Pomoc w ochronie Twoich najbardziej newralgicznych danych przed ujawnieniem osobom niepowołanym

Newralgiczne dane mogą stanowić jedynie ułamek wszystkich informacji przechowywanych w przedsiębiorstwie, niemniej jednak to właśnie one są tymi najcenniejszymi. Wszystkie elementy danych traktowane priorytetowo należy nadzorować i monitorować tak, jakby od tego zależała przyszłość Twojego przedsiębiorstwa. A często zdarza się, że faktycznie tak jest.

Opracowany przez IBM® program ochrony newralgicznych danych umożliwia zastosowanie bardziej wszechstronnej strategii w zakresie ochrony najważniejszych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Zakres usług

Identyfikowanie i definiowanie

najcenniejszych danych oraz określanie celów związanych z ich ochroną

Przeprowadzanie analizy luk

w kluczowych procedurach i mechanizmach kontrolnych odpowiadających za ochronę newralgicznych danych, tak aby zwiększać ogólny poziom bezpieczeństwa

Monitorowanie architektury zabezpieczeń

w celu ułatwienia zarządzania metrykami dotyczącymi bezpieczeństwa i odpowiednimi standardami w zakresie nadzoru

Analizowanie i klasyfikowanie

najważniejszych aspektów informacji o przedsiębiorstwie i środowisku

Tworzenie planu eliminowania ryzyka

umożliwiającego nadawanie rozwiązaniom priorytetów i ich weryfikowanie, a także wdrażanie środowiska operacyjnego

Możliwości

Wsparcie

w zakresie zachowywania wysokiej pozycji konkurencyjnej organizacji, osiągania dużych zysków i budowania branżowej reputacji

Unikanie

kosztownych naruszeń zabezpieczeń danych w bardziej skuteczny sposób

Centralizowanie

i automatyzowanie działań na rzecz zabezpieczenia danych przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów zarządzania zgodnością z wymogami formalno-prawnymi

Budowanie

programu bezpieczeństwa, który można dostosowywać pod kątem narastających zagrożeń i ataków cybernetycznych

Analiza problemów

2018 IBM X-Force Threat Index

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń danych (2017)

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

Dostępne opcje

Budowa centrum bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak zoptymalizować analizy zagrożeń bezpieczeństwa, aby lepiej chronić przedsiębiorstwo przed atakami

Skuteczny plan reagowania na incydenty

10 największych błędów, które popełniają organizacje odpowiedzialne za ochronę, tworząc plany reagowania na incydenty zagrażające bezpieczeństwu komputerów

Zadzwoń do IBM: 800 166 534 (kod dostępu priorytetowego: Security)