Korzystaj z danych u ich źródła

Systemy brzegowe oparte o sieć 5G otwierają ogromne spektrum możliwości — i to przed każdą branżą. Pozwalają na przetwarzanie i przechowywanie danych bliżej źródła, w którym są generowane, tak by usprawniać kontrolę nad nimi, niwelować koszty, szybciej pozyskiwać spostrzeżenia i reagować oraz utrzymywać ciągłość działania. Warto wiedzieć, że do 2025 roku 75% danych korporacyjnych będzie przetwarzanych brzegowo (dziś to zaledwie 10%)¹.

Oferta rozwiązań IBM do zarządzania autonomicznego stanowi odpowiedź na potrzeby w zakresie skalowalności, zmienności i dynamiczności środowisk brzegowych. Rozwiązania oferowane przez IBM pomagają firmom komunikacyjnym modernizować sieci i dostarczać nowe usługi w środowisku brzegowym.

Przyszłość przetwarzania brzegowego (05:46)

Przyszłość przetwarzania brzegowego (05:46)

Platformy

Wyróżnione platformy rozwiązań brzegowych i technologii 5G

IBM Edge Application Manager

Skaluj i uruchamiaj rozwiązania brzegowe z dowolnego miejsca dzięki zarządzaniu autonomicznemu, aby korzystać z danych u ich źródła.

IBM Cloud Pak for Network Automation

Przejdź na bezdotykowe operacje sieciowe dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji

Przykłady użycia

Poznaj korzyści, jakie dla Twojego przedsiębiorstwa niesie ze sobą przetwarzanie brzegowe

Indywidualizacja doświadczeń

samochody na drodze międzystanowej

Pozyskuj i analizuj dane z rozproszonych urządzeń i czujników, tak aby udoskonalać poszczególne interakcje, zwiększać bezpieczeństwo kierowców i optymalizować transport.

Usprawnione zarządzanie zasobami i łańcuchem dostaw

osoba sprawdzająca półki magazynowe

Postaw na kompleksową orkiestrację zarządzania w oparciu o inteligentne analizy wideo i technologię sztucznej inteligencji. Dzięki nim możesz monitorować stan zapasów, lepiej rozumieć potrzeby konsumentów i automatyzować uzupełnianie zapasów.

Przemysł 4.0

Pozyskuj szczegółowe informacje z rozproszonych maszyn i procesów produkcyjnych, aby na ich podstawie reagować w czasie rzeczywistym. W ten sposób możesz optymalizować linie produkcyjne i ograniczać ilość odpadów.

Modernizacja rozproszonej infrastruktury IT

osoba przy komputerze

Kontroluj zdalną infrastrukturę za pomocą mikrochmury obliczeniowej, która przeprowadza diagnostykę w czasie rzeczywistym i pozwala na bezprzewodowe aktualizacje, zmniejszając tym samym koszty i ograniczając przestoje.

Korzyści

Zarządzanie autonomiczne — stworzone z myślą o skalowalności i zmienności, działające wszędzie

Pojedynczy administrator może wdrażać mechanizmy, które będą autonomicznie zarządzać skalą i zmiennością środowisk aplikacji w dziesiątkach tysięcy punktów końcowych. IBM® Edge Application Manager jest środowiskiem do zarządzania całym cyklem życia na brzegu sieci, które działa w oparciu o kontenery i platformę Red Hat® OpenShift® w chmurze IBM Cloud®. Umożliwia zarządzanie obciążeniami i skalowanie ich od brzegu po centrum dowolnego hybrydowego środowiska wielochmurowego, nawet bez połączenia z siecią. Rozwiązanie jest również gotowe do pracy z firewallem i zostało zaprojektowane z myślą o ochronie przed atakami i próbami ingerencji w kontenery.

Branżowe systemy brzegowe oparte na specjalistycznej wiedzy IBM

Zajmujesz się produkcją i zmagasz z potencjalnym kosztem przestojów linii produkcyjnych? A może prowadzisz handel detaliczny i dążysz do eliminacji czynników pomniejszających zyski, na przykład wadliwych produktów czy odpadów? Przetwarzanie brzegowe znajduje zastosowanie w różnych sektorach biznesu. Rozwiązania i usługi IBM oparte na systemach brzegowych pomagają naszym klientom dostarczać bogatsze doświadczenia w kanałach cyfrowych i osiągać wyższą efektywność m.in. pod kątem Przemysłu 4.0, łańcucha dostaw czy zarządzania zasobami.

Modernizacja sieci telekomunikacyjnych na potrzeby dostarczania nowych usług brzegowych

Współczesne wyzwania wymagają nowoczesnych sieci. Chcąc dostarczać technologię 5G i usługi przetwarzania brzegowego, które będą przyspieszać wzrost i doskonalić doświadczenia klientów, dostawcy usług komunikacyjnych (CSP) muszą postawić na rozwiązania chmurowe i wirtualizację. Coraz więcej CSP zaczyna postrzegać automatyzację i sztuczną inteligencję jako kluczowe elementy działalności i transformacji sieci. Rozwiązania IBM dla chmury telekomunikacyjnej pomagają CSP usprawniać procesy biznesowe i dostarczać usługi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Dostawcy mogą uruchamiać swoje sieci w dowolnej chmurze i w dowolnym miejscu oraz przyspieszać proces udostępniania sieci i usług dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji.

Rozszerzenie danych korporacyjnych i AI na brzeg sieci

Przyspiesz monetyzację danych dzięki IBM Cloud Pak® for Data, zunifikowanej platformie danych i sztucznej inteligencji, która umożliwia bezproblemowe rozszerzanie aplikacji i modeli na brzeg sieci, zapewniając wgląd w dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio u ich źródła i bez konieczności ich przenoszenia.

Infrastruktura danych i AI na brzegu sieci

Rozwiązania IBM Power® Systems i IBM Storage zostały zaprojektowane w taki sposób, aby modele sztucznej inteligencji mogły pracować w środowiskach brzegowych. Rozwiązania te mogą również dostarczyć cenne informacje pozyskiwane ze wszystkich rodzajów danych, w tym ogromnych ilości danych wizualnych generowanych na żywo w środowisku brzegowym.

Partnerzy

Rozwiązania IBM z dziedziny przetwarzania brzegowego i sieci komunikacyjnych łączą różnych partnerów, w tym producentów urządzeń oraz dostawców sieci i systemów IT, w ramach silnego ekosystemu. Przynależąc do tego ekosystemu, możesz współtworzyć innowacje i działać w środowisku brzegowym na skalę globalną. W ten sposób zapewnisz sobie nowe możliwości biznesowe zarówno w przypadku dotychczasowych, jak i nowych klientów.

Przypisy

¹ „What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders”, Rob van der Meulen, Gartner Research, październik 2018 r. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)