Innovation – Vad är det?

Vad är innovation? Vi pratar mycket om det och det skrivs om det i tidningar och på webben. Men, vet vi egentligen vad “innovation” betyder? Vad kan vi räkna med ska hända när vi “ska vara innovativa”, som det ofta påstås i affärsstrategier och i reklammaterial? Jag anser, och andra med mig, att innovation kan […]

Läs mer

Innovation, ett kärnvärde för IBM

Vad är innovation? Det kan vara många olika saker, som behöver styras och ledas på olika sätt. Det är väldigt lätt att prata om det men inte vara klar över vad man menar eller vad man förväntar sig, av sig själv eller andra.

Läs mer

Smart analys av vattenkvalitet vann IBMs entreprenörstävling SmartCamp

IBMs entreprenörstävling SmartCamp Sweden har avgjorts. Vann tävlingen gjorde Predect, ett företag som utvecklat ett system för realtidsanalys av vattenkvalitet. Predect har ett erbjudande som fullt ut följer IBMs Smarter Planet-strategi, där lösningar som är intelligenta, instrumenterade och ihopkopplade kan bidra till att göra vår värld bättre och smartare. De löser också ett allvarligt problem i världen där 1,6 miljoner människor dör för att de dricker förorenat vatten.

Läs mer

IBMs globala VD-studie: Kreativitet den viktigaste framgångsfaktorn

Åtta av tio VD:ar förväntar sig att miljön de verkar i kommer att bli allt mer komplex, men bara 49 procent tror att deras organisationer är redo att ta itu med detta på ett framgångsrikt sätt. Det framkommer när IBM nu publicerar sin studie IBM Global CEO Study, som baseras på intervjuer med över 1500 vd:ar, CEO:er och motsvarande chefer inom offentlig sektor, från 60 länder och 33 branscher över hela världen.

Läs mer

Sam Palmisano talar på Intelligent Transportation Society

De senaste två århundraden har transporter bidragit till att skapa den moderna världen. Men, nu är det dags att återuppfinna transporterna för att tillgodose 2000-talets behov. Det anslaget hade IBMs CEO Sam Palmisano när han nyligen talade på Intelligent Transportation Society of Americas årliga konferens i Houston, Texas. Sam Palmisano hävdade då att det finns […]

Läs mer

Meaningful use…

Så har vi varit med om ännu ett Vitalis med många bra presentationer, intressanta möten och spännande diskussioner om hur vi kan få till en smartare hälso- och sjukvård i Sverige. Karin Johansson inledde årets Vitalis med att ge en överblick av den kommande inriktningen för nationella IT-strategin för vård- och omsorg, som bl.a går […]

Läs mer

Kan smartare sjukvård stoppa pandemier?

Med bakgrunden av att IBM levererat ett projekt i Kanada som kom till efter SARS-epidemin 2003, där man såg stora problem i hanteringen av situationen, samlade IBM en grupp av centrala personer inom ehälsofrågor för ett rundabordstamtal om erfarenheterna från krishanteringen och samverkan i Sverige i samband med den den senaste pandemin Nya Influensen, H1N1. […]

Läs mer

Ny smart kanal på YouTube

Nu finns IBMs filmer om en smartare planet samlat på en egen YouTube kanal. Här ett exempel på en film som belyser data, system, analys och det faktum att teknik idag är integrerat i det mesta.

Läs mer

En eko-effektiv ekonomi efterfrågas

Tidigare i år samlade IBM 1600 representanter från företag, organisationer och institutioner samt forskare, journalister och miljöexperter från över 60 länder för att diskutera vad som är effektivt och samtidigt skapar en hållbar utveckling. Deltagarna var överens om att en eko-effektiv ekonomi kan komma att bli en av de viktigaste frågorna de närmaste 20 åren. Och det är inte svårt att se varför. Vi går mot en framtid med ett förändrat klimat och en ökad urbanisering. Således ökar inte bara kraven på tillväxt och minskad miljöpåverkan, utan även ett erkännande av vår planets brist på resurser och effektiv resurshantering.

Läs mer