Przegląd

OpenPages Regulatory Compliance Management

Łączy oprogramowanie, automatyzację procesów, transmisję danych i ekspertyzy. Pozwala instytucjom na uzyskanie pełniejszego, bardziej szczegółowego i aktualnego obrazu ryzyka dotyczącego zapewnienia zgodności z wymogami formalnymi. Rozwiązanie OpenPages Regulatory Compliance Management, które jest obsługiwane przez scentralizowany model danych, zostało zaprojektowane w celu transformacji procesu zapewniania zgodności z przepisami, a także wsparcia działań i zwiększenia wydajności.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Pobieranie danych z kanałów informacji dotyczących wymogów prawnych

zrzut ekranu produktu z kanałem informacji dotyczących dziennika zmian w wymogach

Pobieranie danych z kanałów informacji dotyczących wymogów prawnych

Przesyłanie danych z kanałów informacyjnych Thomson Reuters Regulatory Intelligence, Wolters Kluwer, Ascent i Reg-Track do rozwiązania OpenPages. Konfiguracja oparta na regułach automatycznie przetwarza przychodzące dane dotyczące przepisów.

Kontakty z organami regulacyjnymi

zrzut ekranu produktu przedstawiający kontakt z organami regulacyjnymi

Kontakty z organami regulacyjnymi

Gotowe do użytku przepływy pracy pomagają użytkownikom w dokumentowaniu interakcji w kontaktach z organami regulacyjnymi, takich jak zapytania, żądania spotkań i egzaminy, oraz zarządzaniu nimi.

Przesyłanie danych do właścicieli

zrzut ekranu produktu z dziennikiem zmian w wymogach

Przesyłanie danych do właścicieli

Wymagania formalno-prawne mogą być zorganizowane w grupy logiczne i przypisywane do odpowiednich właścicieli w ramach organizacji, co umożliwi przeprowadzenie przejrzystego procesu rozstrzygania sporów na wypadek zmian przepisów.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.