Det var inte bättre förr!

Det fanns en tid när vi som deklarerade var tvungna att fylla i alla siffror själv på deklarationsblanketten. Det känns skrämmande länge sedan.

Läs mer

Smartare välfärd – IT i Almedalen

IT är något som berör oss alla. Alla de framgångar som vi som privatpersoner och företag har dragit nytta av via IT, kan också offentlig sektor utnyttja.

Läs mer

Smartare sjukvård bygger ett friskare Sverige

Stefan Ohlsson, som jobbar med hälso- och sjukvårdsområdet på IBM, ger sin syn hur en smartare sjukvård kan ge vård av högre kvalitet och samtidigt korta vårdköerna.

Läs mer

Välkommen till bloggen för en smartare planet

Här kommer flera av IBM:s experter att skriva om och diskutera hur vi med hjälp av IT och teknik kan bidra till förbättringar inom områden som klimathot, bristande tillgång på rent vatten, trafikinfarkter i många huvudstäder, sjukvård som inte räcker till för alla, och hur människor ska få tillgång till bra utbildning.

Läs mer