Ochrona danych przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Indywidualnie dopasowywane usługi IBM® w dziedzinie bezpieczeństwa danych pomagają zintegrować strategię eliminowania zbędnego ryzyka z najlepszymi technologiami ochrony danych, tak aby chronić newralgiczne dane organizacji. Oferując usługi w zakresie doradztwa i integracji, pomagamy optymalizować nadzór nad danymi dzięki czołowym na rynku technologiom szyfrującym dane i zapobiegającym ich utracie.

Możliwości

Sprawniejsze działanie

Sprawniejsze działanie

Usprawniaj współpracę w całym przedsiębiorstwie, wykorzystując istniejącą infrastrukturę

Strategia ochrony danych

Strategia ochrony danych

Dostosuj strategię do celów związanych z zarządzaniem ryzykiem i uzyskaj dostęp do pogłębionej analizy wrażliwych danych

Niwelowanie ryzyka

Niwelowanie ryzyka

Ogranicz ryzyko utraty danych i skuteczniej zarządzaj zgodnością z przepisami

Zakres usług zapewniania bezpieczeństwa danych

Program ochrony newralgicznych danych

Pomoc w ochronie Twoich najbardziej newralgicznych danych przed ujawnieniem osobom niepowołanym

Szyfrowanie i zapobieganie utracie danych

Pomoc w zabezpieczaniu wrażliwych danych i egzekwowaniu korporacyjnych strategii bezpieczeństwa

Zarządzane usługi ochrony danych przeznaczone dla rozwiązania Guardium

Sięgnij po możliwości niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem bazy danych

Zarządzane usługi ochrony danych w chmurze

Chroń dane w chmurze dzięki brokerowi zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)

Analiza problemów

Badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń danych (2017)

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

2018 IBM X-Force Threat Index

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Dostępne opcje

Budowa centrum bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak zoptymalizować analizy zagrożeń bezpieczeństwa, aby lepiej chronić przedsiębiorstwo przed atakami

Skuteczny plan reagowania na incydenty

10 największych błędów, które popełniają organizacje odpowiedzialne za ochronę, tworząc plany reagowania na incydenty zagrażające bezpieczeństwu komputerów

Zadzwoń do IBM: 800 166 534 (kod dostępu priorytetowego: Security)