Framtidens IT-system byggs från grunden

Framtidens IT-system byggs från grunden Idag är det knappast någon nyhet att IT har gått från att ha varit en undanskuffad funktion med hemvist i källaren till en väl integrerad del av många företags affärsverksamhet. När IT-systemen ligger nere påverkar det företagen i övrigt och kostnaden för IT upptar en allt större del av företag och organisationers budget. Att IT har blivit så viktigt innebär också att affärsledningen vill kunna ställa helt andra krav på det som IT-avdelningen levererar. IT-lösningarna måste var uppbyggda för att kunna ställas om med kort varsel för att stötta affärverksamhetens behov. Det kräver ett nytt tankesätt.

Läs mer

När man ser på världen lite grann från ovan…

Det är dags att vi börjar ställa krav på inte bara effektiva, men också smarta försörjningskedjor, som kan ta hänsyn till all den kapacitet som finns. Resultatet skulle bli billigare produkter för oss konsumenter, mindre överproduktion och inte minst ett grönare samhälle.

Läs mer

Smart miljöteknologi ger oss snabb vatteninformation

I irländska vatten har vi på IBM, tillsammans med Environmental Protection Agency (EPA) Ireland och An Taisce tagit fram smartare lösningar för att kontrollera vattenkvaliteten. En stor mängd miljödata om exempelvis vattenkvalitet, tidvatten och väderprognoser samlas in och analyseras. Informationen blir sedan lättillgänglig för alla på webbportalen Splash. Planer finns för en global expansion och Splash har redan haft tusentals besökare från nästan 40 olika länder.

Läs mer

Ett gott innovationsår

Med 4914 registrerade patent år 2009 toppar IBM för sjuttonde året i rad listan över världens mest uppfinningsrika företag. IBM investerar årligen 6 miljarder USD på forskning och utveckling över hela världen och fem IBM-forskare har hittills fått nobelpris. IBM är dock inte bara engagerad i innovation för egen del, utan har också publicerat närmare 4000 uppfinningar utan att patentskydda dem i syfte att uppmuntra innovation.

Läs mer

Vi träffas och jammar

För drygt fem år sedan bestämde vi oss för att se över våra företagsvärderingar. Alla IBMare som ville vara med i arbetet hade möjlighet, och tiotusentals IBMare tog chansen. Vi samlades på nätet i något som närmast kan liknas vid en jättechat. Vi kallar det JAM. Kollegor från hela världen samlades på nätet för att […]

Läs mer

Snön ligger vit på taken. Inte bara tomten är vaken. Vi grubblar på saken.

Stan ligger vit och tomten står runt knuten. Med bara några timmar kvar till julafton och några dagar kvar på 2000-talets första decennium vill jag bjuda på en liten framtidsspaning från IBM. Vi har inhämtat information och trender från våra labb runt om i världen, och från denna information gjort en framtidsspaning som vi kallar […]

Läs mer

Får du någon uppmärksamhet?

Hur förändrar E-handeln kundernas lojalitet till butiken, och hur kommer till exxempel användandet av smarta telefoner och mobilt bredband att påverka vilka tjänster som kunden kommer förvänta sig att butiken ska erbjuda?

Läs mer

Blickar in i framtidens butik

Teknik får en allt större betydelse för både konsumenter och handel. Detta kommer på ett avgörande sätt att prägla framtidens butik.

Läs mer

”Om vi bara visste om vad vi vet!”

Hansa Andersson, IBM Butiksutveckling, om den oanvända rikedom av kunskap som finns inom detaljhandeln.

Läs mer