Zobacz, co potrafi IBM DataPower Gateway

Dowiedz się, jak tworzyć proste i zaawansowane zabezpieczenia interfejsu API REST przy użyciu wszechstronnych bram IBM DataPower®. Ten materiał wideo ilustruje użycie bramy DataPower Gateway do zabezpieczania ładunków danych architektury SOA.

Rozwiązanie gotowe do wdrożenia korporacyjnego

Wyjaśniamy, w jaki sposób DataPower Gateway odpowiada na kluczowe potrzeby przedsiębiorstwa w dziedzinie bezpieczeństwa, integracji, zarządzania i cyklu życia.

Ochrona punktów końcowych architektury SOA

Zobacz, jak chronić punkt końcowy SOA zdefiniowany w WSDL i eksponować proxy gotowe i zdolne do przyjmowania ruchu.