Pokonaj przeszkody na drodze do sukcesu dzięki platformie tworzenia i eksploatacji oprogramowania

W ramach inicjatyw transformacji cyfrowych i dostosowywania newralgicznych aplikacji biznesowych do współczesnych wymogów zespoły programistyczne Twojego przedsiębiorstwa każdego dnia mierzą się z nowymi wyzwaniami. Aby odnieść sukces, należy zburzyć barierę istniejącą między programistami a działaniami, a także wyeliminować obszary dzielące różne zespoły programistyczne.

Jak z powodzeniem tworzyć i eksploatować oprogramowanie — dziesięć wskazówek

Projektując aplikacje, trzeba ciągle iść naprzód. Zawsze znajdą się nowe zasoby. Nowe metodologie. Nowe oczekiwania użytkowników. Porozmawialiśmy z 10 pionierami tworzenia i eksploatacji oprogramowania o największych wyzwaniach, z jakimi mierzą się każdego dnia, oraz sposobach, w jakie rozwiązują napotkane problemy.

Uwolnij potencjał zasobów programistycznych

Nowoczesny twórca oprogramowania zawsze dąży do zrozumienia zależności między aplikacjami oraz poznania ich złożoności i jakości na różnych platformach, w różnych środowiskach i językach. IBM ułatwia to, zapewniając infrastrukturę i wiedzę specjalistyczną.

Wykorzystaj potencjał komputerów mainframe

Rozwiązanie DevOps for IBM Z® sprzyja innowacjom dzięki architekturze do błyskawicznego tworzenia, testowania oraz wdrażania usług i aplikacji na różnych platformach. Sprawdzone, elastyczne rozwiązania pomagają wykorzystać dane z serwera mainframe do skrócenia czasu wdrażania innowacji. Platforma analityczna do modernizacji aplikacji skutecznie przekształca i unowocześnia aplikacje, a także uwalnia potencjał sprawdzonego kodu aplikacji mainframe w ramach ekonomii API.

Opracowanie, implementacja i iteracja w skalowalnej infrastrukturze chmury hybrydowej

Pamięć masowa IBM w chmurze hybrydowej zapewnia architekturę, która sprzyja podtrzymywaniu kultury tworzenia i eksploatacji oprogramowania podczas rozbudowy przedsiębiorstwa do skali chmury. Skorzystaj z blokowej pamięci masowej zdefiniowanej programowo, którą zaprojektowano z myślą o szybkim i elastycznym wdrażaniu w różnych infrastrukturach heterogenicznych — lokalnych i chmurowych. Rozwiązanie IBM Spectrum Connect umożliwia korzystanie ze wspólnych maszyn wirtualnych i kontenerów wszystkim blokowym pamięciom masowym w Twojej organizacji.

Szybsze tworzenie i eksploatowanie oprogramowania dzięki usprawnionemu dostępowi do najnowszych danych

W trakcie najważniejszych etapów testowania i tworzenia oprogramowania w ręce programistów trafiają najnowsze kopie danych produkcyjnych, dzięki czemu mogą oni tworzyć wyższej jakości aplikacje zawierające mniej usterek. Rozwiązanie IBM Spectrum Protect™ Plus (01:26) umożliwia tworzenie tych kopii i ich automatyczne aktualizowanie zgodnie z zadanym harmonogramem, oferując Twojemu zespołowi programistycznemu nowe możliwości i pozwalając mu osiągać coraz lepsze wyniki.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i eksploatacji oprogramowania

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania bazuje na metodologiach szczupłych i zwinnych, kładąc nacisk na ścisłą współpracę różnych działów przedsiębiorstwa — reprezentowanych przez twórców oprogramowania i specjalistów z zakresu utrzymania IT. W ramach DevOps następuje scalenie działań z zakresu tworzenia oprogramowania, jego eksploatacji i testowania, co przekłada się na większą elastyczność pracy i możliwość szybszego reagowania na oczekiwania klientów.

Zbuduj środowisko programistyczne na miarę swoich potrzeb

Właściwe połączenie optymalnego użycia systemów mainframe, elastyczności pamięci masowej i integralności danych pomaga przedsiębiorstwu w identyfikowaniu i wykorzystywaniu wzajemnych zależności, zapewnieniu stabilności działania środowiska pracy i skróceniu czasu tworzenia oprogramowania.

Odmień przedsiębiorstwo, wykorzystując kompleksowe rozwiązanie do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Obecnie konsumenci oczekują od interakcji cyfrowych więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Tworzenie i eksploatacja oprogramowania na platformie IBM Z pozwala przekraczać oczekiwania użytkowników dzięki elastycznemu wdrażaniu innowacji oraz modernizowaniu aplikacji pod kątem systemów wielochmurowych.

Wykorzystaj możliwości systemów mainframe do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Serwer mainframe IBM z14™ zaprojektowano jako fundament tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Oferuje m.in. interfejsy API i inne mechanizmy integracji oraz obsługę różnych języków. IBM z14 to najbardziej zaawansowany serwer mainframe od IBM, który stworzono z myślą o działaniu w środowiskach chmur prywatnych i hybrydowych.

Przyspiesz transformację aplikacji w środowisku chmury hybrydowej

IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) to platforma analityczna służąca do modernizowania aplikacji. Wykorzystuje techniki kognitywne do analizowania aplikacji mainframe, pozwalając błyskawicznie wykrywać istniejące między nimi zależności.

Zwiększ elastyczność biznesową i chroń dane za pomocą chmury hybrydowej

Strategiczne wdrożenie chmury hybrydowej przynosi modernizację infrastruktury informatycznej, tworząc pomost między lokalnym środowiskiem aplikacyjnym a chmurami prywatnymi i publicznymi. Chmura hybrydowa zwiększa elastyczność biznesową, chroni dane i ogranicza koszty.

Replikuj dane i niweluj ryzyko

Rozwiązanie IBM Spectrum Protect Plus pozwala przyspieszyć działanie maszyn wirtualnych zainstalowanych w środowisku lokalnym lub w chmurze. Umożliwia wyeliminowanie nadmiarowych kopii i powtórne wykorzystanie archiwum. Ponadto oferuje samoobsługowe funkcje raportowania i analizowania, interfejsy API i narzędzia do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, takie jak Chef i Puppet.

Połączenie lokalnych, blokowych pamięci masowych z potencjałem chmury hybrydowej

Rozwiązania IBM Spectrum Virtualize™ i IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud umożliwiają zapis lustrzany między lokalnymi a chmurowymi centrami przetwarzania danych lub między różnymi centrami przetwarzania danych w chmurze.

Upraszczaj wdrożenia w wielu chmurach, nie ponosząc żadnego kosztu

Produkt IBM Spectrum Connect umożliwia udostępnianie, monitorowanie, automatyzowanie i koordynowanie blokowej pamięci masowej IBM w środowiskach kontenerów VMware i Microsoft PowerShell. Kontenery umożliwiają błyskawiczne wdrożenia realizowane w ramach prostych architektur, świetnie nadających się do skalowania usług i szybkich implementacji.

Wdrażaj obciążenia jako bezpieczne usługi do uproszczonego tworzenia i eksploatowania oprogramowania

Uruchamiaj setki obciążeń dla dziesiątek klientów na całkowicie zwirtualizowanej platformie zasobów współużytkowanych. Przyspiesz wdrażanie nowych aplikacji dzięki kontenerom i rodzimym narzędziom programistycznym. Na pojedynczym serwerze IBM LinuxONE Rockhopper II™ zmieści się nawet 330 000 kontenerów Docker.

Zasoby

Metodyka tworzenia i eksploatacji oprogramowania sprzyja innowacyjnemu i elastycznemu działaniu

Obejrzyj dyskusję ekspertów IBM na temat tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Dowiedz się, jak platforma IBM Z zapewnia twórcom oprogramowania narzędzia niezbędne do kreowania innowacji w świecie programowania zwinnego.

IBM Spectrum Protect Plus

Zwiększ wartość zarchiwizowanych danych dzięki ich nowym zastosowaniom. Kopie zapasowe mogą się przydać podczas klonowania, realizowania wdrożeń czy tworzenia i eksploatowania oprogramowania. Rozwiązanie Spectrum Protect Plus umożliwia to wszystko w środowiskach lokalnych i chmurowych.

Dziesięć najważniejszych powodów, dla których warto wybrać IBM LinuxONE

Możliwość obsługi mieszanych obciążeń programistycznych/testowych i produkcyjnych oraz zarządzania nimi sprawia, że platforma LinuxONE™ doskonale współgra z metodyką tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Skontaktuj sie ze mna: +48 22 609 30 35 | Kod dostepu priorytetowego: Power

Bądź z nami:

Bądź z nami: