Pomoc w ochronie Twoich najbardziej newralgicznych danych przed ujawnieniem osobom niepowołanym

Newralgiczne dane mogą stanowić jedynie ułamek wszystkich informacji przechowywanych w przedsiębiorstwie, niemniej jednak to właśnie one są tymi najcenniejszymi. Wszystkie elementy danych traktowane priorytetowo należy nadzorować i monitorować tak, jakby od tego zależała przyszłość Twojego przedsiębiorstwa. A często zdarza się, że faktycznie tak jest.

Opracowany przez IBM® program ochrony newralgicznych danych umożliwia zastosowanie bardziej wszechstronnej strategii w zakresie ochrony najważniejszych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Zakres usług

Identyfikowanie i definiowanie

najcenniejszych danych oraz określanie celów związanych z ich ochroną

Przeprowadzanie analizy luk

w kluczowych procedurach i mechanizmach kontrolnych odpowiadających za ochronę newralgicznych danych, tak aby zwiększać ogólny poziom bezpieczeństwa

Monitorowanie architektury zabezpieczeń

w celu ułatwienia zarządzania metrykami dotyczącymi bezpieczeństwa i odpowiednimi standardami w zakresie nadzoru

Analizowanie i klasyfikowanie

najważniejszych aspektów informacji o przedsiębiorstwie i środowisku

Tworzenie planu eliminowania ryzyka

umożliwiającego nadawanie rozwiązaniom priorytetów i ich weryfikowanie, a także wdrażanie środowiska operacyjnego

Możliwości

Wsparcie

Wsparcie

w zakresie zachowywania wysokiej pozycji konkurencyjnej organizacji, osiągania dużych zysków i budowania branżowej reputacji

Unikanie

Unikanie

kosztownych naruszeń zabezpieczeń danych w bardziej skuteczny sposób

Centralizowanie

Centralizowanie

i automatyzowanie działań na rzecz zabezpieczenia danych przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów zarządzania zgodnością z wymogami formalno-prawnymi

Budowanie

Budowanie

programu bezpieczeństwa, który można dostosowywać pod kątem narastających zagrożeń i ataków cybernetycznych

Analiza problemów

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT

Walcz z cyberzagrożeniami z większą skutecznością dzięki zastosowaniu przemyślanego podejścia.

Dostępne opcje

Budowa centrum bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak zoptymalizować analizy zagrożeń bezpieczeństwa, aby lepiej chronić przedsiębiorstwo przed atakami

Skuteczny plan reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem

10 największych błędów, które popełniają organizacje odpowiedzialne za ochronę, tworząc plany reagowania na incydenty zagrażające bezpieczeństwu komputerów