Większa skuteczność zabezpieczeń i niższe koszty

Na współczesne, szybko ewoluujące zagrożenia odpowiadać trzeba w sposób bardziej dynamiczny i inteligentny. Zarządzane usługi IBM® w dziedzinie bezpieczeństwa — IBM Managed Security Services — realizowane są w oparciu o czołowe narzędzia, technologie i wiedzę, zapewniając całodobową, nieprzerwaną ochronę zasobów informatycznych, a ich cena stanowi często zaledwie ułamek kosztów, jakie trzeba byłoby ponieść, aby zapewnić porównywalną ochronę we własnym zakresie. Ponadto wraz z każdą zarządzaną usługą w dziedzinie bezpieczeństwa klient otrzymuje dostęp do serwisu IBM Security Operations Center Portal, w którym jak na dłoni widzi stan zabezpieczeń i bezpieczeństwa swoich systemów.

Możliwości

Większe bezpieczeństwo

IBM dysponuje największą na świecie bazą danych zagrożeń i słabych punktów zabezpieczeń

Redukcja kosztów

Koszty zarządzania bezpieczeństwem informacji niższe nawet o 55%

Mniejsze ryzyko

Niezawodna ochrona dzięki gwarantowanemu poziomowi usług określonemu w umowie

Centra dowodzenia IBM X-Force

Przygotuj się i reaguj na najbardziej zaawansowane zagrożenia dzięki szerokiej gamie rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i całodobowemu monitoringowi

Zakres zarządzanych usług IBM w dziedzinie bezpieczeństwa

Zarządzanie firewallem

Konfigurowalny i jeszcze bardziej stabilny zarządzany firewall za mniejszą cenę

Rozwiązania IBM do poszukiwania słabych punktów zabezpieczeń

Lokalizuj i eliminuj słabe punkty zabezpieczeń IT, korzystając z zaawansowanych funkcji skanowania

Zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi informacji

Skuteczniejsze analizy danych o zagrożeniach i pogłębiona wiedza specjalistyczna pomagają chronić przedsiębiorstwo

Inteligentne zarządzanie dziennikami w chmurze

Sięgnij po rozwiązanie chmurowe, które zwiększa bezpieczeństwo aplikacji mobilnych i WWW

Zarządzanie systemami wykrywania włamań i zapobiegania włamaniom

Elastyczna struktura cen sprzyja lepszej ochronie sieci przed pochodzącymi z Internetu atakami

Zarządzane usługi ochrony danych przeznaczone dla rozwiązania Guardium

Sięgnij po możliwości niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem bazy danych

Analityk bezpieczeństwa

Specjalista pomoże w przeprowadzeniu pogłębionej analizy technologii, strategii i trendów w dziedzinie bezpieczeństwa

W pełni bezpieczne zarządzanie bramą WWW

Elastyczne i ekonomiczne usługi pomagają w ochronie newralgicznych aplikacji WWW

Pakiet technologii

Niweluje ryzyko i zwiększa skuteczność zarządzania kosztami dzięki niesprawiającym najmniejszych problemów aktualizacjom technologii

Ujednolicone zarządzanie zagrożeniami

Pomaga chronić zasoby, wzmacnia zabezpieczenia i usprawnia zarządzanie wymogami prawnymi i dotyczącymi audytu

Bezpieczna sieć SD-WAN

Postaw pierwszy krok na drodze ku modelowi „zero zaufania”, wybierając bezpieczną, rozległą sieć zdefiniowaną programowo

Usługi IBM X-Force w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze

Usługi zarządzane i doradcze pomogą w zabezpieczeniu całej chmury hybrydowej

Usługi zapewniania bezpieczeństwa punktów końcowych

Pomagają zabezpieczyć punkty końcowe we współczesnych, złożonych środowiskach

Usługi Amazon GuardDuty

Klienci GuardDuty mogą udoskonalić jakość działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dzięki nowym, zarządzanym usługom w dziedzinie bezpieczeństwa (dostępnym od 1. kwartału 2018 r.)

Analiza problemów

Badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń danych (2017)

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

2018 IBM X-Force Threat Index

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Uodparnianie cyfrowego systemu zabezpieczeń

Dowiedz się więcej o wyzwaniach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jakie stawia era kognitywna

Dostępne opcje

Światowe zestawienie Gartner Magic Quadrant 2018 dotyczące zarządzanych usług w dziedzinie bezpieczeństwa

Tytuł lidera kolejny raz przypadł firmie IBM

Wybór dostawcy usług zarządzanych

Osiem najważniejszych kryteriów

IDC: IBM wśród czołowych dostawców zarządzanych usług w dziedzinie bezpieczeństwa

Według raportu IDC Marketscape firma IBM oferuje jedną z najbardziej wartościowych ofert rozwiązań

Zadzwoń do IBM: 800 166 534 (kod dostępu priorytetowego: Security)