Workplace Health Advisor jest częścią rozwiązania Watson Works

Dbaj o zdrowie, bezpieczeństwo i wydajność pracowników w zmieniającym się środowisku pracy.

Pomóż organizacjom oceniać dane dotyczące ryzyka w miejscu pracy i w społeczności

Workplace Health Advisor, kluczowy komponent rozwiązania IBM® Watson Works, zaprojektowano z myślą o ułatwianiu firmom gromadzenia informacji o stanie zdrowia pracowników i zagrożeniach związanych z pandemią COVID-19 dotyczących społeczności oraz innych danych obejmujących różne miejsca pracy. Zebrane informacje są prezentowane w graficznym centrum dowodzenia. Pracodawcy mogą uwzględniać w analizach oświadczenia przekazywane przez pracowników i podejmować przemyślane decyzje dotyczące ponownego otwarcia miejsca pracy.  

Oferowane rozwiązanie obejmuje aplikację analityczną centrum dowodzenia, którą zaprojektowano z myślą o ułatwianiu organizacjom oceny danych dotyczących zagrożeń w miejscu pracy i w społeczności, w tym informacji o rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 i postępach szczepień, w czasie niemal rzeczywistym. Na tej podstawie można identyfikować lokalizacje firmowe, w których zostały spełnione warunki powrotu do miejsca pracy.  

Dostępna jest również aplikacja zapewniająca wsparcie poszczególnym pracownikom. Za jej pomocą można zgłaszać zauważone objawy i przekazywać informacje o możliwości powrotu do pracy. 

Kobieta w maseczce pracująca na komputerze i korzystająca ze smartfona

Jak klienci korzystają z naszych narzędzi

Aplikacja analityczna centrum dowodzenia

Monitoruj zmieniające się warunki i zarządzaj nimi przy użyciu dedykowanych narzędzi analitycznych pozwalających: – identyfikować lokalizacje firmowe, w których spełniono warunki powrotu do pracy;– odkrywać istniejące trendy i wyszukiwać wzorce na poziomie lokalnym i krajowym;– tworzyć prognozy dotyczące rozwoju pandemii COVID-19 na najbliższe dwa tygodnie.

Skontaktuj się z nami

Zrzut ekranu z panelu kontrolnego w aplikacji analitycznej centrum dowodzenia

Aplikacja dla pracowników

Przyciągnij uwagę pracowników, oferując im pojedyncze źródło informacji dotyczących zdrowia i miejsca pracy umożliwiające: – uzyskiwanie dostępu do centralnego repozytorium strategii, zasobów i wiadomości przeznaczonych dla pracowników; – samodzielne zgłaszanie objawów na potrzeby rutynowej oceny stanu zdrowia poszczególnych osób; – powiadamianie o możliwości powrotu do pracy oraz o kolejnych działaniach związanych z testowaniem i opieką medyczną.

Skontaktuj się z nami

Zrzut ekranu z aplikacji analitycznej centrum dowodzenia dla urządzeń mobilnych