Korzystanie z usług IBM w zakresie bezpieczeństwa pozwala opracować solidną strategię działania i dokonać transformacji stosowanego programu ochrony

Od doradztwa strategicznego i reagowania na incydenty przez projektowanie i wdrażanie usług w chmurze po świadczenie usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa — IBM® dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwolą Ci być o krok przed cyberprzestępcami. Nasze usługi w dziedzinie bezpieczeństwa ułatwią Ci wykorzystanie globalnych zasobów danych, wprowadzanie innowacji bez ponoszenia ryzyka i stopniowe doskonalenie realizowanego programu.

 

 

Raport IBM X-Force Threat Intelligence Index 2018

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Bezpieczeństwo infrastruktury i punktów końcowych

Przekształć swoje drogie, rozproszone i wymagające dużego nakładu pracy zabezpieczenia poczty e-mail, połączeń WWW, sieci, serwerów i punktów końcowych w jedno w pełni zarządzane, zautomatyzowane i zintegrowane rozwiązanie opracowane z myślą o współczesnych zagrożeniach.

Testowanie zabezpieczeń

Testuj zabezpieczenia w bardziej przemyślany sposób.

Wyróżnione usługi

Reagowanie na incydenty

Usługi IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services ułatwiają organizacjom przygotowanie się na incydenty dotyczące bezpieczeństwa, zapobieganie im, ich wykrywanie i reagowanie na takie incydenty.

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem odgrywają kluczową rolę w ochronie organizacji przed naruszeniami zabezpieczeń, umożliwiając jej wydajne funkcjonowanie, zachowanie konkurencyjności oraz osiąganie i utrzymywanie zgodności z przepisami. Korzystając z usług zarządzania tożsamością i dostępem IBM Security, można udoskonalić realizowany przez siebie program.

Bezpieczeństwo danych i aplikacji

Usługi IBM w zakresie bezpieczeństwa danych i aplikacji ułatwiają ochronę newralgicznych zasobów, poprawiając skuteczność systemu ochrony danych i aplikacji. IBM oferuje wyróżniające się na rynku usługi zarządzane i usługi doradztwa, które pozwalają przedsiębiorstwom na bieżąco wdrażać najlepsze praktyki ochrony danych oraz identyfikować słabe punkty zabezpieczeń i błędy konfiguracyjne wewnątrz aplikacji.

Optymalizacja i inteligentna analiza bezpieczeństwa

Opracowanie zoptymalizowanych procesów zapewniania bezpieczeństwa może ułatwić wykrywanie i klasyfikowanie zagrożeń, które są szczególnie niebezpieczne dla organizacji i wymagają natychmiastowej reakcji. Stosowanie proaktywnego mechanizmu odpowiedzi podnosi poziom bezpieczeństwa.

Strategia bezpieczeństwa, ryzyko i zgodność

Możesz realizować założenia zmieniających się wymogów formalno-prawnych i skuteczniej chronić swoją firmę przed narastającymi zagrożeniami. Pomogą Ci w tym analizy i rekomendacje dotyczące skuteczniejszego zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami i nadzoru.

Analiza problemów

IDC MarketScape: ocena światowych dostawców zarządzanych usług w dziedzinie bezpieczeństwa 2017

IBM liderem najnowszego rankingu IDC MarketScape

Badanie kosztów naruszeń bezpieczeństwa danych 2017: analiza globalna

Opracowane przez Ponemon Institute, sponsorowane przez IBM

Światowe zestawienie Gartner Magic Quadrant 2018 dotyczące zarządzanych usług w dziedzinie bezpieczeństwa

Tytuł lidera kolejny raz przypadł firmie IBM