Przegląd

OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuje proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim. OpenPages Operational Risk Management umożliwia firmom integrację wszystkich danych dotyczących ryzyka — oceny ryzyka i kontroli, wewnętrznych i zewnętrznych strat, kluczowych wskaźników ryzyka oraz zarządzania planami dotyczącymi problemów/działań — w ramach jednego środowiska.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Panele kontrolne przeznaczone dla użytkowników

zrzut ekranu oprogramowania przedstawiający elementy panelu kontrolnego

Panele kontrolne przeznaczone dla użytkowników

Panele kontrolne i wykresy dają wgląd w stan ryzyka w całej organizacji. Zwiększ poziom szczegółowości, przechodząc przez raporty podrzędne, aby przeprowadzić analizę podstawowych przyczyn. Wykorzystaj projekt raportu ad hoc typu „przeciągnij i upuść” oparty na przeglądarce.

Interaktywne przepływy pracy

zrzut ekranu oprogramowania przedstawiający przepływ pracy oceny ryzyka

Interaktywne przepływy pracy

Wizualizacja widoku drzewa pokazuje, w jaki sposób połączone są działania GRC.
Ułatwia elastyczne podejście do zarządzania ryzykiem, które pozwala na uwzględnienie zmian i dostosowanie się do istniejących procedur organizacji.

Zarządzanie problemami

zrzut ekranu oprogramowania przedstawiający zadania z masowymi działaniami przepływu pracy

Zarządzanie problemami

Widok My Tasks (Moje zadania) umożliwia szybki podgląd wszystkich zadań przypisanych użytkownikowi w ramach działań w domenie ryzyka operacyjnego, takich jak przegląd strat, zatwierdzanie problemów, przegląd oceny i czynności.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.