IBM i Sverige

Reflektioner från seminariet i Almedalen

Share this post:

Vi bjöd in till seminarium i Almedalen om smartare välfärd idag.

Några av de områden som diskuterades var politikernas roll i att förbättra offentliga upphandlingar, behovet av en nationell IT-chef, vikten av öppna standarder, främjandet av entreprenörsskap och att möjliggöra dialog och samverkan. Panelen kom vid flera tillfällen tillbaka till vården som exempel på ett område inom svensk välfärd som kan göras smartare.

Det här tyckte jag var speciellt intressant:

Gunnar Axén påtalade att offentliga upphandlingar måste utvecklas. För IT-frågor måste samspelet mellan tekniker och upphandlare förbättras. Han påtalade vikten av att beslut måste fattas på rätt nivå, politikerna ska stå för visionerna, inte detaljstyra. Ta beslut om e-legitimation!

Magnus Henreksen menade att förutsättningarna i organisationen måste finnas för att man ska få så mycket som möjligt ut av IT. Vården nämndes som ett exempel på område där det är  många aktörer som har varsin del av ansvaret för välfärden och där det behövs en samverkan för att få till största möjliga utväxling. På temat om samverkan påpekade också Carola Gunnarsson vikten av samverkan mellan det offentliga och privata. Här gav hon IT-branschen kritik, hon menade att vi kan bli bättre på att visa på goda exempel.

Ylva Hambraeus-Björling tog upp att IT i sig inte tillför något värde, det är ett stöd för verksamheten. Genom funktionsupphandlingar istället för att handla upp produkter och tjänster måste den som handlar upp tänka till hur kopplingen till verksamheten ser ut.

Johan Ekesiöö tog upp frågan om behovet av en nationell IT-chef, någon som långsiktigt driver IT-frågor i Sverige. Han kritiserade också offentlig sektor för att inte nyttja det entreprenörsskap som finns i näringslivet och menade att lagen om offentlig upphandling inte uppmuntrar innovation.

Magnus Kolsjö påtalade vikten av öppna standarder och system som kan prata med varandra. Han tog också upp debatten kring internet som enligt hans mening har varit för inriktad på att begränsa internet istället för att tillvarata möjligheterna.

Tack alla som deltog i panelen och publiken med era åsikter kring en smartare välfärd. Vi hoppas att ni vill fortsätta diskussionen med oss.

Ps Rapporten finns nu tillgänglig. Anmäl ditt intresse här brevid så skickar vi den till dig!

More stories

Vi på IBM i Sverige: möt Folger Forsén

Detta är Folger Forsén, en norskättad stockholmare och affärskonsult på IBM i Kista! Folger visste tidigt att han ville bli konsult, så det var naturligt att söka sig till IBM:s graduateprogram efter examen från KTH för knappt två år sedan. Det som lockade i konsultrollen var möjligheten att testa nya saker ofta – och det […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Dora Nagy Eliasson

Säg hej till Dora Nagy Eliasson – vår ungersk-fransk-svenska kollega som har en ypperlig hand med siffror och finansieringsupplägg! Dora föddes i Ungern,  växte upp i Frankrike och kom sedan tillbaka till Budapest där hon sökte och fick ett finansjobb på IBM Global Financing. Förutom att få omsätta sin kunskap inom finansiering till nytta för […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Erik Storå

Det här är Erik Storå, civilingenjören som hittade till IBM förra året, tack vare sitt teknikintresse och en masterskurs på KTH. “Vi läste om IBM och hur företaget lyckats omskapa sig självt gång på gång  – det var fascinerande.  Dessutom är IBM ledande inom AI och machine learning, tekniker som intresserar mig mycket.“ Erik är […]

Läs mer