Przedstawiamy IBM Security Guardium Analyzer

Skutecznie identyfikuj czynniki ryzyka informatycznego i prawnego, które dotyczą danych podlegających przepisom RODO, wykorzystując w tym celu rozwiązania do rozpoznawania danych w chmurze, klasyfikowania danych i wykrywania słabych punktów.

Jednolita infrastruktura ochrony danych dla całego środowiska

Wsparcie wszystkich aspektów i etapów ochrony danych za pomocą pojedynczej infrastruktury i strategii. IBM Security® Guardium® pozwala zadbać o bezpieczeństwo, prywatność i integralność newralgicznych danych w zróżnicowanych środowiskach, między innymi w bazach danych, wielkich zbiorach danych, chmurze czy systemach plików.

Dlaczego warto wybrać IBM Security Guardium

Analizy zagrożeń dla danych

Automatycznie wykrywaj i klasyfikuj wrażliwe dane, ujawniaj wzorce ich wykorzystania i oceniaj ryzyko naruszenia obowiązujących przepisów.

Ochrona newralgicznych danych

Rozbudowane możliwości kontrolne, szyfrowanie, maskowanie, ukrywanie fragmentów, dynamiczne blokowanie i alarmowanie.

Płynne dostosowanie do zmian

Ochrona danych w środowiskach tradycyjnych i nowych, na przykład Hadoop, noSQL i chmurze.

Produkty Guardium

IBM Security Guardium Data Protection for Databases

Monitorowanie dostępu do źródeł danych, automatyzacja egzekwowania wymogów formalnych i ochrona wrażliwych danych.

IBM Security Guardium Analyzer

Oferowana w modelu usługowym analiza zgodności z wymogami RODO pomaga w skutecznym wykrywaniu danych osobowych, lepszym rozumieniu zagrożeń dla danych i działaniach na rzecz minimalizacji ryzyka.

IBM Security Guardium Data Protection for Files

Poznaj rozwiązanie, które umożliwia ciągłe monitorowanie dostępu do danych nieustrukturyzowanych i chroni newralgiczne dane w całym przedsiębiorstwie.

IBM Guardium Multi-Cloud Data Protection

Chroni przed nieuprawnionym użyciem dane znajdujące się w pojedynczej chmurze, wielu chmurach lub środowisku hybrydowym.

IBM Multi-Cloud Data Encryption

Ochrona przed nadużyciami danych przechowywanych w chmurze, wielu chmurach lub środowiskach hybrydowych dzięki mechanizmom szyfrowania.

IBM Security Guardium Big Data Intelligence

Rozbuduj istniejące rozwiązanie w dziedzinie ochrony danych, tworząc zoptymalizowane pod kątem zabezpieczeń jezioro wielkich zbiorów danych.

IBM Security Key Lifecycle Manager

Postaw na centralizację, uproszczenie i automatyzację zarządzania kluczami szyfrowania, aby ograniczać ryzyko i koszty.

IBM Security Guardium Data Protection for Big Data

To zbudowane na fundamencie skalowalnej architektury rozwiązanie, które zapewnia pełną widoczność działań podejmowanych w odniesieniu do danych. Obsługuje zarówno środowisko Hadoop, jak i NoSQL.

IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

Wyszukuje i wykrywa słabe punkty zabezpieczeń w repozytoriach danych zgodnie z zadanym harmonogramem, a przy tym podnosi poziom bezpieczeństwa w środowisku.

Dowiedz się więcej o Guardium

Zgodność z wymogami to tylko przystanek — do celu prowadzi daleka droga

Postaw swój pierwszy krok na drodze do bezpieczeństwa danych.

Droga do RODO

Dołóż wszelkich starań, aby zdążyć do maja 2018 r.

Ochrona danych będących fundamentem działalności firm

Przypadki naruszenia zabezpieczeń zdarzają się coraz częściej i kosztują coraz więcej.

Analiza całkowitego wpływu ekonomicznego rozwiązania IBM Security Guardium

Badanie prowadzone przez Forrester Consulting pomaga zrozumieć, jak ograniczyć koszty i ryzyko, zwiększyć produktywność oraz oszacować wysokość zwrotu z inwestycji (ROI).