Przedstawiamy GitLab Ultimate for IBM Cloud Paks

Firma IBM rozszerza ekosystem produktów w zakresie DevOps, pozwalając Ci skupić się na tworzeniu innowacji. Usprawniaj współpracę w zespole i zwiększaj jego produktywność, korzystając z kompletnego i łatwego w obsłudze rozwiązania. 

Logo GitLab

Narzędzia DevOps

Co to są narzędzia DevOps?

Podejście łączące narzędzia do tworzenia i eksploatacji oprogramowania — DevOps — pomaga programistom i zespołom operacyjnym tworzyć, testować, wdrażać i monitorować aplikacje, dbając jednocześnie o szybkość, jakość i kontrolę całego procesu. Kluczem do udanych wdrożeń oprogramowania tworzonego według zasad DevOps jest zwykle zintegrowany zestaw rozwiązań lub narzędzi, które pozwalają wyeliminować procesy wykonywane ręcznie, zredukować liczbę błędów, zwiększyć efektywność zespołu i nie ograniczać pracy do małych, odseparowanych od siebie grup programistów.

Firma IBM zapewnia zwinne procedury, natywne narzędzia w chmurze oraz narzędzia DevOps, których potrzebujesz do ulepszania całego cyklu projektu tworzenia i eksploatacji oprogramowania, począwszy od planowania i budowy po testowanie programów i monitorowanie aplikacji.

Szybko i bezpiecznie modernizuj aplikacje, stosując model DevOps

Niezależnie od tego, czy modernizujesz aplikacje stopniowo, czy też przeprowadzasz kompletną transformację, z pewnością przenosisz część aplikacji do chmury. Dzięki wykorzystaniu kontenerów, systemu Kubernetes i mikrousług możesz zmniejszyć koszty i złożoność tego procesu, a potem wciąż czerpać zyski z inwestycji w oryginalne aplikacje. Stosowanie zwinnych procedur i narzędzi DevOps pozwala przyspieszyć realizację i płynność całego projektu dzięki automatyzacji jego kluczowych etapów oraz poprawie standaryzacji i efektywności operacyjnej.

Narzędzia i rozwiązania programowe DevOps

Wykorzystuj kontenery takie jak Kubernetes i mikrousługi do harmonizacji procesów, która przekłada się na zmniejszenie kosztów i złożoności operacji. Używaj narzędzi DevOps, aby automatyzować kluczowe etapy projektu oraz poprawiać efektywność operacyjną i poziom ujednolicenia.

Ciągłe dostarczanie oprogramowania

Korzystaj z właściwych narzędzi DevOps, aby częściej wydawać wysokiej klasy aplikacje.

Testowanie oprogramowania i wydań

Przeprowadzaj testy na wcześniejszych etapach projektu tworzenia i eksploatacji oprogramowania w środowiskach zbliżonych do produkcyjnego, aby skutecznie eliminować wąskie gardła.

Zarządzanie wydajnością aplikacji

Monitoruj przebieg transformacji aplikacji — od poziomu rozwiązań lokalnych po wdrożenia w chmurach hybrydowych i na platformach wielochmurowych.

Inteligentna eksploatacja zasobów IT

Modernizuj metody zarządzania operacjami IT z pomocą sztucznej inteligencji i wdrożeń w środowisku hybrydowym.

Procedury tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Stosuj branżowe praktyki w zakresie zwinnego programowania i ciągłego dostarczania.

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania od początku przeznaczonego dla chmury

Twórz, testuj i wdrażaj nowe aplikacje na platformie IBM Cloud® z pomocą narzędzi i metod DevOps.

Zacznij od razu