Dowiedz się więcej o orkiestracji łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnej „wieży kontroli”

Najważniejsze cechy

Spersonalizowany panel kontrolny i widoczność we wszystkich kierunkach

Masz dostęp do spersonalizowanego panelu kontrolnego zawierającego kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i informacje o najważniejszych zdarzeniach. Pozwala on w czasie rzeczywistym łatwo zrozumieć istotę problemu i podjąć odpowiednie działania. Dzięki pojedynczemu ujęciu zintegrowanych danych z różnych źródeł możesz wykorzystywać istniejące systemy w sposób inteligentniejszy i bardziej wartościowy.

Podejmowanie decyzji i współpraca z pomocą Watsona

Dzięki Watsonowi błyskawicznie skompletujesz odpowiedni zespół do wspólnego zarządzania incydentami i szybkiego eliminowania zakłóceń. Watson rozumie pytania użytkownika zadawane w języku naturalnym, a wraz z każdą interakcją i podjętą decyzją coraz więcej wie o łańcuchu dostaw w Twoim przedsiębiorstwie. W miarę rejestrowania informacji o kolejnych zdarzeniach i rozwiązanych problemach Watson opracowuje cyfrowe scenariusze (Digital Playbooks), które pozwalają zarządzać wykorzystywać kolektywną wiedzę organizacji w celu optymalnego reagowania na przyszłe zdarzenia.

„Wieża kontroli” zasobów zbudowana w oparciu o SCI

Dowiedz się więcej

Postaw na inteligentną analizę, by zyskać wgląd w zasoby i zarządzać nimi w bardziej efektywny sposób, dostosowany do faktycznego zapotrzebowania. Zyskaj wgląd w zasoby bez względu na ich lokalizację, przewiduj przestoje na podstawie analizy zdarzeń zewnętrznych i ograniczaj ich skutki, podejmując działania w oparciu o rekomendacje. Szybciej odpowiadaj na zmiany zachodzące na rynku i doskonal doświadczenia klientów, jednocześnie ograniczając koszty.

Dostęp do konspektu Control Tower — dotyczącego logistyki

Rozwiązanie optymalizuje wszystkie etapy przepływu transakcji, zatwierdzeń i towarów. Proaktywne monitorowanie transakcje i dostawy — w tym transgraniczne — oraz zarządza nimi. Generuje inteligentne alerty dotyczące potencjalnych zakłóceń związanych z przetwarzaniem transakcji, uzyskiwaniem zatwierdzeń i transportem towarów. Monitoruje czynniki ryzyka, aby na podstawie informacji o warunkach pogodowych, zatorów w porcie i opóźnień w procedurach celnych przewidywać możliwość wystąpienia poślizgu. Wykorzystuje cyfrowe scenariusze do nieustannego doskonalenia efektywności wykorzystywania zasobów i wydajności logistycznej.

Mechanizmy AI trenowane w „języku” łańcucha dostaw

Rozwiązanie IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson wykorzystuje mechanizmy AI — trenowane w dziedzinie łańcucha dostaw przy wykorzystaniu technik uczenia maszynowego — do wszechstronnego i kompleksowego zapewniania widoczności i informacji. Sterling Supply Chain Insights umożliwia uzyskiwanie dostępu do nieustrukturyzowanych danych istotnych dla wykonywanych działań — polegających na przewidywaniu i ocenianiu przestojów oraz zapobieganiu im — oraz optymalizacji łańcucha dostaw w celu przynoszenia większej wartości.

Otwarta i szybka integracja źródeł danych

Dzięki skomunikowaniu rozproszonych danych i odseparowanych systemów możesz uzyskiwać widoczność i analizy na jeszcze wyższym poziomie. Wykorzystuj istniejące systemy i osiągaj błyskawiczny zwrot z inwestycji (ROI) dzięki opartym na AI możliwościom chmury hybrydowej. Działające w kontenerach oprogramowanie, gotowe do pracy w przedsiębiorstwie, pozwala zwiększać wartość dotychczasowych aplikacji i danych oraz je wykorzystywać. Otwarte komponenty AI, które można wdrażać w łańcuchu dostaw, ułatwiają twórcom oprogramowania skracanie czasu integracji łańcucha dostaw.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Dzięki chmurze IBM Cloud możesz szybko skalować działalność oraz adaptować ją do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

Szybki pierwszy krok dzięki programowi Fast Start

Dowiedz się więcej o podejściu Fast Start

Weź udział w prowadzonym przez konsultantów IBM elastycznym i etapowym warsztacie, aby poznać korzyści płynące z wdrożenia AI w łańcuchu dostaw w Twoim przedsiębiorstwie. Wspólnie określicie przypadki użycia, ustalicie dynamiczną strategię sprzyjającą szybkiej implementacji, a także stworzycie weryfikację koncepcji w oparciu o dane Twojej organizacji. Do wyboru trzy opcje: Design Camp (1 tydzień), Standard Program (6 tygodni) i Premium Program (12 tygodni).