Co IBM QRadar on Cloud może zmienić w Twojej firmie?

IBM QRadar on Cloud oferuje pozyskiwanie i analizę informacji sieciowych istotnych dla bezpieczeństwa. Dzięki temu wykryjesz ataki hakerów i luki w zabezpieczeniach sieci, a następnie podejmiesz stosowne działania, jeszcze zanim nastąpią jakiekolwiek szkody, lub błyskawicznie zareagujesz w przypadku utraty newralgicznych danych. To usługa w chmurze, dlatego Ty i Twój zespół skupicie się na analizie nietypowych warunków i udoskonalaniu bezpieczeństwa kluczowych zasobów, zamiast nabywać i samodzielnie wdrażać komponenty techniczne. Aby zacząć korzystać z IBM QRadar on Cloud, wystarczy uiścić miesięczną opłatę i dostosować funkcjonowanie rozwiązania tak, aby odpowiadało potrzebom przedsiębiorstwa.

Koszty operacyjne czy nakłady inwestycyjne?

Opisywane rozwiązanie może wyeliminować duże nakłady kapitałowe i zastąpić je modelem opartym na kosztach operacyjnych.

Czołowe w branży rozwiązanie SIEM

Realizuje kluczowe funkcje IBM QRadar SIEM zapewniające ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Profesjonalnie wdrożona infrastruktura

Wspierana przez usługi IBM: planowanie, nabywanie, wdrażanie i zarządzanie.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.