Przegląd

OpenPages Model Risk Governance

Łączy wszystkich kluczowych interesariuszy, którzy często pracują niezależnie przy użyciu odseparowanych danych. OpenPages Model Risk Governance łączy w sobie elastyczny model danych z funkcjami zarządzania dokumentami, zaawansowanymi możliwościami obsługi przepływów pracy oraz inteligentną analizą danych. Pomaga zapewnić wyższy poziom zaangażowania i transparentności w procesach zarządzania ryzykiem modelu i nadzoru nad nim.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Panel kontrolny właściciela modelu

zrzut ekranu produktu przedstawiający panel kontrolny metryk modelu

Panel kontrolny właściciela modelu

Panel kontrolny dostarcza wszystkie informacje związane z modelami, w tym podział modeli według statusu, żądań zmiany modelu w toku, wyzwań, problemów i zadań przypisanych do właściciela modelu.

Widoki metryk i modelu

zrzut ekranu produktu przedstawiający kartę wyników modelu

Widoki metryk i modelu

Monitoruj efektywność modeli za pomocą metryk. Wartości są przechwytywane dla każdej metryki, a status naruszenia jest automatycznie obliczany w celu określenia, czy metryka ma być oznaczona kolorem czerwonym, żółtym, czy zielonym.

Przegląd i sprawdzanie poprawności modelu

zrzut ekranu produktu przedstawiający ogólny przegląd modelu

Przegląd i sprawdzanie poprawności modelu

Menedżer modelu jest gotowy do zatwierdzenia raportu przeglądu modelu wykonanego przez analizator poprawności modelu. W przypadku wystąpienia problemów model mógłby zostać wysłany z powrotem do analizatora poprawności w celu dalszego przygotowania.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.