Czym są serwery wirtualne IBM Cloud for VPC?

Serwery wirtualne IBM Cloud® for VPC to Twoja chroniona przestrzeń w chmurze IBM Cloud. Zapewniają zaawansowane zabepieczenia chmury prywatnej połączone z elastycznością i prostotą chmury publicznej. Definiuj i kontroluj sieci wirtualne w odseparowanych logicznie przestrzeniach chmury publicznej IBM. Wykorzystaj wirtualne chmury prywatne do izolowania i udostępniania segmentów sieci, w których możesz wdrażać zasoby obliczeniowe, pamięciowe i sieciowe oraz zarządzać nimi. Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC zapewniają skalowalność potrzebną do rozwoju przedsiębiorstwa, wysoką dostępność usług przekładającą się na satysfakcję klientów, bezpieczeństwo obciążeń oraz niższy całkowity koszt użytkowania.

Korzyści

Elastyczny rozwój przedsiębiorstwa

Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC pozwalają kontrolować rozmiar sieci wirtualnej, poprzez dynamiczne wdrażanie serwerów wirtualnych, zasobów pamięciowych i sieciowych — w oparciu o potrzeby Twojego przedsiębiorstwa. Wykorzystaj serwery wirtualne IBM Cloud for VPC, aby z łatwością skalować zasoby i przystosowywać się do zmiennych warunków biznesowych. Serwery wirtualne IBM Cloud oferują opcję szybkiego udostępniania, które nie wymaga konfiguracji systemu operacyjnego. Ułatwia to korzystanie oraz wdrażanie.

Większe zadowolenie klientów

Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC zwiększają możliwości mechanizmów bezpieczeństwa w chmurze IBM Cloud i zapewniają bezpieczne środowisko dla obciążeń i danych aplikacji. Wykorzystują grupy uprawnień (stanowe firewalle działające na poziomie instancji, umożliwiające podział zasobów chmury na grupy z regułami dostępu) i listy kontroli dostępu (bezstanowe firewalle działające na poziomie podsieci, kontrolujące ruch przychodzący i wychodzący w podsieci oraz zarządzające dotyczącymi go regułami).

Bezpieczeństwo usług

Utrzymuj wysoką dostępność obciążeń aplikacji, zapewniając odporność na błędy dzięki wielu podsieciom wirtualnej chmury prywatnej w regionach wielostrefowych IBM. Powiększaj społeczność lojalnych klientów dzięki dostępności i responsywności odpornych aplikacji biznesowych. W wypadku zakłóceń lub zaplanowanych przestojów newralgiczne aplikacje wdrożone nadmiarowo w strefach dostępności działają i dostarczają usługi na wymaganym poziomie.

Cechy

Elastyczność

Skaluj zasoby infrastruktury chmury — w tym serwerów wirtualnych, pamięci obiektowej, sieciowej i blokowej — w odseparowanych logicznie segmentach sieci wirtualnej, które dostosowują się do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo

Chroń swoje przedsiębiorstwo dzięki bezpieczniejszym i bardziej dostępnym prywatnym sieciom wirtualnym, które dają Ci kontrolę nad przydzielaniem dostępu do aplikacji i zasobów chmury.

Odporność

Wykorzystaj potencjał regionów wielostrefowych IBM i stref dostępności, które nie posiadają wspólnych punktów potencjalnej awarii i zapewnij klientom stały dostęp do obciążeń korporacyjnych i aplikacji tworzonych z myślą o chmurze.

Podsieci stanowią podstawę wdrażania zasobów w wirtualnej chmurze prywatnej w przestrzeni chmury publicznej. Są związane z jedną strefą — nie mogą obejmować kilku stref ani regionów. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i dostępność oraz ogranicza opóźnienia.
Z łatwością twórz wiele wirtualnych chmur prywatnych i podsieci, korzystając z sugerowanych zakresów prefiksów i wstępnie skonfigurowanych strategii bezpieczeństwa lub samodzielnie zdefiniowanych prefiksów i strategii bezpieczeństwa dostosowanych do własnych potrzeb.
Bloki CIDR 161.26/16 i 166.8/14 są zarezerwowane i kierowane do każdej podsieci.

BYOS/BYOIP

Prywatna chmura wirtualna obsługuje model BYOIP, pozwalający na korzystanie z własnego adresu IP, dzięki czemu klienci mogą dodawać prefiksy IPv4 kierowalne w sieci publicznej i korzystać z nich w połączeniu z zasobami wirtualnej chmury prywatnej. Z łatwością i bez przestojów przenoś aplikacje i buduj swoją obecność w chmurze dzięki połączeniu zasobów lokalnych z zasobami przechowywanymi w chmurze publicznej IBM. Wyższy poziom bezpieczeństwa dla danych i aplikacji, zapewniany przez model BYOK (z własnymi kluczami klienta), daje pełną kontrolę nad ich bezpieczeństwem i prywatnością.

IBM Flow Logs for VPC

IBM Cloud Flow Logs for VPC to dodatkowa funkcja IBM Cloud VPC (2. generacji), która umożliwia zbieranie informacji o przychodzącym i wychodzącym ruchu IP z interfejsów sieciowych wirtualnej chmury prywatnej. Funkcja Flow Logs może pomóc w diagnostyce reguł grupy uprawnień, rejestrowaniu metadanych dotyczących ruchu sieciowego w Twoich instancjach oraz określeniu źródła i miejsca docelowego ruchu w interfejsach sieciowych.

Tworzenie chronionych obszarów roboczych w chmurze publicznej i prywatnej

Firma Inspire-Tech (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) postanowiła zrewolucjonizować doświadczenia klientów dzięki EasiShare — bezpiecznej, korporacyjnej platformie udostępniania plików (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Wyzwaniem okazało się zezwolenie użytkownikom wewnętrznym na udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym, przy jednoczesnym odizolowaniu intranetu od ogólnodostępnej sieci.

IBM Cloud Virtual Servers for VPC okazały się doskonałym środowiskiem do wdrożenia trójwarstwowej architektury w wewnętrznej sieci serwerów WWW, aplikacji i baz danych oraz jej odpowiednika w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ). Dzięki trójwarstwowej implementacji Inspire-Tech sprawnie dostarcza swoje rozwiązanie klientom, mając pewność, że do sieci ogólnodostępnej trafiają tylko te pliki, które są przeznaczone dla osób trzecich. Elastyczność, precyzyjne reguły dotyczące sieci i system kontroli dostępu zapewniony przez serwery wirtualne IBM Cloud for VPC pomogły Inspire-Tech wdrożyć w chmurze publicznej i prywatnej rozwiązania, których mechanizmy zabezpieczeń odpowiadają polityce bezpieczeństwa firmy.

Wykorzystanie odizolowanej architektury IBM Cloud, której standardy są zgodne z naszą polityką bezpieczeństwa, pozwoliło nam czerpać korzyści z innych technologii, takich jak IBM Cloud Object Storage.”  

— Teck Wei Ting, menedżer operacyjny Inspire-Tech 

Zaoszczędź USD 200

Już dziś utwórz konto IBM Cloud i otrzymaj USD 200 środków na pierwszy zakup.