Wykorzystaj zunifikowane zarządzanie punktami końcowymi (UEM) do ochrony platform mobilnych

Odchodząc od zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) i zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM), platforma IBM MaaS360® with Watson™ przekształciła się w zintegrowane rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi (UEM), wykorzystujące sztuczną inteligencję i działające w chmurze.

Bez względu na to, czy korzystasz z pojedynczego rodzaju systemu operacyjnego bądź też z wielu różnych urządzeń, rozwiązanie IBM w dziedzinie ochrony platform mobilnych jest bezkonkurencyjne na rynku pod względem poziomu bezpieczeństwa, wydajności i intuicyjności obsługi. Dzięki możliwościom, jakie daje technologia AI, pomaga szybko podejmować trafne decyzje w oparciu o dane.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

Rozwiązanie MDM zapewnia lepszą widoczność urządzeń z systemami iOS, macOS, Android i Windows oraz zwiększa możliwości ich kontrolowania.

Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM)

Rozwiązanie EMM umożliwia użytkownikom końcowym i mobilnym uzyskiwanie dostępu do zasobów korporacyjnych. Pozwala przeprowadzać integrację z istniejącą infrastrukturą, konfigurować urządzenia, dystrybuować treści i współpracować na zupełnie nowym poziomie.

Bring Your Own Device (BYOD)

Model BYOD zachęca pracowników do korzystania z prywatnych urządzeń (smartfonów, tabletów, laptopów i urządzeń noszalnych) w celu uzyskiwania dostępu do danych z każdego miejsca.

Ochrona przed zagrożeniami w środowiskach mobilnych (MTD)

Rozwiązanie MTD pomaga wykrywać i analizować zagrażające przedsiębiorstwu szkodliwe oprogramowanie na urządzeniach mobilnych oraz podejmować odpowiednie działania naprawcze, chroniąc organizację przed oszustwami i naruszeniami danych.

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych

Zabezpieczenia aplikacji mobilnych chronią publiczne i prywatne aplikacje, oferując ogromną liczbę opcji. Do wyboru mamy zunifikowane katalogi aplikacji o charakterze rodzimym dla systemów iOS, macOS, Android i Windows, opakowywanie aplikacji (pakiety SDK) zapobiegające wyciekom danych oraz analizy AI do celów instalacji i eksploatacji.

Zarządzanie urządzeniami z systemem Apple

Korzystaj z pojedynczej platformy do zarządzania zarówno urządzeniami iOS, jak i macOS. Zarządzaj urządzeniami z systemem Apple, aby natychmiast korzystać z najnowszych aktualizacji.

Zarządzanie urządzeniami z systemem Android

Wsparcie IBM dla zarządzania urządzeniami z systemem Android — za pomocą produktów Android Enterprise i Samsung Knox — oznacza błyskawiczny dostęp do oferowanych na platformie najnowszych zabezpieczeń i funkcji zwiększających produktywność.

Zarządzanie urządzeniami z systemem Windows

Możesz szybko i łatwo rejestrować flotę urządzeń z systemem Windows i nimi zarządzać — w większości przypadków bez konieczności ingerencji w choćby jedno z urządzeń.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na platformach mobilnych

Czas poważnie podejść do kwestii bezpieczeństwa środowisk mobilnych

Zrozumienie kwestii bezpieczeństwa platform mobilnych

Skracaj czas poświęcany na łatanie luk w zabezpieczeniach środowisk mobilnych

Pokrewne produkty do ochrony urządzeń mobilnych

IBM Security Access Manager

Proaktywnie egzekwuje strategie ochrony dostępu w środowiskach WWW i mobilnych kanałach komunikacji.

IBM Trusteer Mobile SDK

Możliwość przeprowadzania oceny ryzyka związanego z urządzeniami w czasie rzeczywistym sprzyja rozwojowi środowiska mobilnego.

IBM QRadar

Integruje funkcje zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (Security Information and Event Management, SIEM), zarządzania dziennikami, wykrywania anomalii, badania incydentów oraz zarządzania konfiguracją i słabymi punktami zabezpieczeń.