Mennesker og mangfold

Fortsatt behov for mer mangfold i teknologi 

Share this post:

Vi er stolte av at Elisabeth Andreassen fra IBM er blant vinnerne når Oda-Nettverket og Abelia Norge for femte gang kårer Norges 50 fremste tech-kvinner i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8.mars. Målet med kåringen er å løfte frem gode forbilder, og gjennom det inspirere flere kvinner til å jobbe med teknologi og ledelse i næringslivet og offentlig sektor. Det trengs. 

«Vi er utrolige stolte av at Elisabeth har blitt kåret til en av Norges mest innflytelsesrike kvinner i tech-bransjen. Elisabeth har vært en viktig bidragsyter i IBM i flere år og er en viktig rollemodell for unge teknologer i IBM, og tech-bransjen generelt. Vi trenger flere som Elisabeth!», sier Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør for IBM Norge. 

 
Elisabeth har jobbet i IT-bransjen i over 20 år og har bred erfaring med digitalisering, datasikkerhet og softwaresystemer. Hun jobber som SAP-arkitekt og avdelingsleder for Enterprise Applications Practice Group i IBM. Elisabeth er kjent som målorientert og god til å «få jobben gjort» i samarbeid med andre. Hun har bred kunnskap innenfor SAP Suite og kan identifisere og håndtere tverrfaglige utfordringer. 

«Jeg syns det er svært hyggelig å motta denne utmerkelsen, og håper at jeg kan bidra til å inspirere flere unge kvinner til å satse på en karriere innenfor teknologi. Teknologi har et stort mangfold, fra jern og metall, til beslutningsstøtte basert på kunstig intelligens der du sliter med å skille mellom maskin og menneske. Teknologi er prosessautomatisering, funksjonalitet, data, estetikk og ikke minst kundeopplevelse. Bare tenk eksempelvis på hvilken påvirkning sosiale medier har på privat personer, politikere og business! Bransjen trenger personer som kan føre utviklingen i riktig retning. Vi trenger medarbeidere med egenskaper som gode kommunikasjonsevner, kreativitet, gode verdier og teft for innovasjon», sier Elisabeth Andreassen om hennes tanker om teknologibransjen og mangfold i dag. 

Det er flott med oppmerksomheten kåringen gir om at kvinner er i betydelig undertall i teknologibransjen. Digitale løsninger er strategisk avgjørende for forretningsmodeller og konkurransekraft for store og små selskaper på tvers av bransjer, og teknologi kan løse flere av vår tids store globale utfordringer. For å gripe muligheter og løse utfordringer, trenger vi problemløsere av alle kjønn og fra alle bakgrunner. 
 
Langt bedre mangfold enn vi har i IBM og resten av bransjen i dag vil være bra også for kunderelasjonene – i tillegg til for selve løsningene. Kundene til vår bransje har ofte bedre mangfold. De forventer det samme av oss – ganske enkelt fordi det gir bedre prosesser og løsninger. Mangfold er ganske enkelt bra for business.
 
Vi trenger flere kvinnelige teknologiledere
 
Betydningen av gode og sikre digitale tjenester har bare forsterket seg gjennom koronaåret 2020. I samarbeid med Oxford Economics har IBM gjennomført intervjuer med 3.000 toppledere, og resultatene viser at teknologi- og IT-direktørens rolle i ledergruppen har blitt viktigere enn før. Der toppledere før 2020 rangerte strategidirektører, innovasjonsdirektører, eller direktør for forretningsutvikling øverst etter finansdirektøren i sin ledergruppe – er det nå IT-direktøren som sitter øverst ved bordet sammen med finansdirektøren. 
 
Realiteten er fortsatt den at det er svært få kvinner i rollene som teknologi- eller IT-direktør. Det er ikke så unaturlig, når vi vet at kvinneandelen i teknologibransjen i Norge fortsatt bare er 29 prosent. At disse mannsdominerte rollene nå får økt betydning gjør noe med maktbalansen i ledergruppene. Det er derfor viktigere enn noen gang å få opp kvinneandelen både i teknologibransjen som helhet og i teknologiske topplederstillinger. 
 
Strategiske initiativ og konkret handling må gjennomføres i både utdanning og næringsliv for å bedre mangfold. Det å løfte frem rollemodeller er likevel et viktig arbeid for å inspirere flere til å ta steget inn i tech-bransjen. Gratulerer til alle vinnerne – i dag feirer vi Elisabeth! 
More Mennesker og mangfold stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading