Przedstawiamy IBM Security™ QRadar® XDR

IBM wprowadza otwarty, zintegrowany pakiet zabezpieczeń, mając w planach pozyskanie rozwiązania ReaQta.

Przegląd

Korzyści

Model CapEx

Ikona zestawu wykresów

Zrezygnuj z dużych wydatków kapitałowych na rzecz modelu bazującego na kosztach operacyjnych.

Wiodące w branży rozwiązanie SIEM

Ikona żuka

Uzyskaj kluczowe funkcje IBM QRadar SIEM, które pomogą Ci się ochronić przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Profesjonalnie wdrożona infrastruktura

Ikona dużego koła połączonego z mniejszymi

Skorzystaj z usług IBM Services® w zakresie elastycznego planowania, nabywania, wdrażania i zarządzania.

Szybkie uzyskanie korzyści

Ikona lupy nad kartką papieru

Rozpocznij zbieranie i analizowanie zdarzeń w ciągu kilku dni dzięki ponad 450 gotowym rozwiązaniom.

Cechy

Import danych ze środowisk lokalnych i chmurowych

Uzyskaj wgląd w zasoby lokalne i chmurowe, stosując kontekst do tych danych w celu zmaksymalizowania ilości informacji o zagrożeniach i ryzyku.

Korelacja działań w celu priorytetyzacji incydentów

Identyfikuj i obserwuj powiązane działania z poziomu pojedynczego ekranu w celu uzyskania pełnej widoczności potencjalnego incydentu.

Analizy w czasie rzeczywistym na potrzeby identyfikowania zagrożeń

Analizuj dane dotyczące sieci, punktów końcowych, zasobów, użytkowników, słabych punktów zabezpieczeń oraz zagrożeń w celu wykrywania znanych i nieznanych zagrożeń, które inni przeoczą.

Spełnianie wymagań dotyczących audytu i zgodności

Spełniaj wymagania prawne i dotyczące raportowania zgodności bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności w zakresie obsługi bazy danych i tworzenia raportów.

Współpraca w zakresie zapobiegania zagrożeniom

Rozszerz możliwości dzięki ponad 150 zweryfikowanym aplikacjom, w tym QRadar User Behavior Analytics i IBM QRadar Advisor with Watson.

Egzekwowanie strategii ochrony prywatności

Kontroluj i monitoruj dostęp do danych zgodnie z wewnętrznymi programami IBM do monitorowania i kontroli użytkowników uprzywilejowanych.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Wypróbuj bezpłatnie

Wypróbuj QRadar za darmo przez 14 dni i rozpocznij pracę w zaledwie kilka minut.

Edycja Standard

Skorzystaj z rozwiązania SIEM jako usługi i skoncentruj swoje zasoby na monitorowaniu zagrożeń.