Czym jest rozwiązanie IBM App Connect?

Tysiące firm wykorzystują rozwiązanie IBM App Connect, by błyskawicznie łączyć ze sobą aplikacje, dane, starsze systemy i nowoczesne technologie, używając do tego różnych stylów integracji — od tradycyjnych, ukierunkowanych na usługi architektur po nowoczesne, zwinne i sterowane zdarzeniami rozwiązania — co pozwala na zwirtualizowanie za pośrednictwem interfejsów API dostępu do danych bez względu na ich lokalizację.

Zoptymalizuj wykorzystanie danych i aplikacji i zyskaj do nich szybki dostęp. Integruj je, twórz z nich interfejsy API i aktywnie z nich korzystaj.

Integracja aplikacji i danych

Automatycznie kopiuj i synchronizuj dane między aplikacjami w chmurze i w środowisku lokalnym, nie martwiąc się przy tym niezgodnością źródeł, formatów i standardów. Twoja firma może na przykład zsynchronizować dane dotyczące klientów w systemie CRM udostępnianym w modelu SaaS i lokalną bazą danych.

Zobacz, jak zintegrować aplikacje i dane

ikona symbolizująca integrację aplikacji i danych

Tworzenie interfejsów API

Zyskaj niezawodny dostęp do zestawów danych w swoich aplikacjach korporacyjnych, bazach i systemach, przekształcaj i łącz te dane, a następnie upubliczniaj je w formie interfejsów API. Dzięki temu w razie potrzeby Twoja firma będzie mogła udostępnić partnerowi biznesowemu interfejs API do gromadzenia szczegółowych informacji o produktach i aktualnym stanie zapasów, by był w stanie w sprawny i pewny sposób realizować zamówienia.

Zobacz, jak budować interfejsy API

ikona symbolizująca tworzenie czegoś

Działanie na podstawie zdarzeń

Błyskawicznie wykrywaj zdarzenia występujące w aplikacjach źródłowych w całym ekosystemie, by bezzwłocznie odpowiadać na nie stosownymi działaniami biznesowymi. Możesz na przykład monitorować system pod kątem konkretnych zmian statusu klienta i reagować na nie objęciem klienta wyższym poziomem obsługi przez jednostkę biznesową.

Zobacz, jak reagować na zdarzenia

ikona pokazująca nakładające się na siebie kwadraty

Uprość swoją pracę, wykorzystując szablony. Szablony to gotowe do użytku przepływy ze standardowymi wzorcami, które pozwalają na szybkie uzyskanie korzyści z wdrożonego rozwiązania.

Przyspiesz swoją pracę dzięki wykorzystaniu gotowych konektorów

W kilka minut twórz przepływy integracji, wykorzystując do tego katalog konektorów IBM.

Swobodnie integruj aplikacje, interfejsy API i dane z różnych środowisk hybrydowych

Pracuj w różnych infrastrukturach

Narzędzia App Connect bazujące na inteligentnej konfiguracji, pozwalają stworzyć logikę biznesową bez zajmowania się infrastrukturą. Przepływy integracji możesz tworzyć błyskawicznie nawet wtedy, gdy nie znasz się na platformach i domenach aplikacyjnych.

Realizuj ambitne projekty integracyjne

App Connect obsługuje wiele różnych stylów integracji zarówno w wypadku wzorców wsadowych, jak i przetwarzanych w czasie rzeczywistym. Z łatwością łącz i dopasowuj do siebie różne możliwości, by rozwiązywać zarówno proste problemy biznesowe, jak i skomplikowane zadania integracyjne, takie jak na przykład tworzenie złożonych systemów ERP.

Wdrażaj rozwiązania w dowolnej lokalizacji

Korzystaj z rozwiązania App Connect w formie zarządzanej usługi („iPaaS”) bądź zaimplementuj je w dowolnej chmurze lub środowisku lokalnym. Wdrażanie zasobów w sąsiedztwie aplikacji i składnic danych pozwoli Ci na zwiększenie sprawności integracji oraz skrócenie opóźnień, a podniesiona dzięki temu efektywność przełoży się na spore oszczędności.

Opinie klientów

Wdrożenia u klientów

Zacznij korzystać z App Connect za darmo

Usprawnij przebieg integracji, zredukuj opóźnienia i obniż koszty. Nawet jeśli nie znasz się na programowaniu, cały system skonfigurujesz w kilka minut. W ramach planu Lite zyskasz również wsparcie ekspertów, bazę instalacyjną i dwa pierwsze przepływy – wszystko to oczywiście za darmo.