Czym jest IBM Cloud Secure Virtualization?

IBM Cloud Secure Virtualization łączy w sobie potencjał rozwiązań IBM Cloud, VMware Cloud Foundation, oprogramowania zabezpieczającego HyTrust oraz sprzętu opartego o technologię Intel TXT w celu zabezpieczania zwirtualizowanych obciążeń na poziomie układów scalonych.

Cechy

Oprogramowanie zabezpieczające HyTrust

Zadbaj o automatyzację bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dzięki narzędziom HyTrust DataControl, CloudControl i BoundaryControl.

Intel TXT

Technologia Intel TXT sprawdza, czy host jest uruchamiany w zaufanym państwie, identyfikuje fizyczne położenie systemów hostów i pomaga im odpierać ataki.

Chmura IBM dla rozwiązań VMware

Zautomatyzuj wdrożenia dzięki serwerom fizycznym IBM Cloud i licencjom na produkty VMware Cloud Foundation (NSX, VSAN i vSphere).

Korzyści

Suwerenność danych

Określaj i twórz granice danych w oparciu o lokalizację, aby zagwarantować, że obciążenia będą uruchamiane tylko na zaufanych serwerach i w określonych centrach przetwarzania danych.

Gotowość do kontroli i zgodność z przepisami

Zautomatyzowane i ciągłe monitorowanie pomaga zapewnić zgodność z wymogami prawnymi takimi jak przepisy PCI, HIPAA, FISMA i RODO.

Zmniejszenie ryzyka operacyjnego

Ogranicz dostęp do obciążeń do wyłącznie uprawnionych użytkowników i zadbaj o rzetelne raportowanie tych ograniczeń.

Postaw pierwsze kroki z usługą Secure Virtualization w kilka minut

Dowiedz się od naszych ekspertów, jak usługa IBM Cloud Secure Virtualization pomaga klientom zabezpieczyć dane i usprawnić procesy związane ze zgodnością z wymogami prawnymi.