Jak działa usługa Watson Natural Language Classifier?

Natural Language Classifier dobiera kategorie najlepiej dopasowane do danego zdania lub frazy. Na przykład po wprowadzeniu pytania podpowiada najbardziej pasujące odpowiedzi lub czynności, jakie powinna wykonać aplikacja.

Funkcje usługi Watson Natural Language Classifier

Klasyfikowanie fragmentów tekstu

Usługa interpretuje intencję tekstu i odpowiednio go klasyfikuje, wraz z określeniem poziomu pewności.

Ocena wyników

Możliwe jest aktualizowanie danych treningowych w oparciu o wyniki klasyfikacji i wykorzystywanie zaktualizowanych danych do tworzenia i trenowania narzędzia klasyfikującego.

Budowanie aplikacji konwersacyjnych

Generowanie odpowiedzi na pytania w centrach kontaktowych, tworzenie czatbotów, kategoryzowanie dużych ilości tekstu pisanego i wiele innych zastosowań.

Postaw pierwsze kroki z usługą Watson Natural Language Classifier w kilka minut

Dodaj usługę Watson Natural Language Classifier do swojej aplikacji bez żadnych kosztów.