Przegląd

OpenPages Financial Controls Management

Ogranicza złożoność związaną z zachowaniem zgodności z zasadami globalnego raportowania finansowego. OpenPages Financial Controls Management sprawia, że procedury zachowania zgodności są bardziej skuteczne i efektywne. Narzędzia te zapewniają osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji przejrzystość mechanizmów kontroli finansowych i pewność zachowania zgodności z procedurami finansowymi.

Jak działa ten moduł produktu?

Jak to działa

Przepływ pracy analizy problemu

Przepływ pracy analizy problemu

Przepływ pracy analizy problemu

Projektowanie i konfigurowanie przepływów pracy oraz administrowanie nimi w celu udostępniania użytkownikom odpowiednich informacji. Przepływy pracy służą do przypisywania zadań i powiadamiania interesariuszy oraz zarządzania raportowaniem finansowym i działaniami mającymi na celu zapewnienie zgodności z przepisami.

Mechanizm obliczeń

Zaawansowany interfejs mechanizmu obliczeń

Mechanizm obliczeń

Mechanizm obliczeń umożliwia dostosowanie rozwiązania OpenPages Financial Controls Management do wymagań i procesów biznesowych.

Elastyczny interfejs użytkownika

Zrzut ekranu elastycznego interfejsu użytkownika

Elastyczny interfejs użytkownika

Skoncentrowany na zadaniach interfejs użytkownika wspiera zachowanie dokładności danych. Widoki mogą być dostosowywane do struktury dokumentów organizacji oraz na potrzeby wizualizacji danych na wykresach i w formatach ustrukturyzowanych.

Pozostałe moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.