Subskrypcje IBM Watson Studio Desktop obejmują dostęp do programu IBM SPSS Modeler

Najważniejsze funkcje

Przygotowanie danych

Zautomatyzuj czasochłonne, powtarzalne zadania i wykorzystaj potencjał rozwiązania IBM Data Refinery, aby eksplorować, przygotowywać i opracowywać dane. Intuicyjny interfejs w formie arkusza kalkulacyjnego ułatwia przeprowadzenie próby nawet na największych zbiorach danych i wykrycie brakujących pól, wartości odstających, przypadków nietypowej dystrybucji i innych problemów z jakością danych. Dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem procesu modelowania możesz zdefiniować zmiany, które trzeba wprowadzić, by uniknąć problemów.

Analizy tekstu

Elementy, takie jak raporty, strony WWW, wiadomości e-mail i notatki centrum zgłoszeniowego są bogatym źródłem cennych informacji. Bez technologii, która pozwalałaby je przeanalizować, te wartościowe zasoby pozostają jednak bezużyteczne. Wykorzystując wbudowane, pierwszorzędne słowniki i prosty interfejs użytkownika, możesz jednak eksplorować te dane za pomocą analizy tekstu.

Rozwijanie modeli

Wykorzystaj wbudowane w Watson Studio Desktop obszary robocze SPSS Modeler, które oferuje rozwiązanie Watson Studio Desktop, by tworzyć modele za pomocą prostego procesu projektowania, bazującego na przeciąganiu i opuszczaniu. Intuicyjny interfejs graficzny ułatwia wizualizowanie każdego etapu w procesie eksploracji danych jako części strumienia, dzięki czemu analitycy i użytkownicy biznesowi bez doświadczenia w programowaniu mogą wnieść do tego procesu swoją fachową wiedzę.

Wdrażanie modelu

Zacznij korzystać z posiadanych modeli, wdrażając je w aplikacjach w całej organizacji. Z rozwiązaniem IBM Watson Machine Learning Server (sprzedawanym oddzielnie) możesz szybko i bezpiecznie wdrażać modele utworzone za pomocą: (1) notatników Jupyter lub narzędzia SPSS Modeler w Watson Studio Desktop, (2) autonomicznej wersji narzędzia SPSS Modeler, (3) narzędzi w całości opartych na technologii Open Source lub (4) środowiska hybrydowego łączącego technologie Open Source i SPSS.

Obsługa wielu źródeł danych

Uzyskaj pełny wgląd w swoją działalność, analizując dane z każdego źródła — plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i głównych relacyjnych baz danych. Dostęp to wszystkich tych lokalizacji zapewni Ci IBM Watson® Studio Desktop.

Wizualizacja danych

Twórz zaawansowane wizualizacje wyników analiz i dziel się odkrytymi spostrzeżeniami dzięki możliwości łatwego wyeksportowania danych. Użytkownicy biznesowi mogą eksplorować zestawy danych, korzystając z funkcji tworzenia wykresów w czasie rzeczywistym oraz wielu różnych diagramów i diagramów.

Notatniki

Badaj zestawy danych, eksperymentuj, opisuj swoje metody pracy i dziel się wynikami ze swoim zespołem. Notatniki zapewniają interaktywne środowisko, w którym dane, kod i wizualizacje funkcjonują obok siebie, więc zespoły mogą z łatwością powtarzać i weryfikować między sobą swoje metody pracy oraz potwierdzać ich rezultaty.

Zarządzanie projektami

Twórz projekty i zarządzaj nimi, by przygotowywać dane, modele i dokumentacje do grupowego współużytkowania zarówno w trybie offline, jak i online. Łącz własne zestawy danych z zasobami z katalogu danych organizacji, zachowując przy tym pełną zgodność z zasadami bezpieczeństwa i procedurami sprawowania nadzoru.

Techniki i algorytmy uczenia maszynowego

Korzystaj z drzew decyzyjnych, sieci neuronowych i modeli regresji dostępnych w oprogramowaniu IBM SPSS® Modeler, które stanowi część rozwiązania Watson Studio Desktop. Do dyspozycji masz między innymi modele ARMA i ARIMA, modele wygładzania wykładniczego, funkcje przejścia z predyktorami i wykrywaniem wartości odstających, modele ensemble i hierarchiczne, maszynę wektorów nośnych i modelowanie przyczynowe szeregów czasowych, a także predykcję przestrzenno-czasową opartą na wykorzystaniu szeregów czasowych i przestrzennej AR. Algorytmy GAN (Generative Adversarial Network) i wzmocnienie pozwalają na korzystanie z głębokiego uczenia.

Odkryj prosty sposób na analizę danych

Odkryj prosty sposób na analizę danych Zarejestruj się na bezpłatną prezentację produktu

Zastosowania: Watson Studio Desktop

 • Nogi człowieka wchodzącego na przejście dla pieszych, w tle widać więcej nóg

  Przykład zastosowania: pierwsze kroki w analityce danych

  Problem

  • Analitycy danych to bardzo cenni pracownicy, dlatego to ważne, by umożliwić im produktywną pracę już od pierwszego dnia w organizacji.
  • Opracowanie niezawodnych i kompleksowych przepływów pracy do analityki danych przy użyciu narzędzi Open Source jest czasochłonne i technicznie złożone.
  • W jaki sposób szybko przygotować do pracy mały zespół analityków danych bez ponoszenia dużych inwestycji początkowych?

  Rozwiązanie

  Watson Studio Desktop pozwala firmom rozpocząć projekt na małą skalę, ponieważ w ramach łatwego do wdrożenia i dostępnego na komputerze rozwiązania zapewnia analitykom danych wszystkie narzędzia, których potrzebują, by szybko osiągnąć oczekiwaną produktywność. Oferowany model subskrypcji pozwala na błyskawiczne skalowanie liczby użytkowników w górę i w dół, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstwa. Wraz ze zwiększaniem się możliwości zespołu odpowiedzialnego za analitykę danych w organizacji, projekt można rozszerzyć do pełnego wdrożenia w chmurze lub środowisku lokalnym, a rozwiązanie Watson Studio Desktop zachować do pracy w trybie offline.

 • Mężczyzna w samolocie, który patrzy przez okno, a w ręce trzyma telefon

  Przykład zastosowania: gdy wdrożenie chmury jest niemożliwe

  Problem

  • Ograniczenia regulacyjne mogą uniemożliwiać firmom przesyłanie zestawów wrażliwych danych do chmury.
  • Zespoły badawcze mogą pracować w odległych miejscach, w których połączenie z siecią jest niedostępne lub niestabilne.
  • Użytkownik może chcieć korzystać z danych w każdym miejscu i o każdej porze — na przykład podczas długiego lotu bez szybkiego połączenia wi-fi.

  Rozwiązanie

  Rozwiązanie Watson Studio Desktop udostępnia użytkownikowi możliwości platformy korporacyjnej IBM do analityki danych na jego własnym komputerze lub laptopie. Zapewnia praktycznie stały dostęp do zestawów danych, które są bezpiecznie przechowywane na samej maszynie. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić o dostęp do sieci i może pracować produktywnie bez względu na to, gdzie się znajduje.

 • Wykonane z góry zdjęcie dwóch mężczyzn i trzech kobiet oglądających wykres kołowy na tablecie

  Przykład zastosowania: sprawowanie kontroli nad danymi

  Problem

  • Użytkownicy pobierają i instalują narzędzia Open Source do analityki danych z Internetu bez nadzoru zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne.
  • Zestawy ważnych danych są przechowywane na prywatnych komputerach PC, gdzie nie są objęte formalnym nadzorem, procedurami tworzenia kopii zapasowych ani procedurami zarządzania dostępem.
  • Nie można prześledzić historii modeli i zestawów danych, co utrudnia sprawdzenie i skontrolowanie wyników projektów prowadzonych przez analityków danych.

  Rozwiązanie

  Watson Studio Desktop udostępnia zunifikowaną platformę, która łączy najlepsze programy Open Source do analityki danych z narzędziami do automatyzacji i produktywnej pracy oraz zabezpieczeniami i systemami sprawowania nadzoru nad danymi. Korzystając z rozwiązania Watson Studio Desktop, użytkownik może pracować z danymi w trybie offline, a w razie potrzeby zsynchronizować je ponownie z korporacyjnymi systemami katalogów w momencie powrotu do sieci. Dzięki temu cenne zestawy danych są bezpieczne, a zachowanie zgodności z regulacjami i procedurami sprawowania nadzoru — prostsze.

 • Wpatrzony w laptop mężczyzna w centrum przetwarzania danych

  Przykład zastosowania: obniżenie kosztów wsparcia IT

  Problem

  • Poszczególne grupy analityków danych korzystają na swoich komputerach PC z kilku wersji różnych narzędzi.
  • Kontrola wersji oprogramowania i licencji na dziesiątkach maszyn zajmuje zespołowi IT dużo czasu.
  • Wprowadzanie poprawek i aktualizacji na wszystkich narzędziach wymaga dużego wysiłku, a problemy z kompatybilnością uniemożliwiają analitykom danych produktywną pracę.

  Rozwiązanie

  Watson Studio Desktop działa jak pojedyncza platforma ze wstępnie zintegrowanymi komponentami, którą zainstalowano w formie jednej aplikacji na komputerach Mac i maszynach z systemem Windows. Produkt jest na tyle otwarty, że analitycy danych mogą korzystać z ulubionych języków, bibliotek i środowisk, ale jednocześnie zapewnia sprofilowany zestaw zintegrowanych rozwiązań, co zapobiega fragmentacji, do której dochodzi, gdy zespoły analityków danych mogą wybierać różne narzędzia. Dzięki stałej opłacie miesięcznej naliczanej według liczby użytkowników Watson Studio Desktop upraszcza kontrolowanie i sprawdzanie licencji na wszystkich komputerach, zwiększając efektywność pracy.

Porozmawiaj z ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Next Steps

Kup teraz i postaw pierwszy krok