Ochrona danych przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Indywidualnie dopasowywane usługi IBM® w dziedzinie bezpieczeństwa danych pomagają zintegrować strategię eliminowania zbędnego ryzyka z najlepszymi technologiami ochrony danych, tak aby chronić newralgiczne dane organizacji. Oferując usługi w zakresie doradztwa i integracji, pomagamy optymalizować nadzór nad danymi dzięki czołowym na rynku technologiom szyfrującym dane i zapobiegającym ich utracie.

Możliwości

Sprawniejsze działanie

Sprawniejsze działanie

Usprawniaj współpracę w całym przedsiębiorstwie, wykorzystując istniejącą infrastrukturę

Strategia ochrony danych

Strategia ochrony danych

Dostosuj strategię do celów związanych z zarządzaniem ryzykiem i uzyskaj dostęp do pogłębionej analizy wrażliwych danych

Niwelowanie ryzyka

Niwelowanie ryzyka

Ogranicz ryzyko utraty danych i skuteczniej zarządzaj zgodnością z przepisami

Zakres usług zapewniania bezpieczeństwa danych

Program ochrony newralgicznych danych

Pomoc w ochronie Twoich najbardziej newralgicznych danych przed ujawnieniem osobom niepowołanym

Zarządzane usługi ochrony danych w chmurze

Chroń dane w chmurze dzięki brokerowi zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)

Dostępne opcje

Budowa centrum bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak zoptymalizować analizy zagrożeń bezpieczeństwa, aby lepiej chronić przedsiębiorstwo przed atakami

Skuteczny plan reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem

Każda organizacja potrzebuje oficjalnego, udokumentowanego planu reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym. Dowiedz się, jak powinien on wyglądać