Przegląd

Czym są rozwiązania IBM Cloud Pak?

Oprócz wdrożenia kontenerów i systemu Kubernetes przedsiębiorstwa muszą też zorkiestrować topologię produkcyjną, a także zarządzać aplikacjami oraz chronić je i nadzorować.

Pakiety IBM Cloud Pak to pierwsze rozwiązania chmurowe klasy korporacyjnej, które łączą platformę kontenerową, skonteneryzowane oprogramowanie pośrednie IBM, komponenty Open Source i wspólne usługi do tworzenia oprogramowania i zarządzania nim, a ponadto skracają czas prac programistycznych nawet o 84% i redukują wydatki operacyjne o nawet 75%*.

Poznaj szczegóły techniczne (PDF, 644 kB)

Wartość

Rozwiązanie jednocześnie zaawansowane i proste

Rozwiązanie jednocześnie zaawansowane i proste

W pełni modułowe i łatwe w użytkowaniu usługi dla aplikacji, danych i sztucznej inteligencji

Z certyfikatem IBM

Z certyfikatem IBM

Pełna obsługa oprogramowania oraz ciągła ochrona, zgodność z przepisami i kompatybilność wersji

Możliwość uruchomienia w dowolnej lokalizacji

Możliwość uruchomienia w dowolnej lokalizacji

W środowisku lokalnym, chmurach prywatnych i publicznych oraz w systemach wstępnie zintegrowanych

Rozwiązania Cloud Pak

Pięć pakietów IBM Cloud Pak zapewnia realizację najważniejszych zadań podczas wdrażania chmury. Rozwiązanie IBM Cloud Pak System daje pewność szybkiego wdrożenia

01

Zarządzanie środowiskiem wielochmurowym

Ułatwia utrzymanie przejrzystości, stabilną automatyzację i stałe sprawowanie nadzoru w środowiskach hybrydowych, zapewnia przydatne w środowisku wielochmurowym funkcje zarządzania zdarzeniami, infrastrukturą, aplikacjami, wieloma klastrami i brzegami sieci, a ponadto umożliwia integrację z dotychczasowymi narzędziami i procesami.

Podnieś poziom przejrzystości, nadzoru i automatyzacji w środowisku wielochmurowym

Ikona zarządzania środowiskiem wielochmurowym

02

Integracja

Zapewnia szybkość, elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność potrzebne do obsługi wszystkich realizowanych projektów w zakresie integracji i transformacji cyfrowej, a ponadto jest dostarczane z zestawem wbudowanych funkcji, które obejmują kompleksową obsługę interfejsów API, integrację danych i aplikacji, przesyłanie komunikatów i informacji o zdarzeniach, szybki transfer danych i mechanizmy do zabezpieczania integracji.

Zintegruj aplikacje, dane, usługi w chmurze i interfejsy API

Ikona integracji

03

Automatyzacja

Pozwala wdrożyć wybrane chmury wszędzie tam, gdzie obsługiwane jest oprogramowanie Kubernetes, ponieważ oferuje użytkownikom biznesowym narzędzia ograniczające potrzebę prac programistycznych, a menedżerom umożliwia przeglądanie wyników w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci mogą przenosić istniejące już środowiska automatyzacji bez modyfikowania aplikacji i przeprowadzania migracji danych.

Zmień sposób realizacji procesów biznesowych, podejmowania decyzji i zarządzania treścią

 

Ikona automatyzacji

04

Aplikacje

Oferuje wbudowane narzędzia i procesy programistyczne, w tym obsługę funkcji mikrousług i możliwość przetwarzania bez użycia serwera, które pozwalają na sprawniejsze tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury. Dzięki temu użytkownik może szybko tworzyć aplikacje w dowolnej chmurze, a istniejące już klienty oprogramowania pośredniego IBM zyskują wyjątkowo sprawną opcję modernizacji.

Twórz, wdrażaj i uruchamiaj aplikacje

Ikona aplikacji

05

Dane

Ułatwia ujednolicenie i uproszczenie gromadzenia, organizowania i analizowania danych. Zintegrowana architektura od początku przeznaczona dla chmury pozwala przedsiębiorstwom wydobywać z danych wartościowe spostrzeżenia. IBM Cloud Pak for Data to rozszerzalne rozwiązanie, które za pomocą zintegrowanego katalogu dodatkowych mikrousług IBM, Open Source i firm trzecich można skonfigurować tak, by stanowiło niepowtarzalny system do obsługi sztucznej inteligencji (AI) i danych z programów klienckich.

Zbieraj, organizuj i analizuj dane

Ikona danych