Przegląd

OpenPages Internal Audit Management

Zapewnia wewnętrznym audytorom informacje o nadzorowaniu, zarządzaniu ryzykiem i zgodności (GRC) pochodzące z różnych działów organizacji. Pomaga organizacjom sprawnie planować, wykonywać, raportować i przeglądać działania kontrolne. Porównaj środowisko kontrolne oparte na sprawdzonych procedurach z tym, które zostało udokumentowane, i przeprowadź analizę luk w celu identyfikacji słabych punktów zabezpieczeń i/lub możliwości wprowadzenia ulepszeń.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Przepływy dokumentów

Przepływ pracy GRC

Przepływy dokumentów

Wbudowana funkcja przepływu pracy GRC administruje instancjami przepływu pracy w celu automatyzacji procesów, inicjowania działań, przypisywania zadań, powiadamiania interesariuszy, planowania i realizacji terminów oraz zapewniania spójności.

Tworzenie raportów kontrolnych

Raport kontrolny

Tworzenie raportów kontrolnych

Tworząc jednym kliknięciem raport kontrolny, pobierasz wszystkie potrzebne dane z centralnego repozytorium. Wykresy Gantta i inne wizualizacje pozwalają na szybkie wyświetlanie danych, co przydaje się podczas planowania.

Proces zamykania kontroli

Asystent zamykania kontroli

Proces zamykania kontroli

Odpowiedni asystent automatyzuje proces zamykania kontroli, udostępniając podsumowanie audytu oraz szczegółowe informacje o gotowości do zamknięcia zarówno całego procesu kontrolnego, jak i wszystkich jego komponentów.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.