W zestawieniu Gartner Magic Quadrant 2017 dotyczącym rozwiązań SIEM IBM plasuje się na pozycji lidera

Pora uwolnić potencjał analiz bezpieczeństwa

Cyberprzestępcy mają swobodny dostęp do sieci przedsiębiorstwa średnio przez 191 dni, zanim zostaną wykryci. Zaawansowane rozwiązania w dziedzinie analiz bezpieczeństwa pozwalają przedrzeć się przez szum informacyjny i wykryć nawet najlepiej zamaskowane zagrożenia. Dzięki temu możesz je zdecydowanie szybciej identyfikować i zapanować nad hakerami, zanim to oni zapanują nad Twoim przedsiębiorstwem.

Produkt IBM QRadar Security Intelligence Platform, oparty na rozwiązaniach do zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi zabezpieczeń (SIEM), zapewnia zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo niezbędną widoczność i analizy. Umożliwia błyskawiczne i precyzyjne wykrywanie i badanie zagrożeń oraz reagowanie na nie — zarówno w środowiskach lokalnych, jak i chmurowych.

Kluczowe zastosowania

Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń

Wykrywanie zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych

Newralgiczne dane i RODO

Zabezpieczanie chmury

Postaw fundament w postaci IBM QRadar SIEM

Rozwiązanie IBM® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM) centralnie zbiera i analizuje dane z dzienników i dane przepływające w sieci w nawet najbardziej rozproszonych środowiskach, tak aby udostępniać informacje praktycznie użyteczne w walce z zagrożeniami.

Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane analizy do automatycznego sortowania milionów, a często wręcz miliardów zdarzeń mających miejsce każdego dnia. Wykrywa wśród nich zachowania nietypowe i podejrzane, rozpoznaje i grupuje podobne do siebie zdarzenia, a także generuje alerty z określonymi priorytetami w przypadku najbardziej newralgicznych zagrożeń.

Rozwiązanie QRadar SIEM stanowi centralną część platformy QRadar Security Intelligence Platform. Można je wdrożyć lokalnie lub korzystać z niego w modelu usługowym.

Wzmocnij system zabezpieczeń z pomocą platformy QRadar Security Intelligence Platform

IBM QRadar User Behavior Analytics

Wykrywa nietypowe zachowania, które mogą być oznaką zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych

IBM QRadar Network Insights

Analizuje ruch sieciowy w czasie rzeczywistym, umożliwiając wykrywanie i przewidywanie zagrożeń

QRadar Advisor with Watson

Wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji do automatycznego określania głównej przyczyny incydentu i szybszego prowadzenia dochodzeń

QRadar Vulnerability Manager

Konfrontuje najaktualniejsze zagrożenia z danymi dotyczącymi konfiguracji zasobów, aby nadawać priorytety działaniom naprawczym

QRadar Incident Forensics

Oferuje kompletną, szczegółową historię aktywności w sieci w celu szybkiego i łatwego odtwarzania działań hakera

IBM Security App Exchange

Wartość rozwiązania QRadar można łatwo zwiększyć dzięki błyskawicznie instalowanym aplikacjom, które oferują reguły, raporty i funkcje integracji od razu gotowe do użycia

Przykładowe wdrożenia

Sogeti Luxemburg

Ograniczenie czasu prowadzenia dochodzeń i ustalania głównej przyczyny problemu z trzech godzin do trzech minut

Wimbledon 2017

Najstarszy turniej tenisowy jest chroniony przez najnowsze rozwiązania kognitywne w dziedzinie bezpieczeństwa

Excellium Services

Pomoc przedsiębiorstwom w wykrywaniu zagrożeń i zabezpieczaniu się przed nimi

Wyróżnione zasoby

QRadar Analytics: zamiana szumu informacyjnego w wiedzę

QRadar Community Edition

Na ile skuteczne są zabezpieczenia w Twoim przedsiębiorstwie?

Raporty analityków

Zestawienie Gartner Magic Quadrant 2017 dotyczące rozwiązań SIEM

W zestawieniu Gartner Magic Quadrant dotyczącym zarządzania informacjami i zdarzeniami w zakresie bezpieczeństwa (SIEM) IBM nadal plasuje się na pozycji lidera.

Kluczowe możliwości okiem analityków Gartner

Do 2020 roku 75% wszystkich rozwiązań SIEM będzie wykorzystywać wielkie zbiory danych i technologie uczenia maszynowego w celu polepszania działania mechanizmów wykrywających zagrożenia.

Forrester Wave. Analizy zagrożeń

Dowiedz się, dlaczego w raporcie Wave 2017 analitycy firmy Forrester sklasyfikowali rozwiązanie IBM QRadar na pierwszym miejscu w dziedzinie analiz bezpieczeństwa.

Ponemon Institute. QRadar — badanie sytuacji u klientów

Niniejsze badanie prezentuje korzyści, jakie czerpią klienci z rozwiązania IBM QRadar.

Zasoby dla klientów

Grupa użytkowników rozwiązania QRadar

Miejsce, w którym możesz współpracować lokalnie i komunikować się globalnie ze specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa

IBM X-Force Exchange

Zdobywaj informacje, współpracuj i działaj w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa

IBM Security App Exchange

Wybieraj aplikacje i mechanizmy integracji, dzięki którym podniesiesz poziom bezpieczeństwa

IBM developerWorks

Poznawaj, opracowuj i twórz aplikacje, które podnoszą poziom bezpieczeństwa, odciążają Twoich współpracowników i chronią klientów