Przedstawiamy GitLab Ultimate for IBM Cloud Paks

Firma IBM rozszerza ekosystem produktów w zakresie DevOps, pozwalając Ci skupić się na tworzeniu innowacji. Usprawniaj współpracę w zespole i zwiększaj jego produktywność, korzystając z kompletnego i łatwego w obsłudze rozwiązania. 

Logo GitLab

Narzędzia DevOps

Narzędzia i rozwiązania programowe DevOps

Wykorzystuj kontenery takie jak Kubernetes i mikrousługi do harmonizacji procesów, która przekłada się na zmniejszenie kosztów i złożoności operacji. Używaj narzędzi DevOps, aby automatyzować kluczowe etapy projektu oraz poprawiać efektywność operacyjną i poziom ujednolicenia.

Ciągłe dostarczanie oprogramowania

Korzystaj z właściwych narzędzi DevOps, aby częściej wydawać wysokiej klasy aplikacje.

Testowanie oprogramowania i wydań

Przeprowadzaj testy na wcześniejszych etapach projektu tworzenia i eksploatacji oprogramowania w środowiskach zbliżonych do produkcyjnego, aby skutecznie eliminować wąskie gardła.

Zarządzanie wydajnością aplikacji

Monitoruj przebieg transformacji aplikacji — od poziomu rozwiązań lokalnych po wdrożenia w chmurach hybrydowych i na platformach wielochmurowych.

Inteligentna eksploatacja zasobów IT

Modernizuj metody zarządzania operacjami IT z pomocą sztucznej inteligencji i wdrożeń w środowisku hybrydowym.

Procedury tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Stosuj branżowe praktyki w zakresie zwinnego programowania i ciągłego dostarczania.

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania od początku przeznaczonego dla chmury

Twórz, testuj i wdrażaj nowe aplikacje na platformie IBM Cloud® z pomocą narzędzi i metod DevOps.

Zacznij od razu