Potrzebujesz aplikacji poświadczenia zdrowotnego COVID-19?

Dowiedz się, jak nosić przy sobie wyniki testów lub szczepienia przeciwko COVID-19

Przegląd

Porady dla Twojej branży

Turystyka i transport

Izometryczny rysunek samolotu i budynku

W jaki sposób branża turystyczna i transportowa może korzystać z rozwiązania Digital Health Pass (02:09)

Turystyka i transport

Właściciele statków wycieczkowych, linii lotniczych i hoteli oraz władze turystyczne mogą wdrożyć rozwiązanie Digital Health Pass w celu ustalenia stanu zdrowia osób podróżujących przed ich wizytą.

Sport i rozrywka

Trzy osoby w maseczkach na stadionie

Sport i rozrywka

Operatorzy stadionów, parków rozrywki i obiektów koncertowych, którzy chcą powrócić do frekwencji na poziomie sprzed pandemii, mogą ustalić kryteria dotyczące stanu zdrowia i wymagań dotyczących wejścia.

Pracodawcy

Mężczyzna w maseczce patrzący na stół

W jaki sposób Twoja grupa zadaniowa COVID-19 może usprawniać powrót pracowników, korzystając z IBM Digital Health Pass (02:27)

Pracodawcy

Firmy mogą koordynować strategie i przepływy powrotu do pracy według grup. Na przykład pracodawcy mogą sprawdzać, czy pracownicy spełniają wymagania danego obiektu przed wejściem na jego teren – zarówno w przypadku biura, jak i magazynu.

Zdrowie publiczne

Pracownik opieki zdrowotnej w maseczce wykonujący szczepienie pacjenta również noszącego maseczkę.

Zdrowie publiczne

W miarę jak agencje federalne, stanowe i lokalne wprowadzają programy testowania i szczepienia, wdrożenie weryfikowalnego systemu cyfrowych poświadczeń może przyspieszyć ożywienie gospodarcze i ponowne otwieranie społeczności.

Dlaczego Digital Health Pass?

Cechy i funkcje

Najważniejsze cechy rozwiązania IBM Digital Health Pass

Decentralizacja

Piktogram analiz koncepcyjnych

Zastosuj zdecentralizowaną architekturę tożsamości, która pomaga ograniczyć potrzebę gromadzenia i przechowywania danych osobowych do minimum.

Otwarte standardy

Piktogram ruchu w nakładających się sieciach

Wymieniaj i weryfikuj poświadczenia z użyciem standardów W3C w sieci globalnej.

Zabezpieczona weryfikacja

Piktogram bezpieczeństwa danych

Umożliwia organizacjom weryfikowanie poświadczeń bez konieczności uzyskiwania dostępu do bazowych informacji użytkownika.

Jak to działa

Rozwiązanie Digital Health Pass jest przeznaczone dla różnych podmiotów

Dla wystawców

Apteki i laboratoria mogą wystawiać weryfikowalne poświadczenia, takie jak wyniki testów lub certyfikaty szczepienia przeciw COVID-19, i przesyłać je do smartfona użytkownika.

Dla użytkowników indywidualnych

Użytkownik może otrzymać poświadczenia zdrowotne, załadować je do swojego smartfona i udostępnić organizacji jako potwierdzenie stanu zdrowia.

Dla weryfikatorów

Sprawdź zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i osób przy wejściu na teren obiektu: miejsca pracy, stadionu, lotniska bądź dowolnego innego.

Powiązane produkty

Poznaj inne produkty IBM

Workplace Health Advisor

Wspiera starania o kondycję zdrowotną pracowników i inicjatywy przygotowujące przedsiębiorstwo na pandemię COVID-19

Watson Works

Zaplanuj powrót do miejsca pracy, kładąc nacisk na zdrowie, bezpieczeństwo i produktywność pracowników.

Zarządzanie szczepionkami

Wspólnie opracujmy Twoją strategię zarządzania szczepieniami

Następne kroki

Dowiedz się, jak przeprowadzić ponowne otwarcie, weryfikując poświadczenia zdrowotne użytkowników.