Przegląd

Migracja obciążeń do środowisk chmury hybrydowej zwiększa obszar podatny na ataki, co może rodzić wiele nowych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami. Odporny, ukierunkowany na dane program cyberbezpieczeństwa może zapewnić kompleksową ochronę danych, a także scentralizowaną widoczność i monitorowanie chroniące przed nieautoryzowanym dostępem do danych w całym przedsiębiorstwie oraz ich ujawnieniem i kradzieżą.

Korzyści

Pomaga w drodze do chmury

Usługi doradztwa i integracji systemów oraz zarządzane usługi zabezpieczeń pomagają chronić newralgiczne dane zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze hybrydowej.

Chroni dane i ogranicza zagrożenia dla ich bezpieczeństwa

Ciągłe wykrywanie, klasyfikacja danych i porównywanie z wartością bazową, kontrola strategii dostępu oraz bieżące monitorowanie słabych punktów zabezpieczeń.

Upraszcza procesy kontroli i zachowania zgodności

Scentralizowana widoczność wielu środowisk chmurowych i ciągłe monitorowanie zagrożeń pomagają przygotować się do kontroli i raportowania.

Optymalizuje czas wykorzystania ograniczonych zasobów

Opracuj solidny, ekonomiczny plan rozwoju bezpieczeństwa danych, przekazując zadania zatrudniania i szkolenia personelu ds. bezpieczeństwa ekspertom IBM® zajmującym się bezpieczeństwem danych.

Możliwości usług zapewniania bezpieczeństwa danych

  • Strategia bezpieczeństwa danych: zwiększanie dojrzałości procesów, technologii i personelu
  • Badanie danych: znajdź najbardziej newralgiczne zasoby danych oraz dowiedz się, kto ma do nich dostęp i jak są chronione
  • Zapobieganie utracie danych: wykrywaj naruszenia strategii i zapobiegaj im oraz wymuszaj stosowanie strategii, aby uniknąć przypadkowej utraty danych
  • Nadzór nad bezpieczeństwem danych: stosuj procesy, metryki oraz ciągłe wykrywanie i klasyfikowanie danych w stabilnych warunkach
  • Monitorowanie bezpieczeństwa bazy danych: pomaga w egzekwowaniu strategii zachowania zgodności i ochrony danych w wielu środowiskach chmury hybrydowej

Powiązane usługi ochrony danych

Usługi w pełni homomorficznego szyfrowania

Dane wrażliwe mogą pozostać zaszyfrowane podczas ich analizowania w chmurze lub w środowiskach innych firm.

Usługi zapewniania bezpieczeństwa aplikacji

Analizuj i dopracowuj program zabezpieczania aplikacji korporacyjnych przez zabezpieczanie cyklu tworzenia aplikacji i przekształcanie procedur DevSecOps.

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem

Opracuj strategię IAM opartą na wynikach i projekcie, która chroni newralgiczne dane oraz pomaga użytkownikom efektywnie wykonywać swoje zadania.

Zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Nieustanne monitorowanie zaawansowanych zagrożeń, ryzyka i potrzeb związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami, zarządzanie nimi oraz reagowanie na nie, podczas gdy zespół skupia się na strategicznych priorytetach bezpieczeństwa.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa chmury

Zachowaj bezpieczeństwo, widoczność i kontrolę podczas przenoszenia aplikacji do chmury dzięki pomocy ekspertów IBM Security ds. chmury hybrydowej.

Usługi monitorowania działań bazy danych

Monitoruj, wykrywaj oraz egzekwuj strategie zachowania zgodności z przepisami i ochrony danych w wielu środowiskach chmury hybrydowej.

Zasoby

Nowości dotyczące bezpieczeństwa danych

Poznaj najnowsze informacje dotyczące prywatności i ochrony danych, od zapewniania zgodności z przepisami CCPA i RODO po ochronę zasobów za pomocą szyfrowania.

Najnowsze informacje o zabezpieczeniach aplikacji

Poznaj spostrzeżenia dotyczące podstaw zabezpieczania aplikacji, a także szczegółowe omówienia tematów takich jak migracja do chmury i zabezpieczanie aplikacji mobilnych.

Najnowsze informacje o bezpieczeństwie w chmurze

Poznaj informacje o zabezpieczeniach kontenerów i danych w chmurze, dzięki którym bezpieczeństwo pozostanie priorytetem podczas transformacji cyfrowej.

Skontaktuj się z nami