Przegląd

Czym są rozwiązania IBM Cloud Pak?

Kontenery i Kubernetes to dopiero początek — przedsiębiorstwa muszą zadbać o harmonizację swojej topologii produkcyjnej i zapewnić zarządzanie aplikacjami, nadzór nad nimi oraz odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Pakiety IBM Cloud™ Pak to kontenerowe rozwiązania programowe klasy korporacyjnej, które stwarzają klientom warunki do otwartego, szybkiego i bezpiecznego przenoszenia podstawowych aplikacji korporacyjnych do chmury. Każdy pakiet IBM Cloud Pak™ zawiera wdrażane w kontenerach oprogramowanie pośrednie IBM i wspólne usługi programowe wspomagające prace programistyczne i zarządzanie, osadzone na wspólnej warstwie integracji. Całość pomyślana jest w taki sposób, by przyspieszyć tworzenie oprogramowania nawet o 84 procent i ograniczyć wydatki operacyjne nawet o 75 procent.* Pakietów IBM Cloud Pak można używać wszędzie, gdzie działa platforma Red Hat® OpenShift®. Są zoptymalizowane pod kątem produktywności i wydajności w implementacji Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

film o migracji do chmury przeprowadzanej z pomocą rozwiązań IBM Cloud Pak

IBM i Red Hat: migracja do chmury z pomocą rozwiązań IBM Cloud Pak

Wartość

Rozwiązanie jednocześnie zaawansowane i proste

W pełni modułowe i łatwe w użytkowaniu usługi dla aplikacji, danych i sztucznej inteligencji

Z certyfikatem IBM

Pełna obsługa oprogramowania oraz ciągła ochrona, zgodność z przepisami i kompatybilność wersji

Możliwość uruchomienia w dowolnej lokalizacji

Lokalnie, w chmurach prywatnych i publicznych oraz we wstępnie zintegrowanych systemach

Rozwiązania IBM Cloud Pak

Sześć pakietów IBM Cloud Pak dla najważniejszych rodzajów obciążeń przenoszonych do chmury.

01

Aplikacje

IBM Cloud Pak™ for Applications oferuje wbudowane narzędzia i procesy programistyczne, w tym obsługę funkcji mikrousług i możliwość przetwarzania bez użycia serwera, które pozwalają na sprawniejsze tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury. Dzięki temu użytkownik może szybko tworzyć aplikacje w dowolnej chmurze, a istniejące już klienty oprogramowania pośredniego IBM zyskują wyjątkowo sprawną opcję modernizacji.

02

Dane

IBM Cloud Pak™ for Data pomaga w ujednoliceniu i uproszczeniu gromadzenia, porządkowania i analizowania danych. Zintegrowana architektura od początku przeznaczona dla chmury pozwala przedsiębiorstwom wydobywać z danych wartościowe spostrzeżenia. IBM Cloud Pak for Data to atrakcyjna oferta, którą można rozszerzać i dostosowywać do specyfiki należącego do klienta systemu obsługi danych i sztucznej inteligencji, korzystając ze zintegrowanego katalogu dodatków w postaci rozwiązań IBM, technologii Open Source i zewnętrznych mikrousług.

03

Integracja

IBM Cloud Pak™ zapewnia szybkość, elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność potrzebne do obsługi wszystkich realizowanych projektów w zakresie integracji i transformacji cyfrowej, a oprócz tego jest dostarczane z zestawem wbudowanych funkcji, które obejmują kompleksową obsługę interfejsów API, integrację danych i aplikacji, przesyłanie komunikatów i informacji o zdarzeniach, szybki transfer danych i mechanizmy do zabezpieczania integracji.

Zintegruj aplikacje, dane, usługi w chmurze i interfejsy API

04

Automatyzacja

IBM Cloud Pak™ for Automation pomaga użytkownikom biznesowym we wdrażaniu aplikacji w wybranych chmurach, które obsługują system Kubernetes, ponieważ udostępnia narzędzia niewymagające pisania rozbudowanego kodu, a menedżerom zapewnia wgląd do wyników w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci mogą przenosić istniejące już środowiska automatyzacji bez modyfikowania aplikacji i przeprowadzania migracji danych.

05

Zarządzanie wieloma chmurami

IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management pomaga w stabilny sposób zapewniać przejrzystość, nadzór i automatyzację w zarządzaniu różnymi środowiskami hybrydowymi i wielochmurowymi, oferując narzędzia do zarządzania zdarzeniami, infrastrukturą, aplikacjami, środowiskiem wieloklastrowym, przetwarzaniem na brzegu sieci i integracją z dotychczasowymi mechanizmami i procesami.

06

Bezpieczeństwo

IBM Cloud Pak™ for Security pomaga dostrzec ukryte zagrożenia, podejmować w odpowiedzi na nie dobrze umotywowane decyzje i szybciej reagować — a wszystko to bez konieczności przenoszenia danych. Klienci mogą integrować narzędzia i łączyć przepływy pracy wewnątrz hybrydowych środowisk wielochmurowych, używając platformy zabezpieczeń, która może działać wszędzie.

Dlaczego warto używać pakietów IBM Cloud Pak w chmurze IBM Cloud?

Wdrożenie pakietów IBM Cloud Pak w chmurze IBM Cloud ogranicza niezbędne zaangażowanie czasowe zespołów w zadania niezwiązane bezpośrednio z wartością biznesową aplikacji klienta. Krótka odpowiedź: po to, by zespoły traciły mniej czasu na zadaniach, które nie wzbogacają doświadczenia klienta.