Ochrona danych, redukcja złożoności i poprawa wyników

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i zachowania zgodności nigdy wcześniej nie stali w obliczu tak dużej liczby danych, przepisów i narzędzi zabezpieczających. Ponadto zmagają się z przeszkodami, które z dnia na dzień coraz bardziej utrudniają ochronę wrażliwych danych.

2,5 tryliona

bajtów danych tworzonych dziennie

50 procent

zagrożeń bezpieczeństwa wynika z posiadania wielu odrębnych dostawców i produktów

27 procent

organizacji na świecie doświadczy naruszenia danych w ciągu najbliższych dwóch lat

Znajdź właściwe rozwiązanie w ramach platformy IBM Security Guardium do inteligentnej ochrony danych

Twoje przedsiębiorstwo dąży do zabezpieczania wszelkiego rodzaju danych przed narastającymi zagrożeniami w różnych środowiskach lokalnych, hybrydowych i chmur publicznych. Tylko jak upraszczać podejmowane działania, a jednocześnie spełniać wymagania w zakresie ochrony prywatności?

Postaw na inteligentną ochronę danych, wybierając zunifikowany zestaw zaawansowanych mechanizmów kontrolnych, dostępnych w ramach rodziny rozwiązań IBM® Security Guardium® do zabezpieczania danych. To potężna platforma, która oferuje wartościowe spostrzeżenia, funkcje nadzoru w czasie rzeczywistym i zautomatyzowane zapewnianie zgodności z wymogami poprzez:

  • Wykrywanie i klasyfikację danych
  • Skanowanie słabych punktów i oceny ryzyka
  • Monitorowanie działań na danych i generowanie alertów
  • Szyfrowanie, blokowanie, maskowanie i poddawanie kwarantannie
  • Raportowanie i kontrolowanie zgodności
  • Zaawansowane analizy zabezpieczeń danych

Trzy filary inteligentnej ochrony danych

Uzmysławiające analizy

Wizualizuj i analizuj ryzyko zagrażające danym w każdym miejscu, tak by podejmować świadome działania.

Sensowna automatyzacja

Ograniczaj ryzyko zagrażające bezpieczeństwu danych w mniej pracochłonny sposób. Dzięki temu zwiększysz efektywność pracy swojego zespołu.

Skalowanie w miarę wprowadzania innowacji

Bezproblemowo wdrażaj nowoczesne technologie i spełniaj nowe wymagania, tak by sprzyjać bezpiecznej i w pełni zgodnej z przepisami transformacji biznesowej.

Czy chcesz osiągnąć 343-procentowy zwrot z inwestycji w rozwiązanie do ochrony danych?

Dowiedz się, w jaki sposób klientom implementującym rozwiązanie IBM Security Guardium udało się ograniczyć koszty i ryzyko, a jednocześnie zwiększyć efektywność operacyjną.

Ujednolicona platforma ochrony danych

Wykrywanie danych, klasyfikacje i skanowanie słabych punktów

Niewiedza może zaszkodzić. Nadążanie za gwałtownym tempem wzrostu ilości danych, monitorowanie zgodności z wymogami i zarządzanie słabymi punktami we wszystkich źródłach danych — ręczne metody działania nie pozwalają sprostać tym zadaniom w zadowalającym stopniu.

Wykorzystuj funkcje wykrywania i klasyfikowania danych nowej generacji oraz zaawansowane mechanizmy poszukiwania słabych punktów, aby w sposób automatyczny dowiadywać się, jakie wrażliwe lub podlegające przepisom dane ma Twoja organizacja.  Dzięki temu możesz identyfikować luki w zabezpieczeniach bazy danych i błędy w konfiguracji, a także uzyskiwać wskazówki w zakresie działań naprawczych.

Monitorowanie działań na danych, ochrona i raportowanie zgodności

Tradycyjne strategie ochrony danych oparte na ręcznych metodach nie pozwalają egzekwować separacji obowiązków, rozpoznawać podejrzanej aktywności w czasie rzeczywistym ani ujednolicać wyników. Nie pomagają też w podejmowaniu działań. Wymagania formalno-prawne i potencjalne audyty jedynie zwiększają złożoność. Rozwiązania Guardium Data Protection pomagają monitorować i kontrolować wszystkie działania na danych we wszystkich bazach danych, plikach, wdrożeniach chmur, środowiskach mainframe, repozytoriach wielkich zbiorów danych i kontenerach. Najważniejsze informacje możesz znaleźć za pomocą zunifikowanego interfejsu użytkownika.

Ochrona wrażliwych danych z wykorzystaniem działających w czasie rzeczywistym mechanizmów kontrolnych i analiz kognitywnych pozwala szybciej sprostać wymogom przepisów dzięki wbudowanym raportom i przepływom pracy zgodnym ze standardami RODO, CCPA, HIPAA, PCI-DSS, SOX i wieloma innymi.

Stabilne i certyfikowane metody szyfrowania, tokenizacja i rozwiązania do zarządzania kluczami

W przypadku naruszenia zabezpieczeń danych niezbędna okazuje się „ostatnia linia obrony”, dzięki której mechanizmy ochrony znajdują się możliwie blisko danych, nadal umożliwiając autoryzowanym użytkownikom wykonywanie swoich zadań. Spraw, by wrażliwe dane stały się niewidoczne, z pomocą elastycznych rozwiązań szyfrujących, które chronią dane znajdujące się w środowiskach lokalnych, pojedynczej chmury, wielu chmur lub hybrydowych.

Możliwości szyfrowania pojedynczych plików i ich woluminów, tokenizacja, szyfrowanie aplikacji, szyfrowanie Teradata i funkcje zarządzania kluczami bezpieczeństwa pomagają nadzorować wrażliwe dane, egzekwować strategie dostępu i spełniać wymogi w zakresie zgodności.

Optymalizacja zabezpieczeń danych i analiza ryzyka

Podczas budowania programów ochrony danych w oparciu o nowe przepisy, implementowania nowych technologii i wprowadzania nowych modeli wdrażania warto stawiać na prostotę i dużą skalowalność zabezpieczeń danych.

Rozbudowuj dotychczas wdrożone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa o funkcje optymalizacji, raportowania i analizy ryzyka. Pomogą Ci usprawniać działania, skracać czas osiągania korzyści oraz łączyć informacje o bezpieczeństwie danych z innymi narzędziami w celu opracowania kontekstowych spostrzeżeń.

Pokrewne produkty i usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

IBM Data Security Services

Zyskaj możliwości ochrony własności intelektualnej oraz innych informacji biznesowych ważnych dla Twojego przedsiębiorstwa.

IBM Identity Governance and Intelligence

Zapewnianie dostępu oraz ciągła kontrola i raportowanie działań użytkowników z dodatkowymi funkcjami w zakresie zgodności i analiz.

IBM zSecure Audit

Ograniczaj ryzyko biznesowe i koszty administracyjne oraz odpowiadaj na potrzeby w zakresie zachowania zgodności, jednocześnie utrzymując wysoką jakość świadczonych usług. Wszystko to z pomocą rozwiązań IBM Z Security.

IBM MaaS360 with Watson

Eliminuj „białe plamy” w środowisku mobilnym i z nie w pełni kontrolowanych zasobów IT z pomocą technologii IBM Watson™ dostępnej w ramach IBM MaaS360®, ujednoliconej platformy do zarządzania punktami końcowymi przeznaczonej dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i liderów IT.

Zasoby w dziedzinie bezpieczeństwa danych

IBM Security Guardium Community

Kontaktuj się z ekspertami IBM, wymieniaj poradami i sprawdzonymi praktykami ze współpracownikami i bądź na bieżąco z nowościami dotyczącymi najważniejszych produktów

IBM Security Guardium App Exchange

Wybieraj aplikacje i mechanizmy integracji, dzięki którym podniesiesz poziom bezpieczeństwa danych

IBM Security Guardium Knowledge Center

Przeglądaj dokumentacje, w których znajdziesz informacje na temat instalowania, konserwowania i używania rozwiązań IBM Security Guardium do ochrony danych

Interaktywne demo IBM Security Guardium

Zobacz, jakie korzyści możesz odnieść z inteligentnie działających rozwiązań do ochrony danych

Rozwiązania, które również mogą Cię zainteresować

IBM Engineering Lifecycle Management Base

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wymaganiami, konfiguracją i wprowadzanymi zmianami, a także do planowania, śledzenia, zarządzania jakością i raportowania. Dostępne w środowisku lokalnym i chmurze.