Przegląd

OpenPages Third Party Risk Management

Wspiera skuteczne zarządzanie zaangażowaniem innych firm w celu poprawy wyników biznesowych. Pomaga ograniczać przestoje i ewentualne negatywne zdarzenia wpływające na poziom zgodności, wizerunek marki lub działalność organizacji, takie jak niemożność wywiązania się ze swoich obowiązków przez dostawcę. Ułatwia ochronę prywatnych informacji współużytkowanych z dostawcami i zapobieganie niewłaściwemu użytkowaniu w ramach bezpośredniego dostępu do zasobów sieciowych.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Zarządzanie problemami/incydentami

Zrzut ekranu produktu przedstawiający panel kontrolny zarządzania incydentami

Zarządzanie problemami/incydentami

Prowadzi przez proces analizy problemów związanych z ryzykiem powodowanym przez dostawcę i ułatwia ich rozwiązywanie w celu usprawniania współpracy z dostawcami w obszarze działań korygujących. Zapewnia wgląd w problemy związane z dostawcami w czasie rzeczywistym.

Kwestionariusze dla innych firm

Zrzut ekranu produktu przedstawiający przegląd problemów

Kwestionariusze dla innych firm

Usprawnia i standaryzuje proces tworzenia oraz dystrybuowania ankiet i kwestionariuszy dotyczących ryzyka powodowanego przez dostawcę, a także wykonywania dalszych działań opartych na ich wynikach. Pomaga kwalifikować dostawców w oparciu o wyniki oceny.

Integracje z innymi firmami

Zrzut ekranu produktu przedstawiający oceny SecurityScorecard

Integracje z innymi firmami

Eliminuje potrzebę przeprowadzania czasochłonnych ocen dostawców w zadanym momencie dzięki wynikom testów porównawczych bezpieczeństwa infrastruktury IT od firmy SecurityScorecard oraz współużytkowanym ocenom kwestionariuszy SIG.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.