Czym jest rozwiązanie IBM App Connect?

Rozwiązanie IBM App Connect umożliwia swobodne łączenie danych i aplikacji ze wszystkich użytkowanych środowisk. Pozwala ono na przeprowadzenie integracji w różnych modelach — obsługując zarówno tradycyjną architekturę SOA, jak i nowoczesne zdarzenia, interfejsy API i modele oparte na mikrousługach — więc nie trzeba już korzystać z innych narzędzi do integracji. Wielokrotnie nagradzany interfejs oferuje setki bezpiecznych, wbudowanych konektorów i zaawansowanych funkcji integracji, zaspokajając tym samym nawet najbardziej złożone potrzeby przedsiębiorstw. Rozwiązanie można wdrożyć w dowolnej chmurze i w każdym systemie lokalnym, co daje swobodę uruchamiania rozwiązania integracyjnego blisko aplikacji, gdy tylko jest to potrzebne.

IBM App Connect umożliwia łączenie wszystkich danych w prosty, szybki i bezpieczny sposób. 

Jak pomaga IBM App Connect:

Integracja danych

Integracja danych

Dane można kopiować i synchronizować między aplikacjami w chmurze i w środowisku lokalnym, co eliminuje problem niezgodności źródeł, formatów i standardów.

Tworzenie interfejsów API.

Tworzenie interfejsów API

Umożliwia przeglądanie, przekształcanie i łączenie danych z wszystkich należących do firmy systemów, aplikacji i baz danych, tak aby następnie udostępniać te zasoby danych w formie interfejsów API.

Reagowanie na zdarzenia

Reagowanie na zdarzenia

Należy mieć możliwość rozpoznawania tego, kiedy w aplikacjach źródłowych ekosystemu dochodzi do zdarzeń, aby błyskawicznie podejmować względem nich właściwe działania biznesowe.

Lekkie i zwinne środowisko wykonawcze mikrousług

Zamierzasz budować achitektury mikrousług, które cechują się elastyczną skalowalnością, szybkością tworzenia i wdrażania oraz większą odpornością? W takim razie Twoje zespoły z pewnością docenią rozwiązanie IBM App Connect i oferowane przez nie możliwości. Udostępniane przez nas opcje wdrożenia pozwalają uruchamiać mechanizmy integracji w zwinnym środowisku integracji zgodnym z metodologią dwunastu aspektów aplikacji.

Cloud Integration for Salesforce

Pozwala łączyć dane z i spoza organizacji razem z danymi utrzymywanymi na platformie Salesforce. Zapewnia to pełniejsze, bardziej kontekstowe ujęcie informacji o klientach. App Connect ma wbudowane konektory, które umożliwiają integrowanie instancji Salesforce z najważniejszymi systemami, w tym z rozwiązaniami ERP, marketingowymi i przeznaczonymi do obsługi zobowiązań.

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć korzystanie z App Connect

Błyskawicznie twórz przepływy integracji, które możesz skalować w zależności od potrzeb projektu.