Smartare städer

Reflektioner från Smarter Cities i Berlin

Share this post:

Vi har nu genomfört den andra och sista dagen av Smarter Cities-konferensen i Berlin där vi ägnat oss åt djupdykningar, spännande diskussioner och goda exempel runt ett antal specifika områden där vi tillsammans siktar på smarta förbättringar – trafiklösningar, hälsovård, utbildning, säkerhet, el- och vattenförsörjning samt medborgarservice.

Vi fick bland annat ta del av hur Barcelona har lyckats tas sig en bra bit på vägen mot en sammanhållen service med medborgarna i centrum, hur man på Malta har arbetat med effektiva trafiklösningar och hur Thy-Mors sjukhus på Nordvästra Jylland har lyckats skapa en närmare relation med sina kunder i syfte att ytterligare anpassa sitt vårdutbud efter de behov som finns.

Det jag tar med mig från konferensen är att möjligheterna definitivt finns där att genomföra stora förbättringar av städers många funktioner, att tekniken inte begränsar, utan det som behövs är tydliga visioner och förmågan att genomföra projekt som tar oss dit.

Möjligheterna, eller snarare svårigheterna, att upphandla och genomföra projekt med stort innovationsinnehåll diskuterades också livligt under senare delen av konferensen. Många representanter för förvaltningar och myndigheter berättade om hur de upplevde att den europeiska (och därmed också svenska) lagen om offentlig upphandling försvårar innovativ upphandling och genomförande. Lagen uppmuntrar till ett ”minsta gemensamma nämnare-beteende” vilket gör att initiativ utanför de givna ramarna inte kan tas tillvara. Detta ämne är också en av huvudpunkterna under IBMs seminarium för Smartare Välfärd i Almedalen på måndag 29/6. Kom gärna dit och lyssna och ge dina synpunkter på frågorna som diskuteras.

Så, låt oss fortsätta på den påbörjade resan mot en smartare planet, stad för stad…

More stories

Norra Djurgårdsstaden – ett hem bland molnen

”Det finns ingen konst i universum, konstens uppgift är ju att vara en spegel mot naturen och en så stor spegel finns ju inte eftersom universum är så oändligt stort.” Citat: Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams  Jag har nyligen flyttat! Det är så härligt. Jag har blivit Djurgårdsbo. Mitt nya hem är nu […]

Läs mer

Vi behöver spela mer spel för att lösa samhällsproblem

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att […]

Läs mer

Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle […]

Läs mer