Przegląd

Czym są rozwiązania IBM Cloud Pak?

Kontenery i Kubernetes to dopiero początek — przedsiębiorstwa muszą zadbać o harmonizację swojej topologii produkcyjnej i zapewnić zarządzanie aplikacjami, nadzór nad nimi oraz odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Pakiety IBM Cloud™ Pak to kontenerowe rozwiązania programowe klasy korporacyjnej, które stwarzają klientom warunki do otwartego, szybkiego i bezpiecznego przenoszenia podstawowych aplikacji korporacyjnych do chmury. Każdy pakiet IBM Cloud Pak™ zawiera wdrażane w kontenerach oprogramowanie pośrednie IBM i wspólne usługi programowe wspomagające prace programistyczne i zarządzanie, osadzone na wspólnej warstwie integracji. Całość pomyślana jest w taki sposób, by przyspieszyć tworzenie oprogramowania nawet o 84 procent i ograniczyć wydatki operacyjne nawet o 75 procent.* Pakietów IBM Cloud Pak można używać wszędzie, gdzie działa platforma Red Hat® OpenShift®. Są zoptymalizowane pod kątem produktywności i wydajności w implementacji Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

Wartość

Rozwiązanie jednocześnie zaawansowane i proste

W pełni modułowe i łatwe w użytkowaniu usługi dla aplikacji, danych i sztucznej inteligencji

Z certyfikatem IBM

Pełna obsługa oprogramowania oraz ciągła ochrona, zgodność z przepisami i kompatybilność wersji

Możliwość uruchomienia w dowolnej lokalizacji

Lokalnie, w chmurach prywatnych i publicznych oraz we wstępnie zintegrowanych systemach

Najlepszy sposób na pracę i zarządzanie we wszystkich chmurach

Oferta IBM Cloud Pak on IBM Cloud zapewnia dostęp do najbezpieczniejszej chmury dla firm, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu newralgicznych dla działalności aplikacji oraz zarządzaniu nimi.

Rozwiązania IBM Cloud Pak

Sześć pakietów IBM Cloud Pak dla najważniejszych rodzajów obciążeń przenoszonych do chmury.

01

Aplikacje

IBM Cloud Pak™ for Applications oferuje wbudowane narzędzia i procesy programistyczne, w tym obsługę funkcji mikrousług i możliwość przetwarzania bez użycia serwera, które pozwalają na sprawniejsze tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury. Dzięki temu użytkownik może szybko tworzyć aplikacje w dowolnej chmurze, a istniejące już klienty oprogramowania pośredniego IBM zyskują wyjątkowo sprawną opcję modernizacji.

02

Dane

IBM Cloud Pak™ for Data pomaga w ujednoliceniu i uproszczeniu gromadzenia, porządkowania i analizowania danych. Zintegrowana architektura od początku przeznaczona dla chmury pozwala przedsiębiorstwom wydobywać z danych wartościowe spostrzeżenia. IBM Cloud Pak for Data to atrakcyjna oferta, którą można rozszerzać i dostosowywać do specyfiki należącego do klienta systemu obsługi danych i sztucznej inteligencji, korzystając ze zintegrowanego katalogu dodatków w postaci rozwiązań IBM, technologii Open Source i zewnętrznych mikrousług.

03

Integracja

IBM Cloud Pak™ zapewnia szybkość, elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność potrzebne do obsługi wszystkich realizowanych projektów w zakresie integracji i transformacji cyfrowej, a oprócz tego jest dostarczane z zestawem wbudowanych funkcji, które obejmują kompleksową obsługę interfejsów API, integrację danych i aplikacji, przesyłanie komunikatów i informacji o zdarzeniach, szybki transfer danych i mechanizmy do zabezpieczania integracji.

Zintegruj aplikacje, dane, usługi w chmurze i interfejsy API

04

Automatyzacja

IBM Cloud Pak™ for Automation pomaga użytkownikom biznesowym we wdrażaniu aplikacji w wybranych chmurach, które obsługują system Kubernetes, ponieważ udostępnia narzędzia niewymagające pisania rozbudowanego kodu, a menedżerom zapewnia wgląd do wyników w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci mogą przenosić istniejące już środowiska automatyzacji bez modyfikowania aplikacji i przeprowadzania migracji danych.

05

Zarządzanie wieloma chmurami

IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management pomaga w stabilny sposób zapewniać przejrzystość, nadzór i automatyzację w zarządzaniu różnymi środowiskami hybrydowymi i wielochmurowymi, oferując narzędzia do zarządzania zdarzeniami, infrastrukturą, aplikacjami, środowiskiem wieloklastrowym, przetwarzaniem na brzegu sieci i integracją z dotychczasowymi mechanizmami i procesami.

06

Bezpieczeństwo

IBM Cloud Pak™ for Security pomaga dostrzec ukryte zagrożenia, podejmować w odpowiedzi na nie dobrze umotywowane decyzje i szybciej reagować — a wszystko to bez konieczności przenoszenia danych. Klienci mogą integrować narzędzia i łączyć przepływy pracy wewnątrz hybrydowych środowisk wielochmurowych, używając platformy zabezpieczeń, która może działać wszędzie.

Rozwiązania IBM Cloud Pak: otwarty, szybszy, bardziej niezawodny sposób na modernizację i migrację do chmury