Korzystaj z danych u ich źródła

Systemy brzegowe oparte na sieciach 5G otwierają ogromne spektrum możliwości — i to przed każdą branżą. Pozwalają na przetwarzanie i przechowywanie danych bliżej źródła, w którym są generowane, tak by usprawniać kontrolę nad nimi, niwelować koszty, szybciej pozyskiwać spostrzeżenia i reagować oraz utrzymywać ciągłość działania. Warto wiedzieć, że do 2025 roku 75% danych korporacyjnych będzie przetwarzanych brzegowo (dziś to zaledwie 10%)¹.

Oferta rozwiązań IBM do zarządzania autonomicznego stanowi odpowiedź na potrzeby w zakresie skalowalności, zmienności i dynamiczności środowisk brzegowych. Ponadto IBM oferuje rozwiązania, które pomagają operatorom telekomunikacyjnym w modernizacji sieci i dostarczaniu nowych usług brzegowych.

Przyszłość przetwarzania brzegowego
Play Icon

Zobacz, jak będzie wyglądała przyszłość systemów brzegowych w sektorach handlu, bankowości i telekomunikacji (05:46)

Przypadki użycia

Poznaj korzyści, jakie dla Twojego przedsiębiorstwa niesie ze sobą przetwarzanie brzegowe

Indywidualizacja doświadczeń

samochody na drodze międzystanowej

Pozyskuj i analizuj dane z rozproszonych urządzeń i czujników, tak aby udoskonalać poszczególne interakcje, zwiększać bezpieczeństwo kierowców i optymalizować transport.

Modernizacja rozproszonej infrastruktury IT

osoba przy komputerze

Nadzoruj infrastrukturę zdalną przy użyciu mikrorozwiązania chmurowego, które przeprowadza diagnostykę w czasie rzeczywistym i bezprzewodowe aktualizacje, niwelując w ten sposób koszty i potencjalne zakłócenia.

Przemysł 4.0

Pozyskuj szczegółowe informacje z rozproszonych maszyn i procesów produkcyjnych, aby na ich podstawie reagować w czasie rzeczywistym. W ten sposób możesz optymalizować linie produkcyjne i ograniczać ilość odpadów.

Usprawnione zarządzanie zasobami i łańcuchem dostaw

osoba sprawdzająca półki magazynowe

Postaw na kompleksową orkiestrację zarządzania w oparciu o inteligentne analizy wideo i technologię sztucznej inteligencji. Dzięki nim możesz monitorować stan zapasów, lepiej rozumieć potrzeby konsumentów i automatyzować uzupełnianie zapasów.

Korzyści

Zarządzanie autonomiczne — stworzone z myślą o skalowalności i zmienności, działające wszędzie

Pojedynczy administrator może wdrażać mechanizmy, które będą autonomicznie zarządzać skalą i zmiennością środowisk aplikacji w dziesiątkach tysięcy punktów końcowych. IBM Edge Application Manager — środowisko do zarządzania całym cyklem życia na brzegu sieci, które działa w oparciu o kontenery i platformę IBM Red Hat® OpenShift® w chmurze IBM Cloud™ — pozwala na zarządzanie obciążeniami i ich skalowanie od brzegu do centrum dowolnego hybrydowego środowiska wielu chmur, nawet bez połączenia z siecią. Ponadto współpracuje z firewallem i chroni przed atakami oraz nieuprawnioną modyfikacją kontenerów.

Branżowe systemy brzegowe oparte na specjalistycznej wiedzy IBM

Zajmujesz się produkcją i zmagasz z potencjalnym kosztem przestojów linii produkcyjnych? A może prowadzisz handel detaliczny i dążysz do eliminacji czynników pomniejszających zyski, na przykład wadliwych produktów czy odpadów? Przetwarzanie brzegowe znajduje zastosowanie w różnych sektorach biznesu. Rozwiązania i usługi IBM oparte na systemach brzegowych pomagają naszym klientom dostarczać bogatsze doświadczenia w kanałach cyfrowych i osiągać wyższą efektywność m.in. pod kątem Przemysłu 4.0, łańcucha dostaw czy zarządzania zasobami.

Modernizacja sieci telekomunikacyjnych na potrzeby dostarczania nowych usług brzegowych

Operatorzy obsługiwali dotąd sieci telekomunikacyjne oparte na komponentach sprzętowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Sprawiało to, że byli uzależnieni od konkretnych dostawców urządzeń. Dzięki sieciom 5G i systemom brzegowym mogą teraz przetwarzać dane zarówno w centrum, jak i na brzegu wielu chmur. Ułatwia to tworzenie cyfrowych usług dopasowanych do potrzeb klientów korporacyjnych, a także zarządzanie tymi usługami. Rozwiązania chmurowe IBM w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych bazują na funkcjonalności hybrydowej chmury od IBM, a także integracji z platformą Red Hat OpenShift. Operatorzy telekomunikacyjni mogą przekształcić swoje sieci w platformy chmurowe, które będą oferowały klientom nowe usługi brzegowe — szybciej i przy niższych nakładach operacyjnych i kapitałowych.

Rozszerzenie danych korporacyjnych i AI na brzeg sieci

IBM Cloud Pak® for Data — konwergentna platforma danych i sztucznej inteligencji — przyspiesza monetyzację danych. Umożliwia bezproblemowe rozciągnięcie aplikacji i modeli na brzeg sieci, tak aby w czasie rzeczywistym pozyskiwać informacje wprost ze źródła, bez konieczności przenoszenia danych.

Infrastruktura danych i AI na brzegu sieci

Rozwiązania IBM Power Systems i IBM Storage zostały zaprojektowane z myślą o zaprzęganiu modeli AI do pracy na brzegu sieci i pozyskiwaniu cennych spostrzeżeń biznesowych ze wszelkiego rodzaju danych — na przykład gigantycznej fali danych wizualnych generowanych na żywo w środowisku brzegowym.

Partnerzy

Rozwiązania IBM w dziedzinie przetwarzania brzegowego i sieci telekomunikacyjnych łączą solidny ekosystem partnerów, m.in. producentów sprzętu oraz dostawców sieci i zasobów IT. Przynależąc do tego ekosystemu, możesz współtworzyć innowacje i działać w środowisku brzegowym na skalę globalną. W ten sposób zapewnisz sobie nowe możliwości biznesowe zarówno w przypadku dotychczasowych, jak i nowych klientów.

Przypisy

¹„What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders”, Rob van der Meulen, Gartner Research, październik 2018 r. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)