Ochrona danych przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Indywidualnie dopasowywane usługi IBM® w dziedzinie bezpieczeństwa danych pomagają zintegrować strategię eliminowania zbędnego ryzyka z najlepszymi technologiami ochrony danych, tak aby chronić newralgiczne dane organizacji. Oferując usługi w zakresie doradztwa i integracji, pomagamy optymalizować nadzór nad danymi dzięki czołowym na rynku technologiom szyfrującym dane i zapobiegającym ich utracie.

Możliwości

Sprawniejsze działanie

Sprawniejsze działanie

Usprawniaj współpracę w całym przedsiębiorstwie, wykorzystując istniejącą infrastrukturę

Strategia ochrony danych

Strategia ochrony danych

Dostosuj strategię do celów związanych z zarządzaniem ryzykiem i uzyskaj dostęp do pogłębionej analizy wrażliwych danych

Niwelowanie ryzyka

Niwelowanie ryzyka

Ogranicz ryzyko utraty danych i skuteczniej zarządzaj zgodnością z przepisami

Zakres usług zapewniania bezpieczeństwa danych

Program ochrony newralgicznych danych

Pomoc w ochronie Twoich najbardziej newralgicznych danych przed ujawnieniem osobom niepowołanym

Szyfrowanie i zapobieganie utracie danych

Pomoc w zabezpieczaniu wrażliwych danych i egzekwowaniu korporacyjnych strategii bezpieczeństwa

Zarządzane usługi ochrony danych w chmurze

Chroń dane w chmurze dzięki brokerowi zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)

Analiza problemów

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT

Walcz z cyberzagrożeniami z większą skutecznością dzięki zastosowaniu przemyślanego podejścia.

Dostępne opcje

Budowa centrum bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak zoptymalizować analizy zagrożeń bezpieczeństwa, aby lepiej chronić przedsiębiorstwo przed atakami

Skuteczny plan reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem

Każda organizacja potrzebuje oficjalnego, udokumentowanego planu reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym. Dowiedz się, jak powinien on wyglądać