Oszczędź USD 2000

Uzyskaj do USD 2000 środków na nowe serwery wirtualne dla wirtualnych chmur prywatnych (VPC). Użyj kodu VPC500, aby już dziś zaoszczędzić USD 500. Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży i zapytaj o ofertę specjalną na dodatkowe USD 1500.

Przegląd

Jak to działa

Zasoby obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe

Instancje serwera wirtualnego mogą być tworzone z wybraną architekturą procesora Intel x86. Warstwa harmonizacji sieci eliminuje ograniczenia zasobników instancji serwera wirtualnego, zapewniając rozległe możliwości skalowania. Profile ułatwiają wdrażanie.

Usługi sieciowe

Usługi sieciowe

Przetwarzanie większych ilości danych w znacznie krótszym czasie. Szybkie udostępnianie i duże szybkości sieci. W dostępnych globalnie regionach wielostrefowych (MZR) można tworzyć wiele wirtualnych chmur prywatnych, wraz z podsieciami w różnych strefach.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Funkcje bezpieczeństwa na serwerach wirtualnych IBM Cloud for VPC są zintegrowane na poziomie instancji, pamięci masowych oraz podsieci. Zabezpieczenia obejmują grupy uprawnień, listy kontroli dostępu do sieci (ACL) lub obie te opcje.

Pamięć masowa

Pamięć masowa

Podczas udostępniania instancji wolumin blokowej pamięci masowej obsługujący 100 GB uniwersalnych operacji IOPS (3 operacje IOPS na 1 GB) jest tworzony automatycznie jako podstawowy wolumin uruchamiania przyłączony do tej instancji.

Charakterystyka produktu

Sprawność działania i bezpieczeństwo chmury prywatnej

Funkcjonalność bez wpływu na bezpieczeństwo

Wykorzystaj wysoce dostępne prywatne sieci wirtualne.

Regiony wielostrefowe i strefy dostępności

Zapewnij odporność i elastyczność współpracownikom i klientom.

Podsieci VPC

Korzystaj z kompleksowo zabezpieczonego, wysoce dostępnego środowiska i ograniczaj opóźnienia.

Własny adres IP

Zwiększ bezpieczeństwo i prywatność dzięki modelowi BYOIP pozwalającemu na wykorzystanie własnego adresu IP.

Dzienniki przepływu

Gromadź cenne informacje o ruchu IP.

Szybkie skalowanie

Skaluj środowisko pod kątem potrzeb klientów.

Korzyści