetiklemek için bir müşteri vakasının durumunda oluşacak belirli bir değişikliği izlemeniz gerekli olabilir.

Olaylar doğrultusunda nasıl harekete geçeceğinizi görün

Doğru iş eylemlerini tetiklemek için, ekosistemler genelindeki kaynak uygulamalarda olaylar olduğunda bunu saptayın

Şablonlar sayesinde çalışmayı kolaylaştırın. Şablonlar, anında değer elde etmek için kullanabileceğiniz, yaygın kalıplara yönelik önceden oluşturulmuş akışlardır.

Önceden oluşturulmuş bağlayıcılarla çalışmanızı hızlandırın

IBM'in bağlayıcı kataloğunu kullanarak entegrasyon akışlarını birkaç dakika içinde oluşturun.

Uygulamaları, API'leri ve verileri hibrit ortamlar genelinde zahmetsizce bütünleştirin

Altyapılar genelinde çalışın

App Connect'in akıllı yapılandırma tabanlı araçları, altyapı konusunda endişe etmeksizin iş mantığı oluşturmanıza yardımcı olur. Uygulama platformlarına ve etki alanlarına ilişkin derin bilgi birikimine sahip olmaksızın entegrasyon akışlarını hızla oluşturun.

Zorlu entegrasyonları çözün

App Connect, toplu ve gerçek zamanlı kalıplar genelinde geniş bir entegrasyon stilleri yelpazesini destekler. Hem basit iş sorunlarını hem de karmaşık kurumsal kaynak planlamaları gibi olağanüstü ölçüde zorlu entegrasyonları çözümlemek için yetenekleri kolaylıkla karıştırıp eşleştirin.

Çözümleri herhangi bir yerde devreye alın

App Connect'i yönetilen hizmet (“iPaaS”) olarak kullanın ya da herhangi bir bulutta veya şirket içinde devreye alın. Uygulamaların ve veri depolarının yakınında devreye almak, entegrasyon performansını artırmanıza ve gecikme sürelerini kısaltmanıza, aynı zamanda verimlilik sayesinde maliyetlerden tasarruf elde etmenize imkân tanır.

Alıntılar

Müşteri öyküleri

App Connect'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

Entegrasyon performansını artırın, gecikme sürelerini kısaltın ve maliyetleri düşürün. Kodsuz kurulumumuzla, birkaç dakika içinde kurulumu tamamlayarak kullanmaya başlayacaksınız. Ayrıca, Lite planımızla birlikte uzman tavsiyelerini, kurulum tabanını ve ilk iki akışınızı ücretsiz olarak sunuyoruz.