Przegląd

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) obejmuje zaawansowane mechanizmy analityczne wykorzystywane na potrzeby analizy zachowań użytkowników (UBA) i przepływów sieciowych oraz sztucznej inteligencji. Przyspieszają one wykrywanie zagrożeń i bezproblemowo integrują się z platformami SOAR z myślą o skutecznym reagowaniu na zdarzenia. Narzędzia SIEM można uzupełnić o usługi doradztwa i usługi zarządzane. Stanowią one wsparcie w zarządzaniu strategią i zagrożeniami oraz poszerzaniu kompetencji zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Korzyści systemu SIEM

Zagrożenia wewnętrzne

Wykrywanie zagrożeń z systemem SIEM

Wykrywanie podejrzanej aktywności użytkowników, która może oznaczać wyciek danych uwierzytelniających lub pojawienie się zagrożenia wewnętrznego.

Zaawansowane zagrożenia

Kojarzenie zdarzeń z systemem SIEM

Kojarzenie zdarzeń o pozornie niskim ryzyku, by zidentyfikować ukryte za nimi poważne cyberzagrożenia.

Zabezpieczanie chmury

Zabezpieczanie chmury z systemem SIEM

Ujawnianie ukrytych czynników ryzyka w hybrydowym środowisku wielochmurowym i środowisku skonteneryzowanych obciążeń.

Przypadki eksfiltracji danych

Korelacja przypadków eksfiltracji danych dzięki systemowi SIEM

Korelacja przypadków eksfiltracji danych, takich jak podłączenie pamięci USB, korzystanie z prywatnej poczty, nieautoryzowane wykorzystywanie pamięci masowej w chmurze i drukowanie dużych ilości informacji.

Zarządzanie zgodnością z wymogami

System SIEM ułatwia zarządzanie zgodnością z wymogami

Ułatwia zarządzanie ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem przepisów, takich jak RODO, PCI, SOX, HIPAA i inne.

Bezpieczeństwo systemu OT i internetu rzeczy

Bezpieczeństwo systemu OT i internetu rzeczy z systemem SIEM

Centralizuje monitorowanie systemu OT i rozwiązań opartych na internecie rzeczy w celu identyfikacji nietypowych aktywności i potencjalnych zagrożeń.

Rozwiązania SIEM

Platforma SIEM

Zyskaj wartościowe wyniki analiz danych dotyczących bezpieczeństwa, szybko identyfikuj kluczowe zagrożenia i ogranicz liczbę alertów.

Usługi w dziedzinie obsługi zagrożeń

Zarządzaj całym cyklem życia zagrożeń dzięki zintegrowanemu zestawowi kognitywnych narzędzi, automatyzacji, orkiestracji i usługom doradztwa.

Usługi w dziedzinie doradztwa i analizy bezpieczeństwa

Ocena strategii zarządzania zagrożeniami, integracja działań na rzecz zabezpieczania i reagowania, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezproblemowa migracja do chmury.

Firma dostarcza klientom kompleksowe usługi meteorologiczne dzięki rozwiązaniom SIEM

Największa na świecie firma dostarczająca usługi meteorologiczne potrzebowała złożonego mechanizmu zabezpieczającego dla swojego hybrydowego środowiska chmurowego, danych i aplikacji tworzonych z myślą o chmurze. Istotne było zachowanie wysokiej wydajności, ochrona i stała dostępność, nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Następne kroki