Seminarium

Molnet IRL

Onsdag 1 december kommer jag, Monica, att hålla ett föredrag på Dataföreningen om moln och cloud computing. Mötet är öppet för alla och hålls på DF-Kompetens, Vasagatan 8-10 i Stockholm.

Läs mer

Film från IBMs seminarium i Almedalen

Fräscha upp minnet av det som diskuterades på IBMs seminarium i Almedalen om Smartare välfärd.

Läs mer

Samordnad IT-politik efterfrågas i Almedalen

Rapport från IT & Telekomföretagens seminarium i Almedalen.

Läs mer

Ladda ner IBMs rapport från Almedalen

I samband med vårt seminarium i Almedalen lanserade vi rapporten "Smartare välfärd - En rapport om hur teknik kan ge oss smartare välfärd".

Läs mer

Reflektioner från seminariet i Almedalen

Några av de områden som diskuterades var politikernas roll i att förbättra offentliga upphandlingar, behovet av en nationell IT-chef, vikten av öppna standarder, främjandet av entreprenörsskap och att möjliggöra dialog och samverkan.

Läs mer

IBM i Almedalen om smartare välfärd

IBM anordnar frukostseminarium om smartare välfärd där vi kommer att diskutera hur offentlig sektor kan ta del av IT- och teknikutvecklingen.

Läs mer

Reflektioner från Smarter Cities i Berlin

År 2050 kommer 70% av jordens befolkning att bo i städer, något som kräver stora förbättringar av städernas funktioner. På Smarter Cities-konferensen i Berlin diskuterades områden som trafiklösningar, hälsovård, utbildning, säkerhet, el- och vattenförsörjning samt medborgarservice.

Läs mer

Smartare städer behövs när 70% vill bo där

När fler väljer att bosätta sig i städer, ställer det nya krav på hur städerna är byggda. Idag bor 50% av världens befolkning i städer, år 2050 beräknas den siffran vara 70%. En smart stad tar tillvara och använder begränsade resurser som t.ex. vatten, el och pengar effektivt samtidigt som den ger en god service till dem som bor där.

Läs mer

Det var inte bättre förr!

Det fanns en tid när vi som deklarerade var tvungna att fylla i alla siffror själv på deklarationsblanketten. Det känns skrämmande länge sedan.

Läs mer