Korzystanie z usług IBM w zakresie bezpieczeństwa pozwala opracować solidną strategię działania i dokonać transformacji stosowanego programu ochrony

Od doradztwa strategicznego i reagowania na incydenty przez projektowanie i wdrażanie usług w chmurze po świadczenie usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa — IBM® dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwolą Ci być o krok przed cyberprzestępcami. Nasze usługi w dziedzinie bezpieczeństwa ułatwią Ci wykorzystanie globalnych zasobów danych, wprowadzanie innowacji bez ponoszenia ryzyka i stopniowe doskonalenie realizowanego programu.

Najnowsze zasoby dotyczące usług w dziedzinie bezpieczeństwa

The Forrester Wave

IBM wyróżniono jako lidera w badaniu Forrester Wave™ 2019 poświęconym usługom reagowania na incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa.

X-Force Threat Intelligence Index

Zapoznaj się z najnowszym badaniem IBM X-Force®, by dowiedzieć się więcej o aktualnych zagrożeniach.

Badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń (2018)

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

Globalne zestawienie Magic Quadrant firmy Gartner 2019 dotyczące zarządzanych usług w dziedzinie bezpieczeństwa

Tytuł lidera kolejny raz przypadł IBM

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury i punktów końcowych

Usługi IBM w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i punktów końcowych zapewniają lepszą ochronę sieci i systemów w obrębie infrastruktury IT, ponieważ umożliwiają ciągłą ocenę ich stanu, a także całodobowe zarządzanie zabezpieczeniami i ich monitorowanie.

Testowanie zabezpieczeń

Testuj zabezpieczenia w bardziej przemyślany sposób.

Wyróżnione usługi

Reagowanie na incydenty

Usługi IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services ułatwiają organizacjom przygotowanie się na incydenty dotyczące bezpieczeństwa, zapobieganie im, ich wykrywanie i reagowanie na takie incydenty.

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem odgrywają kluczową rolę w ochronie organizacji przed naruszeniami zabezpieczeń, umożliwiając jej wydajne funkcjonowanie, zachowanie konkurencyjności oraz osiąganie i utrzymywanie zgodności z przepisami. Korzystając z usług zarządzania tożsamością i dostępem IBM Security, można udoskonalić realizowany przez siebie program.

Bezpieczeństwo danych i aplikacji

Usługi IBM w zakresie bezpieczeństwa danych i aplikacji ułatwiają ochronę newralgicznych zasobów, poprawiając skuteczność systemu ochrony danych i aplikacji. IBM oferuje wyróżniające się na rynku usługi zarządzane i usługi doradztwa, które pozwalają przedsiębiorstwom na bieżąco wdrażać najlepsze praktyki ochrony danych oraz identyfikować słabe punkty zabezpieczeń i błędy konfiguracyjne wewnątrz aplikacji.

Usługi analityczne i doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa

Opracowanie zoptymalizowanych procesów zapewniania bezpieczeństwa może ułatwić wykrywanie i klasyfikowanie zagrożeń, które są szczególnie niebezpieczne dla organizacji i wymagają natychmiastowej reakcji. Stosowanie proaktywnego mechanizmu odpowiedzi podnosi poziom bezpieczeństwa.

Usługi strategiczne, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z wymogami formalnymi w dziedzinie bezpieczeństwa

Możesz realizować założenia zmieniających się wymogów formalno-prawnych i skuteczniej chronić swoją firmę przed narastającymi zagrożeniami. Pomogą Ci w tym analizy i rekomendacje dotyczące skuteczniejszego zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami i nadzoru.

Specjalistyczne usługi produktowe

Zaufani eksperci IBM pomogą Ci w projektowaniu, wdrażaniu, implementowaniu i maksymalizowaniu funkcji i możliwości rozwiązań z rodziny IBM Security. Dzięki temu w pragmatyczny sposób podejdziesz do tworzenia zabezpieczeń bazujących na ocenie wyników.