Przegląd

Czym są rozwiązania IBM Cloud Pak?

IBM Cloud® Paks to oparte na AI oprogramowanie dla chmury hybrydowej, które pomaga w pełnej implementacji inteligentnych przepływów pracy w przedsiębiorstwie w celu przyspieszenia cyfrowej transformacji.

Rozwiązania IBM Cloud Paks wykorzystują technologię IBM Watson® do swoich przepływów pracy, aby stosować algorytmy AI na potrzeby przewidywania i kształtowania przyszłych wyników, automatyzowania złożonych procesów, optymalizowania zadań pracowników oraz tworzenia bardziej wartościowych i bezpiecznych doświadczeń dla klientów.

Oprogramowanie bazuje na platformie Red Hat® OpenShift®, co pozwala raz opracowane aplikacje wdrażać w każdym środowisku chmurowym. Ponadto użytkownicy mogą integrować zabezpieczenia z całą infrastrukturą IT oraz automatyzować działania dzięki przejrzystości zarządzania. Rozwiązania IBM Cloud Paks mają wspólny fundament w postaci komponentów korporacyjnych, które przyspieszają wdrażanie, umożliwiają bezproblemową integrację oraz pomagają w doskonaleniu współpracy i wydajności.

Wartość

W pełni zintegrowane rozwiązania

Zyskaj rozwiązania o architekturze modułowej oferowane w modelu usługowym.

Praktyczne zastosowanie AI dzięki IBM Watson

Wykorzystuj sztuczną inteligencję (AI) w całym przedsiębiorstwie.

Fundament w postaci otwartej platformy chmury hybrydowej

Możesz wdrażać rozwiązania w dowolnym miejscu, wykorzystując w tym celu czołową na rynku korporacyjną platformę kontenerów z najbardziej rozbudowanym ekosystemem Open Source.

Najlepszy sposób na pracę i zarządzanie we wszystkich chmurach

Oferta IBM Cloud Pak on IBM Cloud zapewnia dostęp do najbezpieczniejszej chmury dla firm, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu newralgicznych dla działalności aplikacji oraz na zarządzaniu nimi.

01

Dane

IBM Cloud Pak® for Data pomaga w ujednoliceniu i uproszczeniu gromadzenia, porządkowania i analizowania danych. Zintegrowana architektura od początku przeznaczona dla chmury pozwala przedsiębiorstwom wydobywać z danych wartościowe spostrzeżenia. IBM Cloud Pak for Data to atrakcyjna oferta, którą można rozszerzać i dostosowywać do specyfiki należącego do klienta systemu obsługi danych i sztucznej inteligencji, korzystając ze zintegrowanego katalogu dodatków w postaci rozwiązań IBM, technologii Open Source i zewnętrznych mikrousług.

02

Automatyzacja biznesu

IBM Cloud Pak for Business Automation pomaga osiągać lepsze wyniki biznesowe poprzez zastosowanie inteligentnej automatyzacji na potrzeby transformacji podstawowych działań. To modułowy zestaw zintegrowanego oprogramowania przeznaczony dla każdego środowiska chmury hybrydowej. Pozwala szybko sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom operacyjnym. Obejmuje najszerszą na rynku gamę funkcji automatyzacji opartych na AI — do tworzenia treści, rejestrowania informacji, podejmowania decyzji, opracowywania przepływów pracy i robotyzacji procesów — dostępnych w ramach elastycznego modelu pozwalającego rozpocząć wdrożenie na małą skalę, a następnie stopniowo rozbudowywać je w miarę potrzeb.

03

Watson AIOps

IBM Cloud Pak for Watson AIOps to rozwiązanie wpisujące się w metodykę AIOps, które umożliwia wdrażanie zaawansowanych, wytłumaczalnych algorytmów AI w całym łańcuchu operacji IT. Dzięki temu możesz skutecznie oceniać, diagnozować i eliminować zagrożenia dotykające newralgiczne obciążenia. Oferuje unikatowe podejście do operacji IT ukierunkowane na aplikacje, pomagając automatyzować pracochłonne procesy IT i proaktywnie niwelować skutki poważnych zdarzeń. Technologia AI, stanowiąca centralny punkt wszystkich operacji informatycznych, gwarantuje wyższy poziom reaktywności i mniejsze ryzyko.

04

Integracja

IBM Cloud Pak for Integration pomaga w przyjęciu nowego podejścia do integracji zorientowanego na technologię AI. Proponowana strategia umożliwia rozszerzonym zespołom tworzenie integracji, oferuje pełny zestaw różnych rodzajów integracji oraz implementuje algorytmy AI i mechanizmy automatyzacji w całym cyklu integracji. Sprostaj rosnącym potrzebom, ograniczaj koszty i zwiększaj elastyczność operacyjną dzięki funkcjom, które obejmują obsługę interfejsów API, integrację danych i aplikacji, przesyłanie komunikatów i informacji o zdarzeniach, szybki transfer danych i kompleksowe zabezpieczenia.

05

Automatyzacja sieci

IBM Cloud Pak for Network Automation to chmurowa platforma oparta na technologii AI, która umożliwia dostawcom usług komunikacyjnych automatyzację operacji sieciowych, co z kolei pozwala im na transformację środowiska sieci, wypracowanie działań niewymagających interwencji, obniżanie kosztów operacyjnych i szybsze realizowanie usług. Dostawcy usług komunikacyjnych zyskują gamę udoskonalonych rozwiązań, obejmujących m.in. znormalizowane modelowanie cyklu życia, harmonizację kierowaną konkretnymi zamierzeniami, projektowanie i testowanie usług, dynamiczne zapewnianie jakości usług i operacje w zamkniętym cyklu.

06

Bezpieczeństwo

IBM Cloud Pak for Security pomaga dostrzegać zagrożenia, w odpowiedzi na nie podejmować dobrze umotywowane decyzje i reagować szybciej — wszystko to bez konieczności przenoszenia danych. Klienci mogą integrować narzędzia i łączyć przepływy pracy w hybrydowych środowiskach wielochmurowych, korzystając z platformy bezpieczeństwa działającej w każdym miejscu.

IBM Cloud Pak System

Chcesz szybko rozpocząć wdrażanie rozwiązań IBM Cloud Pak? Poznaj IBM Cloud Pak System, skonfigurowany i fabrycznie zintegrowany system oferujący środowiska VMware i Red Hat OpenShift.

Rozwiązania IBM Cloud Pak: otwarty, szybszy, bardziej niezawodny sposób na modernizację i migrację do chmury