Eksploatacja IT dla opornych — co dokładnie znaczy „Ops” w DevOps

Tutaj dowiesz się, jak przełożyć analizy działania na oczekiwane zachowania aplikacji i infrastruktury.

Czym jest zarządzanie eksploatacją środowiska IT?

Oferowane przez IBM rozwiązania do zarządzania eksploatacją środowiska IT (ITOM) mogą przyczynić się do wzrostu efektywności, wydajności i niezawodności poprzez optymalizację całego cyklu zarządzania eksploatacją. Możesz uzyskać skonsolidowany widok stanu i wydajności aplikacji oraz związanych z nimi infrastruktur IT, a także praktyczne spostrzeżenia wynikające z analizy tych informacji. Korzystając z kognitywnych analiz realizowanych w czasie rzeczywistym, możesz przewidywać, diagnozować i rozwiązywać problemy zanim wpłyną niekorzystnie na realizację usług biznesowych.

Rozwiązania IBM w dziedzinie zarządzania eksploatacją środowiska IT:

Większa efektywność eksploatacji
Analizy w czasie rzeczywistym pozwalające szybciej zidentyfikować, wyodrębnić i rozwiązać problemy.

Maksymalna skuteczność zarządzania eksploatacją
Analizy kognitywne stanu i wydajności aplikacji oraz pokrewnych zasobów IT i infrastruktur sieciowych w obrębie środowisk lokalnych, hybrydowych i chmury.

Większa niezawodność eksploatacji i sprawność środowiska
Wskazówki, automatyzacje i powiadomienia sterowane zdarzeniami, dzięki którym podejmiesz odpowiednie działania prowadzące do rozwiązania newralgicznych problemów.

Redukcja kosztów
Wspólne ujęcie i scentralizowany punkt konsolidacji zdarzeń i zgłoszeń problemów obejmujących całe środowisko eksploatacji.

Przypadki użycia

Gwarancja bezproblemowej eksploatacji środowiska IT

Jako menedżer ds. eksploatacji środowiska IT możesz zadbać o nieprzerwaną dostępność wszystkich usług aplikacyjnych świadczonych klientom oraz o ich należytą wydajność, pamiętając przy tym o kryteriach ekonomicznych.

Pełna kontrola nad infrastrukturą informatyczną

W ramach zespołu eksploatacyjnego IT możesz w pełni panować nad wykrywaniem i rozwiązywaniem problemów w środowisku operacyjnym, wykorzystując narzędzia do automatyzacji, które wspomagają ustalanie priorytetów i sprawne działanie w obliczu nieplanowanego przestoju.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Skrócenie średniego czasu eliminacji problemu (MTTR) ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania usług biznesowych. IBM Netcool Operations Insight udostępnia narzędzia bazujące na aparacie analitycznym, które umożliwiają prowadzenie analiz na poziomie pojedynczych transakcji.

Wyróżnione produkty

IBM Netcool Operations Insight
Wykorzystaj analizy w czasie rzeczywistym i analizy historyczne do rozpoznawania, wyodrębniania i rozwiązywania problemów, zanim ucierpi Twoja działalność biznesowa.

IBM Operations Analytics
Przeobraża wieloterabajtowe zbiory danych dotyczących eksploatacji środowiska informatycznego w zrozumiałe i praktycznie użyteczne spostrzeżenia umożliwiające szybsze rozwiązywanie problemów i świadczenie usług na wyższym poziomie.

IBM Cloud Event Management
Szybko przywracaj sprawność usług i reaguj na incydenty operacyjne — prosto z chmury.

IBM Cloud Management for hybrid deployment
Sięgnij po analizy przydatne w inteligentnym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji — w chmurze, wdrożeniach hybrydowych i środowiskach tradycyjnych.

Eni zarządza skomplikowanym, rozproszonym geograficznie środowiskiem IT za pomocą oprogramowania Netcool

Średni czas naprawy (MTTR) skróciliśmy o 15 procent, pracochłonność zarządzania eksploatacją (mierzona w jednostkach czasu) zmniejszyła się o 10 procent; a liczba otwartych zgłoszeń spadła o 30 procent

Maria Greppi, menedżerka centrum eksploatacji sieci, Eni S.p.A.

Zapoznaj się z materiałami

Analizy do podejmowania bardziej proaktywnych działań

Dowiedz się, jak możliwości przetwarzania kognitywnego zrewolucjonizowały zarządzanie usługami IT.

Eksploatacja IT dla opornych — co dokładnie znaczy „Ops” w DevOps

Tutaj dowiesz się, jak przełożyć analizy działania na oczekiwane zachowania aplikacji i infrastruktury.

Badanie skutków ekonomicznych — Total Economic Impact

Dowiedz się, w jaki sposób organizacje korzystające z rozwiązania IBM Netcool Operations Insight osiągają zwrot z inwestycji na poziomie 126 procent.

Ocena wykorzystania technik analitycznych

Przekonaj się, na ile dobrze Twoja organizacja radzi sobie w wykorzystaniu technik analitycznych do zarządzania eksploatacją środowiska IT.

Analizy środowisk dynamicznych prowadzone w czasie rzeczywistym

IBM Netcool Agile Service Manager wspomaga eksploatację środowiska, w którym infrastruktura IT szybko się zmienia.

Pierwsze kroki

Porozmawiaj z ekspertem: 1-844-95-CLOUD (kod dostępu priorytetowego: CLOUD)